Sprint naar content
Profiel

Master Kunsteducatie

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Master
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

 • Open dagen

Ben je professional in de kunsteducatie en zoek je inhoudelijke verdieping en verbreding? Dan is de Master Kunsteducatie iets voor jou. In de tweejarige opleiding onderzoek je de ontwikkeling van kunsteducatieve methodes vanuit verschillende disciplines en leg je binnen- en buitenschools verbinding tussen kunst en de diverse samenleving.

Over de opleiding

Kunsteducatie speelt een steeds belangrijkere rol in de veranderde wereld. Tijdens de studie verbreed en verdiep je jouw kennis van kunst, cultuur en educatie. Je leert kritische situaties in kunsteducatie op gefundeerde wijze onderzoeken en geeft oplossingen voor actuele problemen en mogelijkheden. In een interdisciplinaire omgeving ervaar je een mix van lesaanbod en ruimte voor eigen projecten en leervragen. Het programma is specifiek afgestemd op startende én ervaren kunstdocenten, consulenten, educatief medewerkers en projectleiders.

Waarom de Master Kunsteducatie?

 • Interdisciplinariteit en interculturaliteit zijn leidend in alle vakken
 • Méér dan 40 experts uit binnen- en buitenland begeleiden je tijdens je studie
 • Je krijgt naast verdieping en vernieuwing ook eigenaarschap over je persoonlijke programma
 • Je leert vanuit onderbouwd onderzoek je eigen visie en ideeën verwoorden
 • Je leert samen met medestudenten uit verschillende sectoren en disciplines en bouwt met hen een uniek professioneel netwerk op
 • Je kunt werken en studeren combineren
 • Je ontvangt een internationaal erkend masterdiploma
 • In tegenstelling tot Vlaamse masteropleidingen is er bij Fontys géén schakel- of voorbereidingsprogramma nodig om aan deze opleiding te kunnen beginnen. Als professionele bachelor kun je meteen starten met de Master Kunsteducatie

 

Wat ga je leren?

Je bent een denker en doener. Door het interdisciplinaire, verdiepende en verbredende studieprogramma ontwikkel jij je tot een onderzoekende en ondernemende kunsteducator. Je krijgt opdrachten voor problemen en uitdagingen in de praktijk vanuit kunstzinnige ontwikkeling, filosofie van de kunst(educatie), kunstbeleid en cultureel ondernemerschap, onderwijsontwikkeling en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast werk je aan je eigen onderzoek en heb je veel ruimte om eigen verdiepende keuzes op masterniveau te maken.

 • Het vergroten van je artistieke interdisciplinaire vermogen
 • Ontwikkelen van kunstpedagogische en -didactische programma's
 • Ondernemen in de cultuureducatieve sector
 • Stevig inhoudelijke praktisch en theoretische verdieping
 • Je ideeën leren analyseren, onderbouwen, uitvoeren en er beleid mee maken
 • Handelen vanuit een open, interculturele blik op de samenleving en de kunsten
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sophie de Ruijter

"Met de master Kunsteducatie word ik naast dat ik educatief alles al doorlopen heb, juist ook artistiek opnieuw uitgedaagd. Om dat te combineren is een verrijking.“
 

Hoe ziet je week eruit?

Tijdens het eerste jaar heb je wekelijks les op vrijdag tussen 9.30 en 18.30 uur. De ochtend biedt inhoudelijke, theoretisch onderbouwde verdieping. Je krijgt kunsteducatietheorie, kunstfilosofie, niet-Westerse kunstgeschiedenis, analyse en onderzoeksmethode. Tijdens de lange middagpauze overleg je met medestudenten, deel je ervaringen en check je ideeën. Na de middag werk je aan opdrachten en projecten, zowel individueel als in groep. Je adviseert organisaties over te voeren kunsteducatief beleid, je ontwerpt een nieuw innovatief idee voor een festival, je analyseert een schoolcultuur en brengt verbeteringen aan of je voert bijvoorbeeld een eigen kunsteducatieve interventie in de publieke ruimte uit. Daarnaast verdiep je onder begeleiding je eigen visie op kunsteducatie.


Tijdens het tweede jaar heb je op vrijdag om 9.30 uur wekelijks online een uurtje coaching en om de 3 weken op vrijdag onderzoekslessen op Fontys tussen 9.30 en 18.30 uur. We coachen je in je eigen gekozen onderzoek. Je deelt on- en offline actief je ideeën en eerste resultaten in de leergemeenschap met medestudenten en 5 keer per jaar heb je een Research Day met meer dan 40 internationale experten. Een uitgebreid keuzepakket geeft je de mogelijkheid je te verbreden en verdiepen in kunst en educatie. Dit alles doe je in een open atelierruimte.

 
 

Toelatingseisen


Geen voorbereidingsjaar nodig
In tegenstelling tot Vlaamse masteropleidingen is er bij Fontys géén schakel- of voorbereidingsprogramma nodig om aan deze opleiding te kunnen beginnen. Als professionele bachelor kun je meteen starten met de Master Kunsteducatie.

Assessment
Voor de Master Kunsteducatie moet je een toelatingsassessment doen en je moet op 1 september van het startend jaar in het bezit zijn van een bachelordiploma of via een door ons georganiseerd assessment hebben aangetoond dat je over deze competenties beschikt door eerdere opleidingen en/of ervaring.


Om ervoor te zorgen dat de opleiding echt iets voor jou is, en om te checken of jij de nodige kwaliteit in huis hebt, willen we graag dat je een beeld van jezelf geeft waar je staat, wat je deed, wat je weet en wat je wilt op het vlak van kunsteducatie. Dit doen we in het assessment, in vijf stappen, aan de hand van evenveel vragen:

 1. Wie ben je en waarom wil je aan de master kunsteducatie FHK studeren? Hiervoor maak je een (1) kunsteducatief portfolio, een (2) competentiescan en een (3) beknopte motivatiebrief die je als vooropdracht/voorbereiding instuurt.
 2. Wat en hoe wil je graag leren? Hiervoor volg je een intakedag waarin je met onze werkwijze kennis maakt, met elkaar in gesprek raakt, een masterclass volgt en een (4) korte presentatie geeft.
 3. Wat kun en weet je al/nog niet? Tijdens de intakedag leg je ook een (5) intake-interview af. Je gaat me een van onze docenten en een externe expert uit het werkveld in gesprek over wat je kunt, weet, wat je wil leren en hoe je denkt dat de master hier een antwoord op kan bieden.
 4. Is de opleiding iets voor jou? Na de intakedag (6) reflecteer je over wat je hebt meegemaakt en deel je dit met ons. Ben je nog steeds gemotiveerd of gemotiveerder dan ooit?
 5. Kun je starten? Je krijgt van ons een week na je intakedag het verdict: toelaatbaar of niet. Ben je toelaatbaar? Dan kun je je inschrijven.

De intakedagen van het toelatingsassessments zijn op de volgende zaterdagen:
4 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei en 17 juni 2023

Procedure toelatingsassessment

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel gemakkelijk.

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp ‘Assesment MKE’.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het assessment van de master kunsteducatie FHK, start 1 september 2022. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. de uitnodiging voor en de de datum van je intakezaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

 

Placeholder for Fontys video
Steven Luca
Ik wil jonge mensen geruststellen. Jij mag met kunst bezig zijn, het is een vak en daar is nood aan. Het andere ding van deze master Kunsteducatie is dat het mijzelf als kunstenaar volledige accupunctuur geeft voor nieuwe frisse inzichten.

 

Opbouw

Het masterprogramma bestaat uit 2 jaar, met een studiebelasting van 30 EC per jaar. Lessen zijn enkel op vrijdag tussen 09u30 en 18u30 in Tilburg. Je volgt in het eerste jaar wekelijks en in het tweede jaar driewekelijks colleges bij een team van vaste docenten. Daarnaast krijg je les van gastdocenten: experts uit binnen- en buitenland die actief zijn in de kunsteducatie. Ze delen hun ervaringen, gaan met je in gesprek en leggen de link met de praktijk. Je hebt les op een unieke locatie in Tilburg die meer weg heeft van een co-working space dan een klaslokaal, maar we zoeken ook vaak andere inspirerende plekken op.

Het eerste jaar bestaat uit:

A. Lessen theorie en verdieping:
a. Kunsttheorie van de niet-Westerse kunst (alle disciplines);
b. Actuele kunsteducatieve theorieën en praktijken, binnen- en buitenschools;
c. Analyse van de kunst en de educatie;
d. Kunstfilosofie in internationaal perspectief;
e. Onderzoeksvaardigheden en praktijken.

B. Trainingen:
a. Onderzoeksvaardigheden;
b. Schrijven en analyseren;
c. Interculturele competenties.

C. Cases studies en cases:
a. Visie op kunsteducatie;
b. Kunsteducatieve interventies in de publieke ruimte;
c. Eigen onderzoeksopzet.

D. Vrije ruimte:
Een deel van het programma vul je zelf in: welke specifieke inhoud, competenties, kennis wil jij nog verder ontwikkelen of ontdekken?

Daarnaast volg je in MKE1:
a. Een Summerschool als inleiding op je jaar (1 en 2 september 2022)
b. Een internationale studiereis (half mei 2023)
c. 5 debatavonden georganiseerd door MKE2 (op vrijdagavond)

Hoeveel uren per week ben je dit eerste jaar met de studie bezig?
9 contacturen op 1 lesdag (vrijdag): hoorcolleges, opdrachten, skillslabs, discussies.
8 tot 12 uur zelfstudie per week: bronnen lezen, onderzoek, gesprekken voeren en een project uitwerken (zelf in te plannen in je eigen tijd).

Het tweede jaar bestaat uit vier blokken. Deze lopen door elkaar.

Onderzoek
Je gaat aan de slag met je eigen onderzoek. Je verzamelt gegevens en analyseert deze. Je literatuuronderzoek, dataverzameling en analyse synthetiseer je. Je presenteert je resultaten in een visietekst, een onderzoeksverslag én een kunsteducatief product: je meesterproef. Dit blok sluit je af met een juryverdediging. Als kers op de taart presenteer je je bevindingen in een afstudeersymposium.

Tijdens dit blok volg je ook 5 onderzoekslaboratoria op 5 zaterdagen. Hier ga je in gesprek met externe onderzoekers, kunsteducatoren, experts en artiesten, volg je lezingen en masterclasses.

Innovatie en ondernemen
Hoe zet je jezelf en je meesterproef in de markt? Wat zijn de mogelijkheden als master kunsteducatie? Dit onderzoek je in deze lessen gedurende het hele jaar. Je organiseert ook 5 debatavonden voor de eerstejaars studenten en externen.

Beleid
Je leert de belangrijkste evoluties in kunsteducatief beleid kennen in Vlaanderen, Nederland en in internationale context. Gewapend met deze kennis maak je zelf een beleidsanalyse en formuleer je aanbevelingen.

Vrije ruimte
In het tweede jaar vul je een deel van het jaarprogramma zelf in: je kiest op basis van je eigen leerdoelen een project, activiteit of cursus waarmee je aan de slag gaat. Dit kan op de FHK, maar kan ook buiten de opleiding.


Hoeveel uren per week ben je dit tweede jaar met de studie bezig?
9 contacturen, 1x per 3 weken les op vrijdag: hoorcolleges, opdrachten, skillslabs, discussies. Op de vrijdagen dat je niet naar Tilburg komt, start je de dag met 1 uur peercoaching.
8 tot 12 uur zelfstudie per week: bronnen lezen, onderzoek, gesprekken voeren en een meesterproef uitwerken.

 
 

Werk/toekomst

De Fontys Master Kunsteducatie bereidt je voor op leidinggevende of coördinerende functies in het onderwijs, culturele instellingen, overheden of als zelfstandig ondernemer. Onze alumni waarderen het uitgebreide internationale professioneel netwerk dat ze dankzij de opleiding verwerven. Ze komen nadien terecht in hele diverse functies, denk maar aan:

 • Ontwikkelaar en leidinggevende in projecten kunst en cultuur
 • Coördinator (kunstvakken) in het onderwijs
 • Zelfstandig ondernemer in de kunsteducatie
 • Coördinator kunsteducatie bij culturele instellingen (musea, theaters, bibliotheken)
 • Beleidsmedewerker cultuureducatie bij gemeenten of provincies en culturele instellingen
 • Docent HBO/hoger onderwijs

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bas de Wal

“Een leeromgeving stimuleert je heel erg tot zoeken buiten het domein waarin je werkzaam bent en dat wil ik ook erg graag doen.”

 

Agenda

Meld je hier aan voor één van onze activiteiten. Zo weet je zeker of dit de opleiding voor jou is! Bekijk bijvoorbeeld een voorlichting vanuit huis of meld je aan voor een Open dag op de campus. Wat je ook kiest, hopelijk zien we je snel.

Proefcollege Master Kunsteducatie | Tilburg
28 apr 2023 13:30 - 16:30 uur
nog 1 plek

Programma

13:30u - Ontvangst Ingang 2 (Bissschop Zwijsenstraat 11, Tilburg)

14:00u - Presentaties MKE start
Voor de onderwijseenheid 'Analyse en Reflectie' maken de studenten MKE start een artistiek-educatieve performance. Hierin tonen ze wat hun visie is op een bepaald onderwerp uit de kunsteducatie. Kijk en beleef mee wat studenten onderzochten, leerden en willen tonen.

16:00u - Nagesprek over de opleiding: mogelijkheden en kansen

16:30u - Einde

Proefcollege Master Kunsteducatie | Tilburg
12 mei 2023 13:30 - 18:00 uur
nog 3 plaatsen

Programma

13:30u - Ontvangst Ingang 2 (Bissschop Zwijsenstraat 11, Tilburg)

14:00u - Onderzoek binnen de master (lokaal: Kolommenzaal)
De studenten van de Master Kunsteducatie werken volop aan hun onderzoeksplan. Hoe doe je dit? Hoe verloopt zo'n les? Wat kun je als toekomstige student verwachten? Je krijgt een inkijk hoe de opleiding werkt.

16:30u - Marc Erkens: Hoe bouw je bruggen tussen muziek? (lokaal: A2.01)
Hoe gaan we met muziek om? Waarom vinden we sommige muziek geweldig en zegt andere muziek ons helemaal niets? Hoe zit muziek in elkaar? Bestaat er zoiets als slechte muziek? Is klassieke muziek goed en de rest 'populair'? Op die en andere vragen krijg je onderbouwde, beklijvende, leerrijke en in elk geval rake antwoorden van rasverteller-pianist Marc Erkens.

Opdracht: vooraf luisteren (vaak en veel) naar:
Introïtus https://youtu.be/Li1KHtJ7O0U uit het Requiem KV 626 van Mozart
Lacrimosa https://youtu.be/mhYCaQkbkyw uit het Requiem KV 626 van Mozart
We Are the Champions https://youtu.be/04854XqcfCY van Queen
Bohemian Rhapsody https://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ van Queen

18:00u - Einde

Meet & Greet Master Kunsteducatie | Tilburg
08 jun 2023 18:00 - 20:30 uur

Tijdens de Meet & Greet leer je de opleiding kennen en kun je terecht met al je inhoudelijke en praktische vragen. Je kunt met studenten en docenten in gesprek over jouw mogelijke mastertraject.
Heb je als Vlaamse student specifieke vragen over studeren in Nederland? Ook dit komt aan bod.
We voorzien een doorlopende inloop tussen 18:00u en 20:30u.
En heb je de smaak te pakken, dan kun je meteen je intakegesprek plannen.

Meer weten over de opleiding Kunsteducatie

Wil je graag een gesprek met iemand van de Master Kunsteducatie (deeltijd)? Dat kan. Stuur een mail naar Jan Staes (studieleider) of bel met de deeltijd Master Kunsteducatie. Zij nemen dan contact met je op.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Lees meer over subsidieregelingen:

 • STAP-budget
 • Leven Lang Leren Krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

 

Aanmelden voor de intakeprocedure van de Master Kunsteducatie

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding? Dat gaat heel makkelijk door je aan te melden voor het assessment van de Master Kunsteducatie (MKE).

 1. Stuur een mail naar fhkmke@fontys.nl met als onderwerp 'Assessment MKE'.
 2. Zet in je mail dat je je kandidaat wil stellen voor het assessment van de Master Kunsteducatie FHK, start 1 september 2023. Een eenvoudig berichtje volstaat. Je hoeft nog niets te uploaden of te verduidelijken.
 3. Je krijgt van ons een uitgebreide mail met hierin:
  a. De uitnodiging voor en de datum van je intake zaterdag. Kun je niet? Geen nood, contacteer ons en we maken een nieuwe afspraak.
  b. Je opdracht die je voorbereidt voor deze dag.
  c. Het hoe, wat, waarom en wanneer van de intake.

Na de intake krijg je te horen of je toelaatbaar bent en hoe je je kunt inschrijven.

Inschrijven voor de opleiding Master Kunsteducatie

Heb je het toelatingsassessment afgelegd en ben je toelaatbaar? Meld je dan aan bij Studielink. Voor deze opleiding gebruik je (Instituut) Fontys Hogescholen, (Locatie) Tilburg, (Opleiding) M Kunsteducatie. Vervolgens ontvang je van de studentadministratie informatie hoe je je verder moet inschrijven.

Voor alle opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelating moet doen. Bekijk hiervoor eerst de informatie die je vindt onder 'Toelating'.