Leraar Technisch Beroepsonderwijs (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag
 • Kom meelopen
 • En meer...

Wil jij als ervaren technisch professional jouw vakkennis inzetten in het onderwijs? Vind je het leuk met jongeren te werken en wil jij jouw kennis en kunde met een nieuwe generatie vakgenoten delen? Of heb je al onderwijservaring maar wil je je gaan focussen op techniek? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs bij Fontys in Eindhoven de plek voor jou.

Over de opleiding

De flexibele deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt je op tot docent die gaat lesgeven in het (v)mbo. Samen met een studiecoach stippel je jouw leertraject uit. Je traject is afhankelijk van je persoonlijke wens en situatie. Wat je al weet en kan of wat je wil en doet heeft hier invloed op. Je kan ervoor kiezen om onderdelen zelfstandig uit te voeren en in te dienen ter beoordeling. Tijdens de vakbijeenkomsten leer je hoe je een (didactische) vertaling kunt maken van je vak naar het onderwijs. Tijdens andere bijeenkomsten leer je algemene zin o.a. over lessen maken, uitvoeren, begeleiden, evalueren en beoordelen.  

Waarom de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs?

 • Je stippelt je eigen leertraject uit
 • Je werkt stapsgewijs aan je didactische bekwaamheid
 • Vanaf de eerste onderwijsperiode sta je al voor de klas binnen het mbo of vmbo
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding leer je om te gaan met alledaagse taken en de jaartaken van een docent. Je leert hoe je leerlingen specifieke vakkennis en vakvaardigheden aan kunt leren en hoe je de pedagogische en didactische vaardigheden af moet stemmen op je doelgroep. Halverwege de opleiding specialiseer je je in een afstudeerrichting, vmbo of MBO.

 • Je leert techniek & innovatie te vertalen naar onderwijs
 • Stapsgewijs bouw je aan je didactische bekwaamheid
 • Afstudeerrichtingen voor mbo-docent: Bouw, Elektrotechniek, ICT, Motorvoertuigentechniek of Werktuigbouwkunde
 • Afstudeerrichtingen voor vmbo docent: Produceren, Installeren en Energie (PIE), Dienstverlening en Producten (D&P), Media, Vormgeving en ICT (MVI) , Mobiliteit en Transport (M&T), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

De deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs ziet er bij iedere student anders uit. Hoe je week er uit ziet is afhankelijk van je leertraject. Dit heb je samen met je studiecoach opgesteld. Soms kun je een stukje versnellen, overslaan of in een andere volgorde zetten. Op een ander moment heb je iets meer tijd nodig om je te verdiepen of omdat zaken op je werk of privé wat meer aandacht vragen. Ná goed overleg zijn er vele studiemogelijkheden. 

Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke acht weken volg je bijeenkomsten waar er ruimte is voor interactie en leerervaringen te delen. Daarna volgen er twee tentamenweken. Binnen de lerarenopleiding vinden we samen leren een belangrijk element. Daarom volg je ook gezamenlijk lessen waarbij online en offline afgewisseld wordt. De lesdagen zijn op maandag middag/avond of op dinsdag middag/avond.
De propedeuse vakken worden op dinsdag middag/avond aangeboden.

 
 

Toelatingseisen

Havo/Vwo

Toelaatbaar

Mbo-4

 • Een relevante mbo-4 opleiding of een voldoende score voor de 21+ toets
 • Sterk aanbevolen eis: Technische praktijkervaring in een relevant vakgebied
 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Opbouw

De opbouw van de deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs in Eindhoven is als volgt:
Aan het begin van de Propedeusefase spreek je samen met je studiecoach af welke onderwijsblokken je gaat volgen. In deze fase hoef je nog geen keuze te maken of je wilt gaan werken in het vmbo of MBO.

Het aanbod van de blokken in 'Hoofdfase 1' (vanaf studiejaar 2) vertaalt de kennis uit het eerste jaar naar een onderwijscontext. Het onderwijsaanbod is zo vormgegeven dat je een combinatie kunt maken met de blokken uit 'Hoofdfase 2' (H2). Ook in deze fase hoef je nog geen keuze te maken voor een afstudeerrichting vmbo of mbo.  

Waar in de propedeuse jij als docent centraal staat, ligt nu de focus op jouw rol in de onderwijscontext.

In 'Hoofdfase 2 ('H2') maak je een keuze voor een uittroom profiel, MBO of VMBO. 

Lesgeven in het vmbo

Bekijk afstudeerrichtingen

Lesgeven in het mbo

Bekijk afstudeerrichtingen
In het vierde jaar, ga je tijdens het profileringsproject voorbereiden op het afstuderen. Na afronden van Profilering begint het afstuderen. In de 'Afstudeerfase' werk je zelfstandig aan je afstudeerwerkstuk. Je reflecteert hierover in leerkringen. Tijdens deze fase integreer je alles wat je hebt geleerd. 
 
 

Werk/stage

Tijdens alle fases ben je minimaal een halve dag werkzaam of loop je stage op een school, dit kan VMBO of MBO zijn. Door ervaring op te doen leer je het meest over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Al reflecterend en onderzoekend ontwikkel je je tot een goede docent. Tijdens je werk of stage breng je theorie en praktijk samen 

Heb je nog geen onderwijsplek aan de start van je opleiding? Dan ga je hier vanaf de eerste dag naar op zoek. De meeste studenten geven al tijdens de eerste onderwijsperiode een zelf samengestelde les. 

Baanmogelijkheden na de opleiding

 • Docent Technische vakken in het vso praktijkonderwijs
 • Docent in het vmbo voor profielen: Produceren, Installeren en Energie (PIE), Dienstverlening en Producten (D&P), Media, Vormgeving en ICT (MVI) , Mobiliteit en Transport (M&T), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Docent in het mbo voor profielen: Bouw, Elektrotechniek, ICT, Motorvoertuigentechniek of Werktuigbouwkunde
 • Educatieve functies in het bedrijfsleven zoals bedrijfsscholen, samenwerkingsverbanden of cursusinstituten.
 • Doorstuderen in de master Leren en Innoveren of de master Special Educational Needs
 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Meer weten over de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs

Een studie combineren met je werk en/of gezin is een bewuste keuze. Aan die keuze gaan veel vragen vooraf, zoals: Kan ik het niveau aan? Kom ik met de opleiding verder in mijn werk? En past de studie in mijn leven (werk, gezin, vrienden, familie)?
Docenten en studenten, opleidingscoördinatoren en studiecoaches geven je graag antwoord op je vragen.Tijdens een voorlichtingsavond kijken we samen hoe jij je optimaal kan ontwikkelen.

Betreft het een opleiding met startmoment in februari?

Ben je geinteresseerd in een Fontys Pro opleiding met startmoment in februari en wil je dan starten met je studie? Op 26 januari kun je deelnemen aan de voorlichtingsavond van de opleiding naar jouw keuze met februari instroom. Kijk in het overzicht voor deelnemende opleidingen. Niet alle opleidingen hebben een startmoment in februari.

Op woensdag 30 maart 2022 vindt weer een voorlichtingsavond plaats voor alle
Fontys Pro opleidingen. Wil je bericht van ons krijgen wanneer je je kunt aanmelden? Laat dan een paar gegevens achter.

Heb je een vraag?
Hieronder vind je de contactgegevens van deze opleiding, neem gerust contact met ons op. We beantwoorden graag jouw vragen.

Tijdens een lesdag/avond meelopen word je gekoppeld aan een van onze studenten. Je volgt dan bijvoorbeeld een aantal lessen, colleges en practica die bij de student op het programma staan. Je maakt zo een gewone lesdag/avond mee en je kunt met studenten en docenten praten. Zij vertellen je graag wat de studie inhoudt en hoe het is om bij Fontys te studeren. 

Wil jij je mogelijkheden bespreken of een keer een bijeenkomst bijwonen, dan staan we je graag te woord. Stuur een mail naar Henk Versluis van de deeltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs: h.versluis@fontys.nl Hij neemt dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Start je in februari met je studie?
Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari*, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

* Let op: niet alle opleidingen hebben (naast september) een startmoment in februari.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet