Leraar Techniek (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag
 • Kom meelopen
 • En meer...

Ben je klaar voor een nieuwe stap binnen het onderwijs? Of wil je een carrièreswitch maken? Wil je aan de slag met leerlingen om projecten te maken die echt werken? Spreekt onderzoeken & ontwerpen je aan? Dan is de Lerarenopleiding Techniek, met twee eigentijdse afstudeerrichtingen, in Tilburg de opleiding voor jou.

Over de opleiding

Tijdens de flexibele deeltijdopleiding Leraar Techniek leer je over techniek, ontwerpen, producten en systemen. Als leraar draag je bij aan de oriëntatie van jongeren op de technische wereld. Je stimuleert hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat zij een succesvolle toekomst tegemoet gaan. 

Twee afstudeerrichtingen

De opleiding heeft twee afstudeerrichtingen: Science & Technology en Digitale Geletterdheid en Informatica. Aan het begin van je studie kies je een van deze twee richtingen of je kiest ervoor beide te combineren. Deze pagina gaat over de richting Science & Technology.

Binnen de opleiding ontwikkel je je in vier verschillende beroepsrollen. Je wordt een talentcoach voor jouw leerlingen, je leert onderwijs te ontwerpen, je ontwikkelt je als netwerker, die de omgeving van de school kan betrekken en je wordt een herkenbare bèta- of IT-professional, die de verbinding kan leggen met de monodisciplines. Je ontwikkelt tijdens de opleiding de juiste ontwerphouding en leert jezelf continu te verbeteren.

Waarom de opleiding Leraar Techniek?

 • Flexibele deeltijdopleiding waarin de praktijk het uitgangspunt is voor het leren
 • Twee afstudeerrichtingen: Science & Technology en Digitale geletterdheid en Informatica
 • De leerroute is persoonlijk in te richten
 • Eerder verworven competenties zijn in te zetten om de studie te versnellen
 • Opleiding sluit aan op de laatste onderwijskundige ontwikkelingen
 

Wat ga je leren?

Je wordt een leraar die leeromgevingen weet te creëren voor jouw leerlingen over de wereld van techniek en wetenschap. Het uitgangspunt is dat je dat niet alleen doet, maar dat je in staat bent om de verbinding te maken met je collega’s van de andere bèta-vakken om zo tot nieuw onderwijs te komen. Je gaat ook de relaties aan met bedrijven en instellingen waarvan je vindt dat ze bij kunnen dragen aan het leren van jouw leerlingen. Omdat Science & Technology een brede basis biedt voor het hele domein Mens en Natuur, waarin steeds nieuwe vakken ontstaan, ben jij met deze opleiding in staat om je eigen onderwijs te ontwerpen. Leerlingen leren ontwerpen en het zich laten ontwikkelen van technische vaardigheden en dat koppelen aan het verwerven van inzichten in de natuurwetenschappen, staat in deze opleiding centraal. 

 • Je leert in je eigen praktijk
 • Vaardigheden: je leert als ontwerper naar je onderwijspraktijk te kijken
 • Je volgt jouw persoonlijke leerroute
 
Sfeerafbeelding Fontys
 

Hoe ziet je week eruit?

Een deeltijdstudie volgen naast je baan is hard werken. Bij de flexibele Lerarenopleiding Techniek (deeltijd) in Tilburg zit je helemaal goed als je je werk en studie wilt integreren. Bij de start van je opleiding krijg je een persoonlijke studiecoach toegewezen die jou adviseert, ondersteunt en je ontwikkeling volgt. Deze opleiding is vrij uniek qua opzet en onderwijsconcept; er zijn geen verplichte colleges, je bent eigenaar van je leerproces en je werkt samen met studenten in Learning Design Studios. Het leren vindt met name plaats in de praktijk. Hoe rijker de context van je werkplek, hoe sneller je de leeruitkomsten kunt behalen.

 • Op maandag van 13:15 uur tot 17:00 uur komt de opleiding bij elkaar in de Design Studio. Daarnaast heb je de gelegenheid om naar eigen inzicht vakken te volgen op maandagavond en dinsdagavond.
 • Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken: acht weken onderwijsaanbod en twee tentamenweken.
 • Voor deze opleiding is het van belang dat je beschikt over een passende werkplek.
 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij met na of nlt
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

 

Werk/stage

Al vanaf het begin van je opleiding loop je stage in het onderwijs. Door ervaring op te doen leer je het meest over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Al reflecterend en onderzoekend ontwikkel jij jezelf tot een goede docent. Tijdens je stage breng je theorie en praktijk samen. 

Ben je al werkzaam in het onderwijs en voldoet je baan aan de criteria, dan kun je in veel gevallen je baan inzetten als leerwerkplek. 

Beroepsmogelijkheden na de opleiding:

 • Leraar Techniek
 • Werken bij (semi)overheids instellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
 • Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen
 • Doorstuderen voor een master Toetsdeskundige, Educational Needs,  Leren & Innoveren of Leadership In Education om je kennis te verbreden.
 
Sfeerafbeelding Fontys

Ik wil veel context bieden zodat leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie gaan leren."

Ard Zwinkels, student

Lees hier het verhaal van student Ard >>

 

Opbouw

Een flexibele deeltijdopleiding bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg, betekent dat jij je eigen leerroute kan bepalen. Op basis van je vooropleiding, (werk)ervaring (eerder verworven competenties), je persoonlijke situatie en eventuele vrijstellingen, stel je samen met je studiebegeleider een persoonlijk maatwerktraject op. Vervolgens kun je kiezen hoe je de eenheden van leeruitkomsten je eigen maakt. In dit schema zie je welke leeruitkomsten in welke fase van de studie gerealiseerd dienen te worden. 

Om een bekwame leraar techniek te worden ontwikkel jij je in een viertal bekwaamheden:

Bekwaamheden

 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Professioneel handelen

Wil je weten welke vakken je allemaal volgt tijdens de opleiding, bij welke bekwaamheden welke vakken horen, hoe deze vakken eruitzien en hoeveel studiepunten je hiervoor kan krijgen? Download de studiegids van Lerarenopleiding Techniek (Science & Technology).

Benieuwd naar meer informatie over de inhoud, toetsing en begeleiding van en tijdens de opleiding? Je leest hierover meer in het regelement van de Onderwijs- en examenregeling (OER). 

De studieduur is afhankelijk van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast. Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (EC's). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek. 

In het afstudeerjaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen: beroepsonderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Specialisatie algemeen vormend onderwijs 

Je specialiseert je in het lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo.

Specialisatie beroepsonderwijs 

Je ontwikkelt je tot leraar voor het vmbo en mbo. 

Gedurende je studie maak je voldoende kennis met beide werkvelden, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. De afstudeerrichting omvat 60 EC’s en houdt in dat de theoretische vakken, het werkplekleren én je afstudeeronderzoek in het teken staan van de specialisatie die je hebt gekozen. 

 
 

Meer weten over de opleiding Leraar Techniek Tilburg

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je graag een gesprek met iemand van de deeltijdopleiding Leraar Techniek in Tilburg? Dat kan!

Je kunt een e-mail sturen naar opleidingscoördinator Rob van Bakel rp.vanbakel@fontys.nl Hij neemt dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni.Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Ja, instromen in februari is mogelijk. Het is echter niet voor iedereen geschikt. Omdat je aansluit bij een bestaande groep vraagt het oppakken van de onderwijsactiviteiten iets van jouw voorkennis en ervaring. Een hbo-vooropleiding en ervaring in het onderwijs maken dat gemakkelijker. Neem contact op met de deeltijd- of intakecoördinator om te bespreken of instomen in februari voor jou een goede optie is.  

Inschrijven doe je via Studielink voor de maand februari. Hierna ontvang je van ons een e-mail met instructies om je inschrijving in orde te maken. De opleiding start voor jou dan in de week van 7 februari.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via telefoon 08850 74288 of e-mail naar studentzakenflot@fontys.nl.
Veelgestelde vragen

Heb je vragen over bijvoorbeeld stagelopen, je vooropleiding en het collegegeld? Of heb je een andere vraag? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.