• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Binnen de Master of Music ontwikkel je je verder tot topmusicus, maar je leert je ook zelfstandig te vestigen in de professionele muziekwereld en maakt keuzes in je artistieke groei. Je bouwt aan een netwerk van musici, andere kunstenaars en zakelijke partners waar je tijdens, maar ook na je masteropleiding, profijt van hebt. Je hebt een enorm scala aan mogelijkheden om je opleiding persoonlijk vorm te geven, met hulp van onze “eigen” kerndocenten en een groot aantal externe docenten.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

Tijdens je opleiding word je geadviseerd door een vakinhoudelijk coach (de expert in het hoofdvak van de student) en een studieloopbaanbegeleider (een deskundige die de mogelijkheden van de opleiding goed kent) en een research coach (een docent die je begeleidt bij je onderzoek). Voor je artistieke ontwikkeling beschik je over een persoonlijk budget waar je lessen uit kan bekostigen van docenten binnen en buiten ons instituut. Dit persoonlijk budget bedraagt tussen de € 3.000,- en € 4.000,- per studiejaar voor studenten in het eerste en tweede jaar van de Master. Naast het programma voor de artistieke en vaktechnische ontwikkeling volg je een algemeen programma met colleges onderzoeksvaardigheden, cultureel ondernemerschap en muziekfilosofie.

Wat verwachten wij van jou?

Vóór de auditie is het belangrijk dat je al nadenkt wat je tijdens de opleiding wil bereiken. In een ontwikkelingsplan geef je aan hoe je je tijdens het eerste jaar van de master wil ontwikkelen en welke facetten van het musiceren je verder aandacht wilt geven. Dit ontwikkelingsplan dient jouw persoonlijke kwaliteiten en interesses te ondersteunen en geeft aan in welke beroepssituatie jij jezelf ziet na twee jaar studie.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Deze master is onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK). Hier vind je alle kunstopleidingen onder 1 dak!