Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • Over deze cursus
 • Waarom deze cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Toelatingseisen
 • Incompany of Inhouse cursus
 • Meer informatie

Wat kan deze opleiding voor jou betekenen?

Met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) kun je een startbekwaamheid verwerven voor het beroep van docent in het mbo. Heb je een afgeronde vakopleiding op hbo- of wo-niveau, maar werk je onbevoegd in het mbo? Het programma van het PDG geeft je de handvatten om jouw vakkennis op een inspirerende en juiste wijze aan je leerlingen aan te bieden. Je ontvangt het officieel erkende 'Pedagogisch Didactisch Getuigschrift' na het succesvol afronden van deze korte opleiding.

Context

Binnen het beroepsonderwijs bestaan veel verschillende onderwijsfuncties die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. De docent vervult hierin een spilfunctie. Docenten die zijn overgestapt vanuit instellingen of vanuit het bedrijfsleven naar het mbo-onderwijs, brengen veel kennis en ervaring mee. Zij missen echter vaak pedagogische en didactische vaardigheden. Juist die vaardigheden verwerf je tijdens de opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’.

Expertise en overig aanbod

Deze korte opleiding is onderdeel van een ruim cursus- en opleidingsaanbod van Fontys Educatief Centrum (FEC) en de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH). Decennialange ervaring in het opleiden voor het (technisch) beroepsonderwijs heeft gezorgd voor een bundeling van expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs voor het (v)mbo. Zie voor meer informatie ook cursus- en opleidingsaanbod PTH/FEC.

Inhoud

Het opleidingstraject is duaal opgezet en bestaat uit een combinatie van werken (werkdeel) en leren (opleidingsdeel). Je wordt dan ook begeleid door zowel een coach op de werkplek als door een Fontys opleider.
Leren en werken zijn goed op elkaar afgestemd. Je leert heel veel in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door:

•werkplekleren: ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk;
•flankerend leren: jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren;
•producerend leren: het maken van ‘producten’ die je op de werkplek kunt gebruiken;
•ervaringen uitwisselen met andere cursisten;
•systematische begeleiding door je coach en Fontys opleider.

In het opleidingstraject stel je je eigen Persoonlijk Opleidingsplan samen. Dat doe je op basis van vastgestelde competenties van de mbo-docent. Gedurende het opleidingstraject werk je aan onderwijsproducten. Je reflecteert op het proces en deze reflecties leg je vast in je portfolio. Dit noemen we producerend leren. Op deze manier werk je aan de ontwikkeling van je competenties.

Wat kun je van ons verwachten

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De begeleider vanuit Fontys reikt inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio. Het eerste jaar ben je één dag per week vrij geroosterd van je werk. Je hebt dan ofwel een gezamenlijke bijeenkomst, je werkt in je mentorcirkel of individueel aan je beroepsproducten. De opleiders komen ook bij jou op je werkplek langs en zullen samen met jou en je coach de voortgang van het traject monitoren.

Wat verwachten wij van jou

Je bent nieuwsgierig, praktisch en hebt een onderzoekende houding om jezelf als docent continu te willen verbeteren. Je leert graag van en met elkaar en integreert theorie en praktijk.

Overige informatie

De omvang van de cursus is 60 EC, de groepsgrootte 16 - 18 deelnemers en de studiebelasting is 1680 uur.

Voor wie?

Deze duale opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ is bedoeld voor jou, als je al werkt of gaat werken als docent in het mbo-beroepsonderwijs: aan een ROC of vakschool. De opleiding leidt tot het getuigschrift ‘Pedagogisch Didactische Scholing WEB’ en voorziet daarmee in een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo-onderwijs. Een PDG is een noodzakelijke aanstellingsvoorwaarde voor een docentfunctie in het mbo.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor de opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ als:

•je een aanstelling hebt als docent aan een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding voor minimaal 0,5 fte óf;
•je in een andere onderwijsfunctie binnen een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding werkt en aantoonbaar uitzicht hebt op een aanstelling als docent na succesvol afronden van deze opleiding. Je voert in dit geval al wel voor minimaal 0,5 fte docenttaken uit.

Ben je niet werkzaam bij een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding, maar beschik je wel over een bachelor- of masterdiploma? Dan ben je toelaatbaar als stagecursist. Je dient dan voor de gehele duur van de opleiding een stageovereenkomst met een mbo-instelling te hebben, voor minimaal 0,5 fte, waarin je docenttaken uitvoert.

Vooropleiding

Je beschikt over een bachelorgetuigschrift op je vakgebied, dan wel over een assessment van een erkend instituut dat aangeeft dat jij over hbo werk- en denkniveau beschikt.

EVC

Indien je beschikt over een aanzienlijk aantal Elders Verworven Competenties (EVC’s) op grond van vooropleiding en/of werkervaring, is het mogelijk om de opleiding te volgen in een verkorte individuele maatwerkconstructie. In zo’n maatwerktraject werk je dus aan de ontwikkeling van een beperkt aantal (nog ontbrekende) docentcompetenties.

Wettelijk kader

Het wettelijke kader van deze opleiding wordt gevormd door de Wet Educatie en Beroep (WEB), artikel 4.2.5.

Deze cursus wordt ook op incompany (inhouse) basis bij jou op locatie verzorgd.

Een incompany cursus biedt je vele voordelen:

 • De cursusinhoud is flexibel en kan desgewenst voor je organisatie op maat worden gemaakt;
 • Je bespaart op reistijd en reiskosten voor de deelnemers;
 • Je bepaalt in overleg met ons de optimale grootte van de groep(en);
 • Een incompany cursus met meerdere deelnemeners is al snel goedkoper dan deelname met een open inschrijving.

Offerte aanvragen

  Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan bij Erik Bienefelt voor een incompany training via fec@fontys.nl of via telefoonnummer 08850 78599.

  Meer informatie

  Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Erik Bienefelt via fec@fontys.nl.

  Cursusniveau
  HBO
  Kosten
  € 5750,– (BTW Vrijgesteld)
  Lesplaats(en)
  Eindhoven, Tilburg
  Lesdagen en -tijd
  Eindhoven: dinsdagen (9.00-16.00 uur) Tilburg: donderdagen (9.00-16.00 uur)
  Startmoment(en)
  25-09-2018
  Startdatum Eindhoven: 25-9-2018. Startdatum Tilburg: 27-9-2018. De cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.