Sprint naar content
Profiel

Pedagogiek (deeltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg, Sittard

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Open dag
 • Kom proefstuderen
 • En meer...

Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkeling en vorming van kinderen en jongeren? Werk je al met kinderen en jongeren en wil je jezelf verder professionaliseren? Sta je stevig in je schoenen en kun jij je goed inleven in anderen? Wil je tegelijkertijd werken én leren? Dan is de deeltijdopleiding Pedagogiek iets voor jou!

Over de opleiding

Als pedagoog werk je met jonge mensen in een breed werkveld zoals gezin, school, opvang, jeugdhulp, sportclub, gehandicaptenzorg, gezinshuis of ziekenhuis. Je zet je in voor het goede leven van kinderen en jongeren. Je hebt oog voor hun behoeften, belangen en vragen en bent oprecht in hen geïnteresseerd. Daarnaast draag je als pedagoog bij aan de ontwikkeling en vorming van jonge mensen en ondersteunt hen wanneer het opgroeien en opvoeden minder voorspoedig verloopt. Dat doe je in samenspel met de kinderen en jongeren en ook werk je samen met andere opvoeders.

Je werkt vanuit verschillende (theoretische) invalshoeken. Tegelijkertijd vorm je je eigen pedagogische visie en professionele identiteit. Jouw interesses en leerwensen vormen het uitgangspunt in de opleiding. Elk jaar volg je 2 modules. Je leert in, van en met de praktijk. Daarom heb je vanaf de start een geschikte werkplek in het pedagogisch werkveld nodig.

Waarom de deeltijdopleiding Pedagogiek?

 • Jouw werkplek en interesses vormen het uitgangspunt van de opleiding
 • Je leert met en van andere professionals en studenten
 • Je volgt onderwijs in een kleinschalige setting
 • Prettige, open en toegankelijke sfeer

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding werk je aan pedagogische kwesties die beroepsproducten voor de praktijk opleveren. Je vergroot je kennis over pedagogische theorie en visies. Je ontwikkelt gespreksvaardigheden (bijvoorbeeld met ouders en kinderen) en onderzoeksvaardigheden. Je hebt een open, kritische houding. Met ondersteuning van docenten, medestudenten en professionals leer je de regie te nemen over je eigen professionalisering.

 • In de propedeuse ontwikkel je basiskennis, houding en vaardigheden
 • Vanaf het tweede leerjaar kies je naast 2 verplichte modules 4 modules die van belang zijn voor jouw ontwikkeling
 • Je krijgt geïntegreerd in de modules vaardigheidstrainingen zoals gespreksvoering, progressiegericht coachen en methodisch handelen
 • Je leert reflecteren: kennis van jezelf als persoon en professional
 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

"Studeren en een fulltime baan is zeker te combineren, maar je moet wel goed plannen"

Student Rebecca Baldé
 

Hoe ziet je week eruit?

In het eerste jaar kom je 1 keer in de 2 weken naar de opleiding. Zowel in Tilburg als Sittard zal dit op dinsdag (middag en avond) zijn. De laatste drie jaar van de opleiding kom je 1 keer in de 3 weken naar Fontys op donderdag (middag en avond).

De studielast is tussen 20-25 uur per week (contacttijd, zelfstudie, samen leren). Daarnaast besteed je minimaal 8 uur per week aan werkplekleren. Online bieden we lesmateriaal aan in de vorm van weblectures, artikelen, kennisclips, TEDtalks, etc.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Werkplek
Je bent tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch/didactisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Voor de verplichte module Jeugdhulp is een specfieke werkplek nodig.

Contract tussen Fontys, student en werkplek
We vinden het belangrijk dat we goed contact hebben met jouw werkplek. Daarom stellen we een contract op. Van belang is dat de werkplek eerst door ons wordt goedgekeurd (werkplekscan). Het contract maak je liefst voor de start van je opleiding in orde. Zo weten zowel Fontys, de begeleider van de werkplek en jij als student wat er van je verwacht wordt.

Verkorte trajecten
Op basis van elders verworven competenties (uit eerdere opleidingen bijvoorbeeld AD Pedagogisch Educatief Professional bij Fontys) kun je in aanmerking komen om de opleiding in verkorte tijd af te ronden of met minder studiebelasting.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Student Josje Hermans

"Je leert vooral door praktijkervaring te bespreken en met elkaar tot nieuwe inzichten te komen"

 

Opbouw

De deeltijdopleiding Pedagogiek is opgebouwd uit modules. Je volgt in totaal 8 modules. Je start met 2 vaste modules in de propedeuse. Na het behalen van de propedeuse volg je ieder studiejaar 2 modules in de postpropedeuse. De modules kun je zowel in Tilburg als in Sittard volgen.

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de deeltijdopleiding Pedagogiek doe je basiskennis op, en werk je aan houding en vaardigheden. Je volgt 2 modules:

Professioneel pedagogisch handelen
Je brengt je eigen pedagogisch handelen met een kind/jongere in kaart en onderzoekt de kwaliteit van deze pedagogische relatie. Je verantwoordt je eigen pedagogische handelen.

Pedagogische ondersteuning
Binnen jouw werkplek verdiep je je in vragen en behoeften van ouders/ opvoeders op het gebied van opvoeding. Vervolgens ga je specifieker/ dieper in op de individuele ondersteuning die een kind/ jongere nodig heeft.

In het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding kun je zelf modules kiezen. Alleen de module Jeugdhulp en Onderzoekende
Professional zijn verplicht. Je kunt kiezen uit de volgende modules.

Preventie
Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een preventieprogramma. Je voert dit uit, stelt bij en evalueert. Dit preventieprogramma dient van toegevoegde waarde te zijn voor je werk- en/of praktijkplek. Competenties die aan bod zullen komen zijn o.a. oriënteren op opvoedingssituaties, signaleren en analyseren van opvoedingsvragen, vormgeven aan een pedagogisch klimaat, informeren en verzorgen van voorlichting/scholing.

Jeugdhulp (verplichte module)
Je onderzoekt een complexe pedagogische vraag samen met de betrokkenen, met als doel het creëren van een positieve opvoedsituatie. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Voor deze module is een specfieke werkplek nodig.

Mind the gap: talent, proces, traject
Je onderzoekt als ‘projectleider’ in samenwerking met relevante betrokkenen een pedagogisch/beleidsmatig vraagstuk (van project tot nazorg) en voert dit uit. Je werkt multidisciplinair vanuit organisatorisch perspectief en gericht op (eigen) talentontwikkeling.

Visies, waarden en idealen
Je ontwikkelt op basis van bestaande markante pedagogische visies en theorieën je eigen pedagogische visie. Je bent in staat bij te dragen aan pedagogische visieontwikkeling in een team en op basis van visie (verbeter)voorstellen te doen voor pedagogisch beleid.

Pedagogisch handelen en diversiteit
Je richt je op de bevordering van sociale inclusie van kinderen en jongeren. We nodigen je uit om onderzoek te doen naar jezelf, de ander(en), jullie relatie en naar de context waarbinnen jullie samenleven. Aan de hand van je ervaringen, reflectie, theoretische concepten en visievorming kom jij tot pedagogisch handelen, waardoor alle kinderen met wie jij werkt steeds meer de ruimte voelen te laten zien wie (hoe) zij willen zijn. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

De speelse professional
Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter begrijpen en in kunnen zetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt. Als student ga je op organisatorisch, pedagogisch en persoonlijk vlak aan de slag met spel en speelse vormen. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Orthopedagogisch handelen
Je komt in aanraking met een variatie aan stoornissen. Daarbij maak je een kritische vertaalslag naar de handelingsgerichte praktijk, afgestemd op de complex pedagogische vraag van het kind/de jongere en de ondersteuningsbehoefte van de ouders/opvoeders. Voor deze module is een specfieke werkplek nodig en moet de module Jeugdhulp zijn behaald. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Jeugd anno nu
Je gaat in samenwerking met jongeren onderzoek doen naar een voor hen relevante pedagogische (beleids)kwestie, zoals prestatiedruk onder jeugdigen, risicovol gedrag, jeugd en vrije tijd, de pedagogische civil society. Bekijk dit filmpje voor een indruk van deze module.

Ter afsluiting van de opleiding volg je de module De onderzoekende professional. Deze module is verplicht.

De onderzoekende professional
Je voert zelfstandig een praktijkgericht onderzoek uit binnen het pedagogische werkveld. Dit resulteert in een beroepsproduct (innovatie) dat relevant is voor de beroepspraktijk. In de verantwoording van het beroepsproduct komen wetenschappelijke theorie, een onderbouwde pedagogische visie en de uitvoering van een praktijkonderzoek samen. Je presenteert het resultaat in de praktijk. De regie van het onderzoek ligt bij jou als student, maar je werkt daarbij samen met medestudenten en andere betrokkenen.

NB: Voor het afstuderen geldt dat je een werkplek nodig hebt op hbo-niveau.

Registratie kwaliteitsregister Jeugd
Bij het afronden van de complete bacheloropleiding Pedagogiek kun je je registreren in het kwaliteitsregister Jeugd. Binnen de jeugdzorg/jeughulp is deze SKJ-registratie voor veel functies verplicht.

Per 1 juli 2017 is het beroep van hbo-pedagoog ook toegevoegd aan de CONO/ DBC beroepentabel.

 
 

Werk/werkervaringsplek

Bij de start van je deeltijdopleiding Pedagogiek ben je tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Er wordt vanuit gegaan dat studenten tijdens hun studie andere taken gaan vervullen op een ander niveau. Voor de postpropedeuse modules wordt uitgegaan van het eindniveau.

Na de opleiding

Heb je je bachelor Pedagogiek behaald, dan ben je breed opgeleid en kun je aan de slag in zeer uiteenlopende functies, zoals

 • jeugdzorgmedewerker
 • pedagogisch gezinsbegeleider
 • pedagogisch medewerker binnen de gehandicaptenzorg
 • leidinggevende binnen de kinderopvang
 • pedagogisch medewerker binnen onderwijsinstellingen

Wil je doorstuderen?
Denk dan bijvoorbeeld aan een hbo-master op het gebied van pedagogiek (zoals de Master Educational Theory) of een wo-master aan de universiteit zoals Pedagogische Wetenschappen of Orthopedagogiek.

 

 

Meer weten over de opleiding Pedagogiek

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Denk je na over een deeltijdopleiding Pedagogiek maar weet je nog niet of het past in jouw persoonlijke situatie? Twijfel je of je huidige baan een goede werk(ervarings)plek is? Wil je meer weten hoe je een deeltijdopleiding combineert met je baan? Of heb je een andere vraag? Maak dan een afspraak met een van onze docenten.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Let op: De opleiding Pedagogiek Deeltijd valt niet binnen de regeling wettelijk collegegeld voor 2e studie.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 31 augustus - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je mag de Studiekeuzecheck doen.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.