Pedagogiek (Master Educational Theory)

Opleidingstype
Master
Studievorm
Deeltijd
Locatie
Tilburg
Startmoment(en)
September
Studieduur
24 maanden
Graad (titel)
Master of Arts
  • Over de opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding

In het kort

Momenteel zijn er veel maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en de zorg. Denk bijvoorbeeld aan de transities in de jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs. Dit vraagt om professionals die vanuit deze ontwikkelingen kunnen vernieuwen en oplossingen kunnen vinden. Ben je werkzaam in het pedagogisch, educatief of sociaal-agogisch werkveld? Wil je je expertise uitbouwen en vernieuwingen en pedagogische innovaties binnen jouw organisatie leren doorvoeren? Wij gaan hier binnen onze masteropleiding graag samen met jou mee aan de slag.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

Binnen onze generieke masteropleiding (90 studiepunten) leiden we je in twee jaar op tot een onderzoekende en lerende professional. We vergroten je expertise op het gebied van pedagogiek, onderzoek, innovatie innovatie en beleid. We leren je hoe je zelf voortdurend actuele kennis en vaardigheden kunt (blijven) verwerven om in te kunnen spelen op de veranderde eisen van de beroepenvelden. Na je opleiding kun je o.a. draagvlak creëren voor pedagogische vernieuwingen, collega’s coachen en inspireren bij het doorvoeren ervan, het management adviseren en projecten leiden.

Direct aanmelden

Wat verwachten wij van jou?

Je bent werkzaam in het pedagogisch, educatief of sociaal-agogisch beroepenveld. Je bent nieuwsgierig: wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen houd je bij en fascineren je. Je wilt vernieuwen in plaats van ‘doen wat we altijd al deden’. Pedagogische vernieuwing en het coachen/ begeleiden van collega’s zie jij als een uitdaging. Daarnaast ben je gemotiveerd en ambitieus. Binnen ons onderwijsprogramma bieden we jou vrijheid bij het vormgeven van je eigen leerproces.

Contact opnemen