Leraar Basisonderwijs (pabo) zij-instroom

 • 2 jaar
 • 01-09-2022
 • Eindhoven
 • € 0 (BTW vrijgesteld)

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag

Wil jij een carrièreswitch maken naar het basisonderwijs? Gebruik jouw kennis en ervaring uit je vorige baan en volg een verkort traject tot leraar basisonderwijs bij Fontys.

Over Leraar Basisonderwijs zij-instroom

Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot Leraar (speciaal) Basisonderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een basisschool, waar je meteen les geeft. Met een praktijkgericht traject ben je aan het einde van deze periode een volwaardig leraar voor het basisonderwijs. Je volgt een verkort traject, dat ook nog eens betaald wordt door het bestuur van de school waar je werkt of gaat werken.

 

Voor wie?

Ben jij klaar om een carrièreswitch te maken en als leraar aan de slag te gaan in het basisonderwijs? Het zij-instroomtraject past bij jou wanneer je:

 • minimaal een afgeronde hbo-opleiding bachelor (240 credits) op zak hebt; tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. Wij hanteren het volgende uitgangspunt: een hbo-bachelor diploma bestaat uit een aaneengesloten studieprogramma van 240 studiepunten;
 • voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring hebt opgedaan;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen, die geen bijzonderheden bevat;
 • een school in het primair onderwijs op het oog hebt, die voornemens is jou, na het behalen van het geschiktheidsonderzoek, voor minimaal 0,4 fte als leraar in dienst te nemen;
 • een succesvol afgerond geschiktheidsonderzoek zij-instroom hebt behaald. Download hier de handleiding voor meer informatie.

Wanneer je voldoende geschikt bent bevonden, ontvang je een geschiktheidsverklaring, waarmee je een aanstelling van twee jaar bij jouw school kunt krijgen. Binnen die twee jaar moet je je volledige bevoegdheid halen. Ter ondersteuning kun je bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) per september of februari starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

In een geschiktheidsonderzoek wordt bepaald of je profiel past bij het zij-instroom traject. Zo wordt er gekeken naar:

 • of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar (speciaal) basisonderwijs te functioneren;
 • in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing (verder) moet bekwamen;
 • of en zo ja, hoe hiervoor een in twee jaar uitvoerbaar leerwerktraject op te stellen is.

We helpen je graag voorbereidingen te treffen in aanloop naar het geschiktheidsonderzoek. Weten waarvoor je bij ons terecht kunt?

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek kent de volgende toetsmix:

 • de landelijke rekentoets Wiscat-pabo moet met een minimale score van 103 zijn behaald. Behaalde je die norm in het verleden al? Dan hoef je deze toets niet te maken. Behaalde je de norm bij Fontys, maar beschik je niet meer over het certificaat? Neem dan contact op met onze studentenadministratie (fhke@fontys.nl);
 • een assessmentdossier bestaande uit: je curriculum vitae (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
 • een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
 • een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek kun je, bij een positief oordeel, aan het scholingsgedeelte beginnen. Je inschrijving als cursist bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) wordt door de opleiding in orde gemaakt.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan samen, waarmee je de leeruitkomsten die vanuit het geschiktheidsonderzoek nog niet toegekend waren in beeld brengt. Daarna volgen de landelijke kennisbasistoetsen taal, rekenen en Engels. Als die zijn behaald, eindigt het scholingsgedeelte en vraag je een bekwaamheidsonderzoek aan.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Inhoud en opbouw

Alle schoolvakken (taal, rekenen, Engels, beeldend vormen, muziek, dans, drama, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, levensbeschouwing) worden aangeboden aangevuld met pedagogiek, psychologie en onderwijskunde.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt een uitdagende, flexibele leeromgeving:

 1. contacturen met een vaste tutor in een vaste tutorgroep, waarbij we proberen deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden op onze leslocatie in je eigen regio;
 2. een online leeromgeving, met toegang tot passende bronnen en samenwerkingsmogelijkheden;
 3. contacturen met vakexperts (wekelijks van 18.00 tot 21.40 uur) op de cursuslocaties in 's-Hertogenbosch (dinsdagavond), Eindhoven (maandagavond) en Tilburg (donderdagavond). Bij onvoldoende aanmeldingen kan de opleiding op een andere locatie plaatsvinden.
 4. feedback op afstand door vakexperts.
De samenstelling van jouw onderwijsgroep is erg divers. Iedere cursist neemt een andere opleidingsachtergrond en een diverse mix aan werkervaring met zich mee. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan kennis en vaardigheden binnen de groep, wat de uitwisseling van ervaringen nog interessanter maakt.
Na afronding van het zij-instroom traject ontvang je een getuigschrift.
 
 

Meerwaarde

Na het afronden van het zij-instroom traject kan je aan de slag als volwaardig leraar in het basisonderwijs.

 • Je combineert je studie en het werken als leerkracht in het basisonderwijs.
 • Door je eerder verworven competenties (kennis, houding en vaardigheden) aan te tonen, kun je in korte tijd bevoegd voor de klas staan.
 • De opleiding wordt gefinancierd door de basisschool waar je werkt.
 

Er is écht aandacht voor de mens, achter de student."

 

Praktische info

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?

Docenten en studenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen. Tijdens een voorlichtingsavond kijken we samen hoe jij je optimaal kunt ontwikkelen.

De volgende voorlichtingen zijn van 22 t/m 24 november. Wil je bericht krijgen wanneer je je kunt aanmelden? Laat dan een paar gegevens achter.

Heb je een vraag?
Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Stuur een e-mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl of bel naar 08850 70700. Hij/zij neemt dan contact met je op.

 • Gespecificeerde kosten

Het bestuur van de school waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor de opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

Specificatie van de kosten:
- Geschiktheidsonderzoek: 1.850 euro
- Scholing per kwartaal: 1.000 euro
- Bekwaamheidsonderzoek: 1.800 euro

 • Startdata

1 februari 2022: Eindhoven
1 september 2022: Tilburg, Den Bosch, Eindhoven*

*Start op 3 locaties bij voldoende aanmeldingen. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, starten we enkel op de locatie(s) waar de meeste aanmeldingen zijn binnengekomen.

  Om je zo goed mogelijk antwoord te geven op je vragen, hebben we de veelgestelde vragen gebundeld.

  Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

   
   

  Aanmelden

  Het bevoegd gezag van de school die voornemens is je in dienst te nemen, vraagt voor jou een geschiktheidsonderzoek aan bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Dat kan via onze studentenadministratie. Telefoonnummer: 08850 77177, email: fhke@fontys.nl. De aanvrager ontvangt vervolgens een aanvraagformulier geschiktheidsonderzoek inclusief een checklist ‘aan te leveren bescheiden’ om je aanmelding als kandidaat verder in orde te maken.

  Wanneer je met het zij-instroomtraject wilt starten in:

  • september, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 mei zijn aangevraagd;

  Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

  • februari, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 november zijn aangevraagd.

  Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

  Na aanmelding nemen wij contact met je op, om je aanmelding compleet te maken.

   

  Locaties en contact

  Eindhoven

  De Lismortel 25
  0885070700
  fontyspro-educatie@fontys.nl
  Contactpersoon: Hanneke van Doornik-Beemer

  ’s-Hertogenbosch

  Frans Franssenstraat 15
  0885070700
  fontyspro-educatie@fontys.nl
  Contactpersoon: Lorijn Corvers

  Tilburg

  Professor Goossenslaan 1
  0885070700
  fontyspro-educatie@fontys.nl
  Contactpersoon: Lieke IJzermans