Leraar Godsdienst (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag
 • Kom meelopen
 • En meer...

Ben je klaar voor een nieuwe stap binnen het onderwijs? Of wil je een carrièreswitch maken? Ben jij geïnteresseerd in religie, cultuur en spiritualiteit? Zie jij het als een uitdaging mensen hierover met elkaar in gesprek te brengen? Schrijf je dan in voor de deeltijdopleiding Leraar Godsdienst in Tilburg met afstudeerrichting, Levensbeschouwing, Filosofie en Ethiek.

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Godsdienst leidt je op voor een veelzijdige baan. Als leraar draag je bij aan de ontwikkeling van jongeren in het onderwijs en help je ze op weg naar een succesvolle toekomst. Hiervoor maak je gebruik van vaardigheden op het gebied van pedagogiek, communicatie, onderzoek en organiseren. Je ontwikkelt tijdens de opleiding de juiste beroepshouding en leert jezelf continu te verbeteren. Je studeert af in de richting levensbeschouwing, filosofie of ethiek. 

Typerend voor de flexibele deeltijdopleiding leraar Godsdienst in Tilburg is de persoonlijke benadering en ontwikkeling die centraal staan. Ook zijn de studenten op de opleiding zeer gemotiveerd. 

Visie op het leraarschap 

Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap. Benieuwd naar de vijf pijlers? Lees dan hier onze visie op het leraarschap

Waarom de opleiding Leraar Godsdienst?

 • Flexibele deeltijdopleiding en daardoor goed te combineren met werk en privé
 • Een goede mix tussen theorie en praktijk
 • Reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk onderdeel
 • Kennismaking met een breed scala aan religieuze fenomenen
 

Wat ga je leren?

In de opleiding leer je niet alleen veel over levensbeschouwing, filosofie en ethiek, maar ook hoe je goed kunt lesgeven. Je leert hoe je die kennis vol enthousiasme kunt overdragen. Natuurlijk leer je ook alles over omgaan met leerlingen, klassen en ouders. Tijdens de praktijkervaring pas je de theorie toe. Hoe jouw opleiding er precies uit komt te zien is afhankelijk van de uitkomsten van je intakegesprek. 

 • Je past de theorie direct toe in de praktijk
 • Onderwerpen: filosofie, ethiek, theologie en religiewetenschappen
 • Je volgt jouw persoonlijke maatwerktraject
 
Sfeerafbeelding Fontys

 

Hoe ziet je week eruit?

Een deeltijdstudie volgen naast je baan is hard werken. Bij de flexibele lerarenopleiding Godsdienst in Tilburg (deeltijd) zit je helemaal goed als je je werk en studie goed op elkaar af wilt stemmen. Bij de start van je opleiding krijg je een persoonlijke studiecoach toegewezen, die jou adviseert, ondersteunt en je ontwikkeling volgt.

 • Contactdagen: maandag: 09.00 - 18.00 uur vakinhoudelijke vakken en vakdidactiek & 18.00 - 21.30 APV. Extra optie: dinsdagochtend APV (als je maandagavond niet kan)
 • Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Acht weken onderwijsaanbod en twee tentamenweken.
 • Al vanaf het begin van de opleiding sta je voor de klas.
 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Kopopleiding

Ben jij (bijna) afgestudeerd of is het minder dan zeven jaar geleden dat jij je hbo- of wo-getuigschrift behaalde? Lijkt het je geweldig om met jongeren te werken en voor de klas te staan? Met de kopopleiding (voltijd) kun je in één jaar je bevoegdheid behalen. 

Buitenlands diploma

Wil je toegelaten worden tot de lerarenopleiding op grond van een buiten Nederland behaald diploma? Neem dan contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Je diploma moet gelijkwaardig zijn aan één van de Nederlandse diploma’s die recht op toelating geven.  

Daarnaast moet je bewijzen dat je voldoende Nederlands beheerst om de opleiding te kunnen volgen. Dat kun je doen door een staatsexamendiploma NT2 volgens examenprogramma II te laten zien. Meer informatie over het staatsexamen NT2 vind je hier. Als je dat examen nog moet doen, moet je rekening houden met de wachttijden. Er zitten minimaal drie weken tussen de dag waarop je je aanmeldt en het examen. Daarna moet je nog circa vijf weken wachten op de uitslag. 

21+ toets

Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Meer informatie vind je hier. Je kunt ook contact opnemen via 21plustoelatingsonderzoek@fontys.nl

 

De passie van de leerkrachten op deze opleiding werkt aanstekelijk."

Bram van Veenendaal, student

Lees hier het verhaal van student Bram >>

 

Opbouw

 

Een flexibele deeltijdopleiding bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, betekent dat jij je eigen leerroute kan bepalen. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring (eerder verworven competenties), je persoonlijke situatie en eventuele vrijstellingen, stel je samen met je studiebegeleider een persoonlijk maatwerktraject op. Vervolgens kun je kiezen hoe je de categorieën leeruitkomsten je eigen maakt. In dit schema zie je welke leeruitkomsten in welke fase van de studie gerealiseerd dienen te worden. 

Om een bekwame leraar godsdienst te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden:

Bekwaamheden

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel handelen

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Download de studiegids van Lerarenopleiding Godsdienst (Levensbeschouwing, Filosofie & Ethiek)

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast. Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (EC's). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek. 
In het afstudeerjaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen: beroepsonderwijs of algemeen vormend onderwijs. Specialisatie algemeen vormend onderwijs Je specialiseert jezelf in het lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo. Specialisatie beroepsonderwijs Je ontwikkelt je tot leraar voor het vmbo en mbo. Gedurende je studie maak je voldoende kennis met beide werkvelden, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. De afstudeerrichting omvat 60 EC’s en houdt in dat de theoretische vakken, het werkplekleren én je afstudeeronderzoek in het teken staan van de specialisatie die je hebt gekozen.
 
 

Werk/stage

Al vanaf het begin van je opleiding loop je stage in het onderwijs. Door ervaring op te doen leer je het meest over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Al reflecterend en onderzoekend ontwikkel jij jezelf tot een goede docent. Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen. 

Ben je al werkzaam in het onderwijs en voldoet je baan aan de criteria? Dan kun je in veel gevallen je baan inzetten als leerwerkplek. 

Beroepsmogelijkheden na de opleiding:

 
afspelen

 

Meer weten over de opleiding Leraar Godsdienst Tilburg

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Godsdienst in Tilburg? Dat kan!

Je kunt een e-mail sturen naar opleidingscoördinator Egon Verbraak: e.verbraak@fontys.nl
Hij neemt dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Ja, instromen in februari is mogelijk. Het is echter niet voor iedereen geschikt. Omdat je aansluit bij een bestaande groep vraagt het oppakken van de onderwijsactiviteiten iets van jouw voorkennis en ervaring. Een hbo-vooropleiding en ervaring in het onderwijs maken dat gemakkelijker. Neem contact op met de deeltijd- of intakecoördinator om te bespreken of instomen in februari voor jou een goede optie is.  

Inschrijven doe je via Studielink voor de maand februari. Hierna ontvang je van ons een e-mail met instructies om je inschrijving in orde te maken. De opleiding start voor jou dan in de week van 7 februari.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via telefoon 08850 74288 of e-mail naar studentzakenflot@fontys.nl.
Veelgestelde vragen

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

 

Locaties en contact

Opleidingscoördinator: Gerard Drosterij
g.drosterij@fontys.nl