Obstetrie: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus?
  • Voor wie is deze cursus?

Omschrijving:

De belangstelling voor echoscopie is de laatste jaren sterk toegenomen in diverse (para)medische disciplines, ook in de eerstelijns gezondheidszorg. Met ingang van januari 2006 wordt de screeningsecho rond de 20 weken al in Nederland aangeboden. Fontys Paramedische Hogeschool is 1 van de weinigen opleiders die aan de kwaliteitseisen van de RIVM en de regionale centra voldoet om de SEO opleiding aan te bieden voor de echoscopist om zich in dit protocol te bekwamen.

De opleiding Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is volledig vernieuwd en bedoeld voor gevorderde echoscopisten, verloskundigen en echolaboranten die zich willen bekwamen in screenings echo’s.

Deze opleiding sluit aan op de Fontys Post HBO opleiding echoscopie basis obstetrie. Vele beroemdheden uit het vakgebied zullen verschillende gastcolleges verzorgen. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets en een vaardigheidstoets. Een logboek met 3 casuïstieken moet ingeleverd worden als examenonderdeel. Dit logboek kom overeen met het logboek wat geldt voor de kwaliteitsborging van de SEO-echoscopist en wordt door een externe GUO echoscopiste nagekeken.

De cursist leert in deze cursus alle onderdelen van het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Er zal getraind worden op protocollair werken. En zullen veel praktijkervaren docenten hun kennis overbrengen.

Na het volgen van deze opleiding beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheid om zelfstandig een structureel echoscopisch onderzoek uit te voeren en te handelen naar getrainde onderzoekvaardigheden.

Tijdens de praktijkuren en stagedagen maken wij gebruik van de faciliteiten in de diverse Skillslabs van Fontys Paramedische Hogeschool. De verplichte stage die aangeboden wordt door Fontys wordt gegeven onder leiding van deskundige SEO-echoscopisten. De verplichte externe stage van één dagdeel per week vindt plaats in een SEO centrum of in een 2e of 3e lijns centrum. Deze externe stage dient u zelf voor aanvang van de opleiding geregeld te hebben. De beelden voor de logboeken maakt u tijdens uw externe stage.

De opleiding Structureel Echoscopisch Onderzoek is bedoeld voor ervaren echoscopisten die zich in het protocol van de uitgebreide screeningsecho willen bekwamen.

Het betreft hier een vervolg op de Obstetrie Echoscopie Basis waarbij deelnemers minimaal één jaar ervaring in de biometrie dienen te hebben.

De SEO post-HBO opleiding sluit aan op de Echoscopie basis obstetrie opleiding van Fontys hogescholen. Na een jaar ervaring kunnen deelnemers zich inschrijven voor de SEO opleiding. Bij aanvang van de opleiding dient een stageplaats te zijn geregeld door de student zelf. Fontys draagt hieraan bij door intern ook stagedagen aan te bieden binnen de opleiding.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 3425,– (BTW Vrijgesteld)

Locatie Fontys Paramedische Hogeschool:

Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Dominee Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

Cursusdata:

Vrijdag, 13 september 2019
Vrijdag, 27 september 2019
Vrijdag, 11 oktober 2019
Vrijdag, 25 oktober 2019
Vrijdag, 8 november 2019
Vrijdag, 22 november 2019
Vrijdag, 29 november 2019
Vrijdag, 6 december 2019
Vrijdag, 20 december 2019
Vrijdag, 31 januari 2020
Vrijdag, 7 februari 2020
Vrijdag, 6 maart 2020

Lestijden:
09.30 uur tot 16.30 uur

Contact:

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Sfeerafbeelding Fontys

Certificering + accreditatie:

Fontys Paramedische Hogeschool draagt zorg voor afgifte van een certificaat.

Accreditatie en Registratie:
Verloskundigen en echoscopisten die met goed gevolg deze cursus afsluiten kunnen zich laten registreren in het Register Verloskundigen en Echoscopisten van de KNOV. Het aantal toegekende accreditatiepunten is 66.

De opleiding voldoet aan de landelijke eisen zoals deze door het RIVM zijn opgesteld. Fontys Paramedische Hogeschool wordt hier om het jaar op getoetst om kwaliteitsborging te garanderen.