Sprint naar content
Profiel

Master Healthy Ageing Professional (voltijd)

 • 1 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Voltijd
Eindhoven

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag

Heb jij in de sector gezondheid, welzijn of sport een bacheloropleiding afgerond? Ben je gedreven en nieuwsgierig? En wil je over de grenzen van je eigen discipline heen kijken om multidisciplinaire en complexe vraagstukken rondom gezond ouder worden op te pakken? Kies dan voor de 1-jarige Master Healthy Ageing Professional (voltijd).

Over de opleiding

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep het decennium 2020-2030 niet voor niets uit tot het "Decade of healthy ageing".

De voltijdmaster Healthy Ageing houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid. We leren je om multidisciplinair en evidence-based aan de slag te gaan met innoveren en implementeren.

Waarom de Master Healthy Ageing Professional?

 • Kleinschalige opleiding met een persoonlijke sfeer;
 • Evidence-based: weloverwogen beslissingen nemen op basis van het best beschikbare bewijs;
 • Bevlogen docenten uit de onderzoekswereld en/of praktijk van gezondheid, welzijn of sport.

Meerdere keren per jaar organiseren we zowel online voorlichtingen als fysieke voorlichtingen. Op onze kennismakingspagina vind je naast de data van deze voorlichtingen ook persoonlijke verhalen van studenten om meer te weten te komen over deze waardevolle master. Liever de master in deeltijd? Klik dan hier.

 

Wat ga je leren?

Om gezond oud te worden kun je nooit te vroeg beginnen. Daarom richten we ons in de master Healthy Ageing op ouder worden en niet alleen op oud zijn. Gezondheidsbevordering en preventie zijn dan ook belangrijke onderdelen van het curriculum. De focus ligt op de volwassen levensfasen. We kijken naar toekomstvragen als gevolg van demografische verandering in verschillende contexten. In jouw Mastertraject ga je aan de slag met implementatie- en innovatieonderzoeksprojecten. Voorbeelden van zulke projecten zijn:

 • ‘Wat kan de proeftuin Ruwaard aanbieden zodat mensen met een lage sociaal-economische status en een chronische aandoening beter met de emotionele gevolgen van hun ziekte omgaan waardoor zij minder gebruik maken van de eerstelijnszorg in de Ruwaard?’
 • ‘Hoe kan de sociale omgeving worden ingezet om 65-plussers meer te laten bewegen in de openbare ruimte?'
 • ‘Op welke manier kan Genneper Parken een optimale en toekomstbestendige bijdrage leveren aan gezondheids- bevordering van de bewoners uit de stad Eindhoven?’
 • ‘Hoe kunnen welzijnsorganisaties in Eindhoven en omgeving coping en zelfzorg versterken bij de sociale professional, waardoor de kans op burnout afneemt?’
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

"Met name het stuk preventie bij ouderen interesseert mij"

Marit, afgestudeerd aan de bachelor toegepaste gerontologie
 

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt wekelijks les op maandag en woensdag. Inclusief de lesdagen besteed je zo’n 40 uur per week aan je studie. In totaal behaal je in 1 studiejaar 60 studiepunten.

Onder begeleiding van een docent krijg je klassikaal les. Je volgt colleges, voert opdrachten uit en werkt begeleid. Daarnaast doe je aan zelfstudie. Omdat multidisciplinair werken belangrijk is voor de Healthy Ageing professional hechten we veel waarde aan leren van en met elkaar.

 
 

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding heb je een relevant bachelordiploma nodig. Opleidingen tot fysiotherapeut, verpleegkundige, sociaal werker, toegepast psycholoog, human resource manager, toegepast gerontoloog en sportkundige zijn bij uitstek geschikt. Maar ook veel andere bacheloropleidingen zijn relevant, mits je jouw motivatie voor of affiniteit met gezond ouder worden kunt onderbouwen.

Daarnaast zijn een goed niveau van leesvaardigheid in het Engels en schrijfvaardigheid in het Nederlands van belang. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Intakegesprek

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink.nl (ISATcode 49127, instituut code 30GB) ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek en een instructie voor het aanleveren van de benodigde informatie. We vragen je om: 

 • je cv op te sturen; 
 • je motivatie te beschrijven;
 • een intake opdracht te maken;
 • een idee voor een innovatieonderzoek aan te dragen. 

  In het gesprek bespreken we jouw motivatie, de resultaten van de intake opdracht en verkennen we of het aangedragen vraagstuk past bij de masteropleiding gezond ouder worden. Daarnaast spreken we wederzijdse verwachtingen uit. Na het intakegesprek ontvang je een positief of negatief advies voor het starten met de opleiding. Bij een positief advies kun je je inschrijving definitief maken door, in mei, je betalingsgegevens compleet te maken.

  Passende opdrachtgever

  We adviseren voltijdstudenten om gedurende de opleiding minimaal 1 dag per week mee te lopen met de opdrachtgevende organisatie van het innovatieonderzoek. Dit zorgt ervoor dat bij de start van het innovatieonderzoek de organisatie en de problematiek al meer bekend is en er een vliegende start kan worden gemaakt. Daarnaast worden de opdrachten uit de eerste helft van de opleiding toegepast op deze praktijkcontext. We helpen je graag met het vinden van een voor jou interessante en passende opdrachtgever. 

   

  Placeholder for Fontys video
  "Veel modules hebben raakvlakken met mijn interesses, dus dat maakt het makkelijker om mijn werk met mijn studie te combineren"
  Hylke, docent fysiotherapie - Fontys Paramedische Hogeschool

   

  Opbouw

  De inhoud van de opleiding bestaat uit 5 modules:

  1. Healthy Ageing.
   De kennisbasis over Healthy Ageing. Je gebruikt de kennis over veroudering in relatie tot gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Je besteedt daarbij expliciet aandacht aan een gezonde leefstijl en duurzame inzetbaarheid. De module sluit je af met een kennistoets.
  2. Bestuur en beleid van Healthy Ageing.
   In deze module ga je dieper in op de maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische uitdagingen van de ouder wordende samenleving. Je leert het Nederlandse zorgstelsel te begrijpen, hoe je beleid kunt analyseren en hoe je kunt sturen in de bestuurlijke complexiteit van wicked problems.
  3. De Healthy Ageing change agent.
   Je combineert kennis van organisatieverandering, gedragsverandering en implementeren. Je gaat op basis van de principes van evidence-based management aan de slag met een implementatieplan.
  4. Healthy Ageing innovatieonderzoek.
   In opdracht van een organisatie ga je een praktijkvraagstuk onderzoeken en kom je tot een innovatie om het vraagstuk aan te pakken. Je sluit deze module af met een onderzoeks- en innovatieverslag, ofwel je masterthesis.
  5. De interdisciplinaire Healthy Ageing professional.
   Gedurende de gehele opleiding volg je het onderwijs over de interdisciplinaire Healthy Ageing professional. De master kent een multidisciplinaire studentengroep en in deze setting leren we dan ook van en met elkaar. Je werkt aan jouw professionele identiteit als Healthy Ageing professional en in het bijzonder hoe die zich verhoudt tot andere (Healthy Ageing) professionals. 
   Onderwijseenheid Toets ECTS
   Healthy AgeingKennistoets ‘Healthy Ageing’7
   Bestuur en beleid van Healthy AgeingBeleidsanalyse en -advies6
   De Healthy Ageing Change agentImplementatieplan Evidence-based Heathy Ageing professional12
   Heathy Ageing professional5
   Healthy Ageing innovatieonderzoekOnderzoeks- en innovatieverslag25
   De interdisciplinaire Healthy Ageing professionalPerformance assessment ‘De inter-disciplinaire Healthy Ageing professional’5

   Tijdens de tweede helft van de opleiding werk je aan een eigen innovatieonderzoek in opdracht van een organisatie uit het werkveld. Je gaat allereerst aan de slag met het diepgaand doorgronden van het vraagstuk. Zodra je de essentie te pakken hebt, bedenk je een innovatie om het probleem aan te pakken. Naar deze innovatie doe je onderzoek om te kunnen onderbouwen of de aanpak effectief is. 

   Je komt zelf met een idee voor jouw innovatieonderzoek en met een opdrachtgevende organisatie. Uiteraard helpen we jou bij het formuleren en definiëren van het vraagstuk en kunnen we jou in contact brengen met interessante opdrachtgevers. Voorbeelden van Innovatieonderzoeken zijn:

   • ‘Wat kan de proeftuin Ruwaard aanbieden zodat mensen met een lage sociaal-economische status en een chronische aandoening beter met de emotionele gevolgen van hun ziekte omgaan waardoor zij minder gebruik maken van de eerstelijnszorg in de Ruwaard?’
   • Hoe kan de sociale omgeving worden ingezet om 65-plussers meer te laten bewegen in de openbare ruimte?'
   • ‘Op welke manier kan Genneper Parken een optimale en toekomstbestendige bijdrage leveren aan gezondheids- bevordering van de bewoners uit de stad Eindhoven?’
   • ‘Hoe kunnen welzijnsorganisaties in Eindhoven en omgeving coping en zelfzorg versterken bij de sociale professional, waardoor de kans op burnout afneemt?’

   Als masteropleiding vinden we het belangrijk dat je evidence-based aan de slag gaat met innoveren en implementeren. Het is van belang dat belangrijke beslissingen weloverwogen worden genomen op basis van het best beschikbare bewijs. Evidence-based werken vormt dan ook een rode draad binnen de gehele opleiding. 

   Om je hierin goed te trainen werken we met online leermodules behorende bij het boek ‘Evidence-based Management’ (Barends & Rousseau, 2018). Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband met het Center for Evidence Based Management, dat wereldwijd gelieerd is aan diverse universiteiten. Deze module wordt via de opleiding aangeboden, is optioneel en niet inbegrepen in het collegegeld.

   Jaarlijks organiseren we een studiereis naar Kajaani, Finland. We werken hierbij samen met de Kajaani University of Applied Sciences. De studiereis heeft als doel om te leren van hoe andere landen omgaan met de uitdagingen van een ouder wordende samenleving. Hierbij plaatsen we ons nationale gezondheidszorgbeleid in internationaal perspectief. De studiereis is optioneel en niet inbegrepen in het collegegeld.
    
    

   Werk / stage


   Aan de slag met je praktijkvraagstuk

   Bij de start van de opleiding is een baan in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport niet direct noodzakelijk. Voor jouw innovatieonderzoek ga je aan de slag met een praktijkvraagstuk. Dit mag een vraagstuk zijn uit jouw eigen beroepspraktijk, maar je kunt ook aan de slag bij een andere opdrachtgever. Je komt zelf met een idee voor een innovatieonderzoek, wij helpen je met het formuleren daarvan en het in contact komen met opdrachtgevers. 

   Na de opleiding

   Na de masteropleiding ben je nog steeds fysiotherapeut, sportkundige, verpleegkundige of sociaal werker, maar dan met meer kennis en vaardigheden ten aanzien van gezond ouder worden. 

   Arbeidsmarktonderzoek

   In een arbeidsmarktonderzoek heeft Fontys Hogescholen leidinggevenden en managers in de sectoren zorg, welzijn en sport in Noord-Brabant en Limburg bevraagd over de masteropleiding. Van deze managers en leidinggevenden geeft 31% aan dat afgestudeerde Healthy Ageing Professionals meerwaarde bieden voor de organisatie. Daarnaast is ruim de helft van mening dat een masteropgeleide van meerwaarde is ten opzichte van iemand met alleen een bacheloropleiding. De managers en leidinggevenden geven aan dat er behoefte is aan professionals die complexe vraagstukken rondom gezond ouder worden kunnen aanpakken.

    

   Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

   "Na mijn bachelor Verpleegkunde wilde ik meer dan alleen aan een bed staan."

   Lysanne, masterstudent (voltijd)

    

   Meer weten over de opleiding Master Healthy Ageing Professional

   Kom kennismaken

   • kom praten met studenten
   • bekijk een filmpje
   • stel je vragen
   • meld je aan voor events

   Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Stuur een mail naar Corinne Kelder (healthyageingprofessional@fontys.nl) of app je vraag naar 06 - 10 28 69 12. Corinne neemt dan contact met je op!

   Collegegeld

   De Master Healthy Ageing Professional is een bekostigde opleiding. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van een aantal factoren. Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

   Op die pagina vind je ook alle informatie over:

   • Belastingvoordeel
   • Betaling collegeld door je werkgever of een ander
   • Levenlangleren krediet
   • Beurzen voor leraren
   • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

   Overige kosten

   Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en computer.

   Studiefinanciering en openbaar vervoer

   Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

   Kosten (deels) aftrekbaar

   In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Lees er meer over bij de Belastingdienst. 

   Levenlanglerenkrediet

   Onder bepaalde voorwaarden kun je aanspraak maken op het Levenlanglerenkrediet van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

    Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.

    Wanneer je, na deelname aan een voorlichtingsavond, enthousiast bent geworden over de voltijd opleiding Healthy Ageing Professional kun je je aanmelden via Studielink. Kies voor ISATcode 49127 en instituutscode 30GB. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de leden van het kernteam van de opleiding.
    Het studiejaar start op 31 augustus, zorg er voor dat je je ruim voor die datum hebt aangemeld via Studielink. Maar: hoe eerder hoe beter natuurlijk. Zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

    Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

    Cv, motivatie en intakeopdracht
    Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen we je cv op te sturen, je motivatie te schrijven, een intakeopdracht te maken en een idee voor een onderzoek aan te dragen. In het gesprek bespreken we jouw motivatie en verkennen we of het aangedragen idee past bij de masteropleiding. Daarnaast spreken we wederzijdse verwachtingen uit. De gemaakte opdracht geeft hierbij een indicatie van je startniveau. Na het intakegesprek ontvang je een positief of negatief advies voor het starten met de opleiding. Bij een positief advies kun je je inschrijving definitief maken.

    Stap 2: Je kunt de Studiekeuzecheck doen
    De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

    Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

    Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.