Post-bacheloropleiding Docent NT2

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Wat is de opzet?
 • Voor wie?
 • Toelatingseisen
 • Certificering
 • Aanmelden

Geeft u Nederlands aan (jong)-volwassen anderstaligen of wilt u dat in de toekomst gaan doen?
De post-bacheloropleiding Docent Nederlands als tweede taal geeft u de gereedschappen en kennis die u nodig hebt om dit vak uit te kunnen oefenen. De opleiding richt zich specifiek op het geven van NT2 aan volwassen anderstaligen en jongvolwassen anderstaligen in de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA/Internationale Schakelklas).Inhoud

De post-bacheloropleiding Docent NT2 biedt u de vakinhoudelijke en didactische tools om Nederlands te doceren aan mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De competenties uit het competentieprofiel docent NT2 (2010) staan centraal. Voor meer informatie over de precieze inhoud van de opleiding verwijzen wij u naar de studiegids op deze pagina.

Wat is de opzet?

De opleiding is duaal van opzet en bestaat uit zeventien bijeenkomsten van een halve dag (3,5 uur). De post-bacheloropleiding Docent NT2 is een praktijkgerichte opleiding met veel ruimte om didactische vaardigheden te oefenen en om te reflecteren op het eigen handelen. De opleiding kent een aantal groepsbijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen behandeld worden. Buiten deze bijeenkomsten ontwikkelt u uw competenties verder in de praktijk én aan de hand van studieopdrachten.

Studieopdrachten worden in overleg met de deelnemers 'op maat' gemaakt. De in het kader van deze opleiding ontwikkelde producten en reflecties worden opgenomen in een portfolio. Hiervoor gebruiken wij het model van het portfolio van de Beroepsvereniging van NT2-docenten.

Voor wie?

De Post-bachelor opleiding docent NT2 is bedoeld voor mensen die tenminste 6 contacturen per week, in totaal 240 uren, werkzaam zijn als NT2-docent (in een dienstverband dan wel als stagiair(e)), gedurende het gehele opleidingsjaar. Naar een stageplek gaat de kandidaat zelf op zoek, de opleiding kan wel tips geven waar te zoeken. De begeleider op de stageplek is een ervaren- bij voorkeur gecertificeerde- NT2-docent. Een werkplek als vrijwilliger of klassenassistent is geen geschikte praktijkplek. Ga naar toelatingseisen voor de volledige informatie.

Toelatingseisen

Deelnemers aan de post-bacheloropleiding Docent NT2 moeten een opleiding hebben afgerond op het niveau van hbo of wo. Kandidaten met een lesbevoegdheid hebben de voorkeur. Ook is men toelaatbaar met een vooropleiding die verwant is aan het vakgebied NT2. Te denken valt dan aan logopedie, pedagogiek, taalwetenschap of tolk-vertaler. Kandidaten worden geselecteerd voor een intakeprocedure op basis van vooropleiding. Daarbij komen kandidaten met een lesbevoegdheid als eerste in aanmerking.

De Post-bachelor opleiding docent NT2 is bedoeld voor mensen die tenminste 6 contacturen per week, in totaal 240 uren, werkzaam zijn als NT2-docent (in een dienstverband dan wel als stagiair(e)), gedurende het gehele opleidingsjaar. Naar een stageplek gaat de kandidaat zelf op zoek, de opleiding kan wel tips geven waar te zoeken. De begeleider op de stageplek is een ervaren- bij voorkeur gecertificeerde- NT2-docent. Een werkplek als vrijwilliger of klassenassistent is geen geschikte praktijkplek.

Certificering

Het certificaat van de post-bacheloropleiding Docent NT2 is een landelijk erkend bewijs voor de bekwaamheid van NT2-docenten. Op de vrije markt van de inburgeringscursussen is het tegenwoordig noodzaak om over dit certificaat te beschikken. Voor ervaren NT2-docenten is het mogelijk een certificaat als NT2-docent te verwerven via de assessmentprocedure competent NT2-docent (http://www.bvnt2.org/certificering/certificering-evc-/-assessment).

De aanmeldprocedure verloopt als volgt:

 • U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton op de website. Na aanmelding stuurt u uw CV en een korte motivatiebrief naar flotzd@fontys.nl.
 • Kandidaten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden afgewezen. U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. Uw aanmelding wordt in dit geval kosteloos geannuleerd.
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek. De selectie wordt gemaakt op basis van vooropleiding. Kandidaten met een lesbevoegdheid komen als eerste in aanmerking. Daarna volgen kandidaten met een aan het vakgebied NT2 verwante vooropleiding. Als u beschikt over enige ervaring met de doelgroep, is dat een pre. Zijn er meer kandidaten die aan de criteria voldoen dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, dan hanteren we voor de intake de volgorde van aanmelding. Let op: uw aanmelding is pas compleet na ontvangst van uw aanmelding inclusief CV en motivatiebrief.
 • Indien u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, dan ontvangt u hierover een e-mail via ons secretariaat. Na het intakegesprek ontvangt u bericht of u al dan niet definitief bent geplaatst. Wordt u geplaatst, maar ziet u af van deelname dan brengen we kosten in rekening voor het intakegesprek. Daarnaast gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden. Wordt u niet geplaatst, dan wordt uw aanmelding kosteloos geannuleerd.
 • Er kunnen maximaal 16 studenten deelnemen. Bij minder dan 14 kandidaten kan de groep niet starten of kan Fontys overwegen om de aanmeldtermijn te verlengen.

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een e-mail met een studentnummer van Fontys. Bewaar deze e-mail goed, deze heeft u mogelijk later nog nodig.

  Cursusniveau
  Post HBO
  Kosten
  € 3300,– (BTW Vrijgesteld)
  Studieduur
  12 maanden
  Startmoment(en)
  14-01-2021

  Cursusdata 2021

  14 jan | 28 jan | 11 febr
  25 feb | 11 mrt | 25 mrt
  8 apr | 22 apr | 20 mei
  3 jun | 17 jun | 2 sep
  16 sep | 30 sep | 14 okt
  4 nov | 18 nov | 2 dec (res).

  Donderdag: 13.00 - 16.30 uur

  Tegemoetkoming studiekosten

  Voor de post-hbo-opleiding Docent NT2 ontvang je geen tegemoetkoming in de studiekosten. Ook een lerarenbeurs geldt niet voor deze opleiding.

  Startdata

  Contact

  Voor inhoudelijke vragen over de cursus: