Pedagogisch Educatief Professional (Associate degree)

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate degree
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven, Tilburg, Sittard, 's-Hertogenbosch

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Online voorlichting
 • Ga online proefstuderen
 • En meer...

Heb jij een mbo-4 diploma en werk je in het pedagogisch educatieve werkveld zoals het onderwijs, de kinderopvang of de zorg? En wil je doorgroeien naar een andere functie zoals pedagogisch coach, (VE) beleidsmedewerker, senior medewerker of leraarondersteuner? Dan is de tweejarige opleiding Associate degree (Ad) Pedagogisch Educatief Professional iets voor jou!

Over de opleiding

Tijdens de Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) vergroot je je kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiding en stimmulering van kinderen. Je leert een centrale rol als T-shaped professional te vervullen in een netwerk (van professionals en ouders) rondom een kind (0-14 jaar). Jouw eigen interesse en leerwensen staan centraal en vormen de route die je aflegt tijdens de opleiding. Je werkt - zowel zelfstandig als met studiegenoten - aan opdrachten die je op jouw eigen werkplek uitvoert. Hierdoor zorg jij voor een verdieping van de kwaliteit op jouw werkplek en inspireer jij met jouw input je collega’s in hun persoonliijke ontwikkeling.

Waarom de opleiding Pedagogisch Educatief Professional?

 • Je ontwikkelt een onderbouwde visie op jouw handelen
 • Je groeit uit tot een reflectieve professional
 • Je kunt je eigen accenten leggen die voor jou én je werkplek van belang zijn
 • In de samenwerking met andere professionals kun jij je verbindende rol pakken
 • Je draagt zorg voor een verdieping van de kwaliteit op de werkvloer en kun je je collega's inspireren
 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding vergroot je je kennis op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, management en organisatie, onderwijskunde en vaardigheden gericht op communiceren met kinderen en ouders. Als student geef je zelf sturing aan jouw leerproces onder begeleiding van docenten en een netwerk van experts. Je leert:

 • Methodisch te werken met kinderen, ouders en collega’s
 • Reflecteren: kennis van jezelf als persoon en professional
 • Opvoedings- en ontwikkelingsvragen signaleren en hierin je eigen probleemoplossend vermogen te vergroten
 • Samenwerken en coachen binnen een team met diverse professionals en opvoeders
 

“Een kind begeleiden is maatwerk, geen kind is hetzelfde.”

Ingrid den Teuling, oud-student Ad Pedagogisch Educatief Professional

 

Hoe ziet je week eruit?

Tijdens een lesdag bieden we een wisselend online en offline programma aan. Je leert samen met medestudenten, volgt werkcolleges van docenten/experts uit het werkveld en gaat individueel aan de slag.

Daarnaast zul je thuis en op je eigen leerwerkplek bezig zijn met zelfstudie en het uitwerken van de producten. Dat kost je gemiddeld 8 uur per week.

Wanneer heb je les?

Tilburg: woensdagmiddag en -avond
Den Bosch: woensdagochtend en -middag
Eindhoven: dinsdagmiddag en -avond
Sittard: donderdagochtend en -middag

Werkervaringsplek

Het is belangrijk dat je bij de start van je studie een werkplek hebt van minimaal 16 uur per week in het pedagogisch educatieve werkveld (bijvoorbeeld in een kindcentrum). Als student regel en zoek je de werk(ervarings)plek zelf. Mocht het niet lukken om een werk(ervarings)plek te regelen, dan kunnen wij je uiteraard in contact brengen met mensen in het werkveld.

Studie, werk en privé

Het combineren van studie, werk en je thuissituatie kan een uitdaging zijn. De docenten coachen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tegenkomt.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
  • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.
  • De opleidingen Sociaal Werker, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Pedagogisch Werker Kinderopvang, Maatschappelijke Zorg en Onderwijsassistent sluiten het beste aan.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+.   

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

Wil je weten hoe de opleiding bevalt?'

Ik vertel je graag hoe de opleiding AD PEP mij bevalt, hoe de sfeer is en hoe ik het combineer met werk en privé.

 

Opbouw

Uniek aan deze Associate degree is de inhoudelijke samenwerking van de hbo-opleidingen Pedagogiek en Pabo.

We leiden je breed op. In het eerste jaar van de opleiding wordt de inhoudelijke basis gelegd. Dit bestaat uit de volgende blokken:

 • Oriëntatie op het brede pedagogisch educatieve werkveld
 • Basisrollen Pedagogisch coach en Kindmentor
 • Uitgebreide professionaliteit (de T-shaped professional)

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

 • 8 uur zelfstudie
 • 16 uur werken in de praktijk
 • 8 contacturen

In het tweede jaar van de opleiding kies je je specialisatie. Je kunt kiezen uit Pedagogisch specialist en Educatief specialist.

Pedagogisch specialist

Als je kiest voor de specialisatie Pedagogisch specialist, dan leer je om pedagogische stromingen te herkennen en te vertalen - samen met de andere professionals - naar een pedagogische visie en pedagogisch beleid. Je implementeert dit nieuwe beleid en bewaakt de pedagogische kwaliteit. Je draagt bij aan en vervult een voorbeeldrol in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat en een goede relatie met ouders, en coacht hierin collega’s. Je fungeert als aanspreekpunt voor en communiceert over pedagogische onderwerpen en (begeleidings)-vraagstukken.

Educatief specialist

Als je kiest voor de specialisatie Educatief specialist dan leer je om zelfstandig educatieve taken uit te voeren in het brede pedagogisch educatieve werkveld ter versterking van de educatieve functie. Binnen het basisonderwijs voer je zelfstandig ondersteunende taken uit in onderwijs en leerlingbegeleiding onder verantwoordelijkheid van een leraar. Je ondersteunt in de onderwijsvoorbereiding en kunt zelfstandig speel-/ leeractiviteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren gericht op individuele kinderen en (kleine) groepen.

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional richt zich op een brede pedagogisch educatieve context. In deze context staan 4 beroepsrollen centraal: de basisrollen pedagogisch coach en kindmentor en de specialisaties pedagogisch specialist en educatief specialist. Deze beroepsrollen worden concreet in functies als pedagogisch pedagogisch coach, senior pedagogisch medewerker, pedagogisch zorg coördinator, VE-coördinator en leraarondersteuner.

Als je klaar bent met de Ad PEP kun je:

 • De talentontwikkeling van ieder kind echt centraal zetten en een spilfunctie vervullen in het netwerk rond het kind.
 • Je collega’s coachen en begeleiden in hun professionele ontwikkeling.
 • Een verbinder zijn in de brede en diverse teams die werkzaam zijn in dit pedagogisch educatieve werkveld.
 • De coördinatie en uitvoering van extra zorg aan kinderen die dat nodig hebben op je nemen of zorgen voor de inzet van een professional met de juiste expertise.
Binnen de opleiding staan jouw behoeftes, mogelijkheden en interesses centraal. Je legt zelf accenten en brengt verdieping aan om de leeruitkomsten te behalen. Hierbij maak je gebruik van goede praktijkvoorbeelden, oefening en feedback, ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksprojecten, medestudenten, collega’s en docenten, aangevuld met verdieping, reflectie en onderbouwing op de opleiding. Als student ben je dus echt eigenaar van je eigen leerproces. De docenten zullen jou hierin coachen.
 
 

Werk/stage

Je beschikt over een geschikte werkplek in het pedagogisch educatieve werkveld van tenminste 16 uur per week (bijv. in de setting van een kindcentrum). Als je een geschikte werkplek hebt, dan vindt het werkervaringsleren op die eigen werkplek plaats. Als student regel en zoek je de werk(ervarings)plek zelf. Mocht het niet lukken om een werk(ervarings)plek te regelen, dan kunnen wij je in contact brengen met mensen in het werkveld.

Aanvullende eisen werkervaringsplek

Aan een geschikte werkervaringsplek stellen we bepaalde voorwaarden. Dit is nodig omdat het leren op de werkervaringsplek een belangrijk onderdeel is van de opleiding en je voldoende begeleiding, vrijheid en kansen moet krijgen om je leeruitkomsten te kunnen behalen.

Na de opleiding

In de werkvelden van de kinderopvang, onderwijs en zorg wordt er steeds meer en vaker samengewerkt door professionals met verschillende expertises én uit de verschillende werkvelden. Na het afronden van je Ad PEP kun jij in de samenwerking in dit pedagogisch educatieve werkveld een belangrijke en essentiële rol vervullen. Je kunt denken aan de volgende functies:

 • Leraarondersteuner in het primair onderwijs
 • Pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang
 • Pedagogisch coach binnen de kinderopvang
 • Combinatiefunctie binnen een integraal kindcentrum (IKC)

Doorstuderen

Na het afronden van de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is het ook mogelijk in te stromen in de hbo-bachelors Pedagogiek, Leraar Pedagogiek of Pabo. Je stroomt halverwege de bachelor in, wat betekent dat je nog 150 studiepunten moet behalen voor het bachelordiploma. Er is geen voorwaarde voor doorstroom naar de opleidingen Pedagogiek en Leraar Pedagogiek. Doorstroom naar de pabo kan na het behalen van de landelijke toetsen rekenen en taal.

 

Het mooie is dat mijn studie aansluit bij mijn baan. En andersom!

Oud-student Linda Peters

 

Meer weten over de opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Associate Degree)

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je graag jouw persoonlijke situatie bespreken met iemand van de deeltijdopleiding Pedagogisch Educatief Professional (Associate Degree) in Den Bosch, Eindhoven, Sittard of Tilburg? Dat kan! Vul dan het aanmeldformulier in via de aanmeldknop hiernaast.

Voor algemene vragen over de opleiding kun je een mailtje sturen naar adpep@fontys.nl.

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze (deeltijd) opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Op die pagina vind je ook alle informatie over:

 • Belastingvoordeel
 • Betaling collegegeld door je werkgever of een ander
 • Levenlangleren krediet
 • Beurzen voor leraren
 • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

Stap 1: Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Stap 2: Je doet de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck voor bachelors en associate degrees in deeltijd en masters voltijd en deeltijd is niet verplicht. Wil je dit wel, dan kun je dat aangeven in Studielink.

De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys

Stap 3: je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet