Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • 2 jaar
 • 01-02-2022
 • Middelburg
 • € 5.750 (BTW vrijgesteld)
Wil jij bekwaam worden als docent in middelbaar beroepsonderwijs of in volwasseneneducatie? Wil jij didactische vaardigheden onder de knie krijgen om jouw lessen in het mbo zo goed mogelijk vorm te geven? Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) word jij als docent in het mbo pedagogisch en didactisch bekwaam.

Over het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Bewijs jouw pedagogische en didactische vaardigheden met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Jij krijgt tijdens dit traject handvatten mee om jouw skills verder uit te breiden. Je leert: 

 • je pedagogische en didactische vaardigheden verder uit te breiden
 • op een verantwoorde manier keuzes maken
 • door te groeien tot bewust bekwaam docent
 • hoe je theorie in de onderwijspraktijk toe kan passen om ontwikkeling te stimuleren

 

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor docenten in het mbo. Je wilt jezelf certificeren als pedagogisch en didactisch bekwaam docent. Daarnaast wil je bewust juiste keuzes maken in jouw praktijksituaties. 


Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar wanneer je aan één van de volgende eisen voldoet: 

 • Je hebt een aanstelling als docent aan een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding voor minimaal 0,4 fte
 • Je hebt een andere functie binnen een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding en vooruitzicht op een functie als docent na het afronden van deze opleiding. Je voert voor minimal 0,4 fte werk uit als docent
 • Je beschikt over een bachelor getuigschrift in jouw vakgebied of een assessment van een erkend instituut dat jouw HBO werk- en denkniveau aantoont.

Ben je niet werkzaam in een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding maar beschik je wel over een bachelor- of masterdiploma? Dan ben je toelaatbaar als cursist. Je gaat dan aan de slag bij een mbo-instelling voor minimaal 0,4 fte. 

 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Inhoud en opbouw

Gedurende de opleiding werk je terwijl je leert. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten leer je hoe je theorie toepast in praktijk, professioneel handelt en wissel je ervaringen uit. Dankzij het maken van beroepsproducten en zelfreflecties laat jij je vorderingen en persoonlijke groei zien. In totaal duurt het opleidingstraject 18 maanden, waarvan er 13 gezamenlijke bijeenkomsten plaatsvinden in het eerste jaar. Na dit jaar vindt er een doorstroomassessment plaats. In totaal besteed je 1680 uren aan deze opleiding, waaronder je stage, en tijd besteed aan bijeenkomsten en zelfstudie.  

Het programma bestaat uit drie fases:

 • Fase 1: ‘Taken van Alledag’. In groepsverband worden ervaringen gedeeld en feedback gegeven. Verder werk je aan leervragen en je beroepsproduct, wat de rode draad zal zijn van jouw ontwikkeling naar leraar.
 • Fase 2: ‘De taken door het jaar heen’. Je leert alles over de algemene taken die een docent gedurende een studiejaar uitvoert. Je bouwt aan je portfolio en toont aan een startbekwaam docent te zijn.
 • Fase 3: ‘De taken binnen de context’. In het laatste halfjaar, je afstudeerfase, ga je aan de slag met je afstudeeronderzoek op je werkplek. Met persoonlijke begeleiding toon je aan bekwaam te zijn als docent.

Na het succesvol doorlopen van deze drie fases ontvang je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. 

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang jij het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Dit getuigschrift toont aan dat je pedagogisch en didactisch bekwaam bent als docent.  
 
 

Meerwaarde

Met het afronden van deze opleiding ontvang jij een getuigschrift dat je vrijstelling geeft op een tweedegraads lerarenopleiding. Daarnaast toont dit getuigschrift aan dat je over didactische en pedagogische bekwaamheden beschikt als docent.  

 

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Praktische info

Niveau
Opleiding
Kosten
€ 5.750 (BTW vrijgesteld)
Studieduur
2 jaar
Startmoment(en)
28-01-2022

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening, beurs, belastingvoordeel?
Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie gebruik te kunnen maken van een lening, subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel. Op deze pagina vind je daarover alle informatie.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden. (In geval van een inCompanytraject wordt er geen aanmeldbutton of -optie getoond)

  Startdata


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
  Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

   

   

  Maatwerk PDG

  Je komt in aanmerking voor een maatwerkconstructie wanneer je een ervaren mbo-docent bent met aantoonbare pedagogisch didactische scholing op hbo-niveau. De kandidaat werkt voor 0,5 fte én minimaal voor 1 jaar als docent in het mbo. Haar/zijn bekwaamheden beschrijft de kandidaat in een portfolio volgens een vastgesteld format; deze bekwaamheden worden beoordeeld in een intakegesprek. Na dit intakeassessment werkt men zelfstandig aan de nog ontbrekende bekwaamheden. Klik hier voor de procedure/maatwerkprijzen.

  De toelatingseisen die gelden voor het reguliere traject, moeten worden aangevuld met pedagogisch didactische scholing (afgesloten met diploma of certificaat) én een aanbevelingsbrief van de teamleider.

  Criteria voor het indienen van een verzoek voor een maatwerkconstructie:

  • Minimaal hbo-niveau (bachelor getuigschrift of via assessment)
  • Geschiktheidsverklaring (verantwoording bevoegd gezag)
  • Aantoonbare pedagogisch-didactische kennis*
  • Tenminste 1 jaar voor 0,5 fte ervaring als docent in het mbo
  • Aanbeveling teamleider (= motivatie werkgever)

  * b.v.: pabo, bijna afgeronde lerarenopleiding, opleidingskunde

  Voor dit traject is een eigen aanmeldingsformulier beschikbaar.

   

  Locaties en contact

  Coördinator professionalisering beroepsonderwijs: Nicky Jansen
  0641162504
  n.jansen@fontys.nl