Practitioner Beeldbegeleiding

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Studiebelasting
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Omschrijving

Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van beelden uit hun eigen praktijk. De opleiding biedt een kader om systematisch interactie te analyseren. De beeldanalyse vindt plaats vanuit de basis interactie principes van geslaagde communicatie en de handelingscategorieën van adaptief onderwijs (interactie, instructie & management). De begeleidingsmethodiek is systeem-, oplossings- en handelingsgericht.

"Beeldbegeleiding vanuit de kracht van het beeld".

Inhoud

Wat is het doel van de opleiding?
In deze opleiding leer je coachings- en communicatievaardigheden waarmee je leraren, leerlingen en collega’s op hun handelen kunt laten reflecteren. Dat doe je met behulp van eigen beelden. Het doel hiervan is om handelingsbekwaamheden te bevorderen. Op dezelfde manier breng je ook je eigen begeleidersvaardigheden in beeld. Door systematische reflectie wordt je vanuit ‘het beeld’ tot ontwikkeling gestimuleerd.

Wat komt aan bod?
De basiskaders: basiscommunicatie en de handelingscategorieën beeldbegeleiding. Begeleiderscommunicatie, (oplossingsgericht) coachen, reflectie & kernreflectie. Toepassingsgebieden van beeldbegeleiding.
Kern van de opleiding is het onder supervisie planmatig uitvoeren van 4 begeleidingstrajecten. In de supervisiebijeenkomsten staat beeldmateriaal met leervragen centraal. De opleider bevordert systematische en planmatige reflectie op eigen praktijken professionele ontwikkeling van de deelnemers.

Studiebelasting

6 studiedagdelen (plenair) en 9 dagdelen supervisie in groepen van 5 deelnemers.

Voor wie?

De Practitioner beeldbegeleiding is bestemd voor leraren met een begeleidende functie (IB/AB); orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs; docenten met een begeleidende functie in voortgezet onderwijs/MBO/HBO.

Toelatingseisen

Een opleiding op HBO bachelor niveau.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat Practitioner Beeldbegeleiding, erkend door Registerleraar en de Landelijke Beroepsgroep van Beeldbegeleiders (LBBB).

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 2660,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Tilburg of Utrecht (Locatie in overleg met deelnemers en opleider)
Lesdagen en -tijd
6 studiedagdelen plenair en 9 dagdelen supervisie in groepsverband
Startmoment(en)
19-09-2019
Studiebelasting
340 SBU

Startdata

6 Studiedagdelen centraal:

19 september 2019
3 oktober 2019
21 november 2019
23 januari 2020
14 mei 2020
24 september 2020

Deze bijeenkomsten zijn in Den Bosch op donderdagen van 9.30 - 12.30 uur

De 10 vaardigheidsbijeenkomsten worden in onderling overleg gepland.

Flyer

Download

Contact

Fontys Pro Educatie

Contact

Fontys Pro-Educatie
Mariëtte Haasen

Sfeerafbeelding Fontys