Sprint naar content
Profiel

Leraar Aardrijkskunde (Professional Master)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Wil jij graag doorstuderen? Ben je op zoek naar meer verdieping in het aardrijkskundevak? Zoek je meer uitdaging in je werk, ambieer je een senior rol als docent of wil je met een andere leeftijdsgroep werken? Dan is de deeltijdmaster Leraar Aardrijkskunde in Tilburg de opleiding voor jou. Je kunt deze opleiding in twee jaar behalen.

Over de opleiding

De tweejarige masteropleiding Leraar Aardrijkskunde biedt een verdieping; vakinhoudelijk, vakdidactisch en vakoverstijgend. Je ontwikkelt jezelf tot expert in je vakgebied binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). Je leert om los van methoden te kunnen werken, leerlingen uit te dagen en hun specifieke belangstelling aan te spreken. Na de masteropleiding ben je in staat om bij te dragen aan de visieontwikkeling en vernieuwing van jouw vak op school en ook op regionaal en landelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen. 

Waarom deze opleiding?

 • Je kunt in twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid behalen. Afhankelijk van je vooropleidingen en studiemogelijkheden kun je er korter of langer over doen.
 • Je kunt gaan lesgeven in de bovenbouw van het havo/vwo en in het hbo.
 • Je wordt expert binnen jouw vakgebied en bent breed inzetbaar binnen het onderwijs.
 • Vernieuwde inspiratie en inzichten waardoor je meer energie krijgt in je werk.

 

Wat ga je leren?

De opleiding legt accenten op vakinhoud, vakdidactiek, onderzoek en de brede rol die de eerstegraads docent heeft binnen het voorbereidend hoger onderwijs (vho). De leeruitkomsten van de opleiding liggen vast en aan het begin van de opleiding bespreek je samen met je studiecoach wat voor jou de optimale studieroute zal zijn. 

 • Tijdens de opleiding voer je een vakdidactisch ontwerponderzoek uit;
 • Je verdiept je kennis op het gebied van vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek, onderzoek in de onderwijspraktijk en onderwijsinnovatie;
 • Je leert deels door activiteiten in de onderwijspraktijk. Dit doe je in je eigen baan, of in een stage aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo;
 • Je leert niet alleen van de docenten van de lerarenopleiding, maar ook van medestudenten en van collega's op de school;
 • Je maakt deel uit van een vakdidactisch netwerk van opleiders, collega’s en medestudenten.
 
 

Hoe ziet je week eruit?

Een studiejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste zeven tot acht weken volg je hoor- en werkcolleges, veldwerk en intervisiebijeenkomsten. Je voert opdrachten uit in de praktijk. In week negen en tien vinden de toetsen en herkansingen plaats. De opleiding biedt een lesrooster aan, maar dit is mede afhankelijk van je studieroute. 

 • Colleges zijn op woensdag van 13:00-21:30 uur. Contactdagen en –tijden onder voorbehoud van wijzigingen.
 • De studiebelasting is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar bedraagt voor een gemiddelde student minimaal twintig uur per week.
 
 

Toelating

Je bent toelaatbaar met:

 • een afgeronde bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs (tweedegraads bevoegdheid) in hetzelfde vak.

Je bent mogelijk ook toelaatbaar met:

 • een relevante bacheloropleiding in combinatie met een educatieve minor
 • een hbo- of universitaire opleiding in hetzelfde vakgebied

Hierbij geldt dat je minder dan 60 ec's aan vakdidactische / vakinhoudelijke deficiënties moet hebben. Je werkt parallel aan de masteropleiding aan het wegwerken van de deficiënties. 

Neem contact op met de opleidingscoördinator als je twijfelt of je toelaatbaar bent.

 

Sfeerafbeelding Fontys

 

Opbouw

De vakinhoudelijke en vakdidactische kennisontwikkeling is gericht op verdieping en verbreding in de specifieke domeinen van landelijk afgesproken kennisbases en toepassing daarvan op de werkplek en tijdens vakdidactisch ontwerponderzoek. Het vakspecifieke opleidingsprogramma, dat tweederde van de totale masteropleiding omvat, levert bij uitstek een bijdrage aan de ontwikkeling van vakinhoudelijke en vakdidactische competenties. 

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Bekijk de studiegids.

In het onderdeel 'didactisch handelen' werk je aan de verbetering van je onderwijspraktijk in het eerstegraads gebied. Je ontwikkelt en verzorgt onderwijs in jouw schoolvak op een onderbouwde manier. Je stimuleert leerlingen om kritisch na te denken, laat hen samenwerken, begeleidt hen en geeft effectieve feedback. Didactisch handelen zal door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie worden uitgevoerd en wordt door veel opleidingen aangeboden in combinatie met pedagogische vraagstukken en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG).   

In het onderdeel 'pedagogische vraagstukken' verdiep je je in één of meer pedagogische vraagstukken die zich voordoen in de school om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijsklimaat. Bij pedagogische vraagstukken gaat het om de opvoeding van leerlingen. Hoe kun je hen als docent stimuleren om volwassen te worden, bijvoorbeeld in termen van socialisatie en persoonsvorming. In dit onderdeel verdiep je je in pedagogische literatuur, waarbij je zoekt naar manieren om in de praktijk te handelen. Je probeert handelingsopties uit in de praktijk en evalueert het effect ervan, door gegevens te verzamelen in de onderwijspraktijk, die te analyseren en te interpreteren. Je leert dus niet alleen over pedagogiek, maar ook over onderzoeksmethoden. Pedagogische vraagstukken zal door de meeste studenten in het eerste jaar van de studie worden uitgevoerd en wordt door veel opleidingen aangeboden in combinatie met didactisch handelen en vakdidactiek. Je werkt daarbij samen met medestudenten in een “professionele leergemeenschap” (PLG). 

In het vakdidactisch ontwerponderzoek creëer je onderwijs in jouw schoolvak voor leerlingen in het eerstegraads gebied. Je volgt daarbij een onderzoeks-/ontwerpcyclus zodat je op een systematische manier het onderwijs kunt ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Vanzelfsprekend maak je gebruik van wetenschappelijke, vakdidactische literatuur en van betrouwbare manieren van gegevensverzameling. Op verschillende manieren is samenwerking met medestudenten mogelijk tijdens het vakdidactisch ontwerponderzoek. Bij de meeste opleidingen wordt het vakdidactisch ontwerponderzoek in het eerste jaar van de opleiding voorbereid, en in het tweede jaar uitgevoerd. 

Het onderdeel 'de lerende professional' is door de meeste opleidingen in het tweede jaar van de opleiding geplaatst. In dit onderdeel werk je samen met collega’s van je school en/of opleiding aan een ontwikkeling die op de school plaatsvindt en jouw schoolvak overstijgt. Je kunt aansluiten bij een bestaande ontwikkeling, of zelf een initiatief nemen. Het is niet nodig dat deze ontwikkeling tijdens je studie volledig wordt afgerond. Het is wel van belang, dat je een aantoonbare bijdrage levert. Daarbij geef je vorm aan je eigen professionele ontwikkeling en, in de samenwerking, ook aan die van je collega’s. Je wordt door de opleiding begeleid en geholpen in het ontwikkelen van “gereedschap” dat tijdens zulke veranderingsprocessen van nut kan zijn. In dit onderdeel laat je zien dat je verder kunt kijken dan je eigen schoolvak en je ontwikkelt je richting een meer senior rol in de school. 

 
 

Werk/stage

Tijdens de opleiding voer je opdrachten uit in je eigen onderwijspraktijk en speel je een rol bij onderwijsinnovatie op de eigen school. Je ontvangt feedback van de opleiding en uit de praktijk. Het is daarom nodig dat je werkzaamheden kunt uitvoeren op de school en in het eerstegraads gebied. 

 • Leraar aardrijkskunde in de bovenbouw van het havo en vwo;
 • Leraar aardrijkskunde in het hbo;
 • Een senior rol in het onderwijs binnen je schoolinstelling;
 • Afhankelijk van je interesse kun je je kennis verder verbreden, bijvoorbeeld met een master Toetsdeskundige, Leadership in Education, Educational Needs of Leren & Innoveren.

 
Placeholder for Fontys video
“Mijn docenten hebben begrip en denken mee in de combinatie studie, werk en privé.”
Stefan

 

Agenda

Online voorlichting
6-7-8 juni
Docenten en studenten vertellen je alle ins en outs over de opleiding. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. We gaan graag met jou in gesprek.

Meer weten over de opleiding Leraar Aardrijkskunde

Wil je graag een gesprek met iemand over de masteropleiding Leraar Aardrijkskunde in Tilburg? Dat kan!

 • Voor algemene vragen, zoals lesdagen- en tijden, bevoegdheid en tegemoetkoming studiekosten, kun je contact opnemen met Fontys Pro Educatie, telefoon: 08850-70700 of e-mail: fontyspro-educatie@fontys.nl.
 • Voor vakinhoudelijke vragen over de opleiding en vrijstellingen, stuur dan een e-mail naar opleidingscoördinator Joost van Damme: j.vandamme@fontys.nl.
 • Twijfel je nog over welke (master)opleiding het beste bij je past? Maak dan een afspraak met studieadviseur Judith.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Lees meer over je collegegeld.

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, instromen in februari, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Bij Fontys kun je kiezen uit een aantal educatieve masteropleidingen om je kennis te verdiepen of verbreden. Bekijk het complete overzicht van alle masteropleidingen.