Pre-bachelor vluchteling-studenten

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Voor wie?
 • Begeleiding

De pre-bachelor is een éénjarig traject voor vluchteling-studenten ter voorbereiding op het volgen van een opleiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs) in Nederland. Fontys werkt voor de pre-bachelor intensief samen met UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten), de onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid Nederland om zo veel mogelijk een passend aanbod te creëren voor vluchteling-studenten.

Gedurende één studiejaar werken studenten aan hun taalniveau en oriënteren zij zich op een vervolgopleiding en de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden zoals het verrichten van onderzoek, samenwerken aan opdrachten, projectmatig werken en teksten leren analyseren en samenvatten. Ook is er aandacht voor vakken zoals Engels en wiskunde. Na het succesvol afronden van de pre-bachelor zijn studenten voorbereid om te kunnen starten met een reguliere hbo-bacheloropleiding.

Het studiejaar bestaat uit vier periodes van 10 weken. Deze periodes zijn opgebouwd uit 8 lesweken en twee toets weken. De studiebelasting omvat 40 uur per week waarvan 20 contacturen en 20 uur zelfstudie.

Het programma van de pre-bachelor bestaat uit de volgende onderdelen:

Module Taal NT2

Tijdens de pre-bachelor wordt in het NT2 programma toegewerkt naar minimaal niveau B2. Op niveau B2 zal staatsexamen worden afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt vastgesteld door Fontys en ligt in periode 3 van het betreffende studiejaar. In de pre-bachelor zal in periode 4 tevens een module Nederlandse taal worden aangeboden van niveau B2 naar C1 (Academisch niveau).

Deficiëntievakken / Profielvakken

De deficiëntievakken Engels en Wiskunde maken onderdeel uit van de pre-bachelor. Deze deficiëntievakken worden op het niveau van havo 5 aangeboden en worden gedurende het hele studiejaar ingeroosterd. De samenwerking met VAVO is sinds studiejaar 2016-2017 aangegaan voor wiskunde

Module Studiekeuze (inclusief ONA en KNM)

Tijdens de module studiekeuze wordt aandacht besteed aan het studiekeuzeproces vanuit het Nederlandse maatschappelijke en culturele perspectief. De inburgeringsmodules ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) komen in deze module kort aan de orde.

Modules Studievaardigheden en Succesvol Starten

Module Studievaardigheden
Tijdens de module studievaardigheden wordt kennisgemaakt met de onderwijsvormen die het hoger onderwijs in Nederland hanteert, zoals projectmatig werken, groepsproducten maken en presenteren. Belangrijke vaardigheden op het gebied van zelfreflectie en timemanagement komen in deze module ook aan bod.

Module Succesvol Starten
De module Succesvol Starten wordt aan het einde van de pre-bachelor aangeboden en loopt door in het eerste jaar van de opleiding in het hoger onderwijs.

Module ICT

In de module ICT worden onder andere het werken met Word, Excel, Power Point en Outlook behandeld.

Je bent een hoogopgeleide asielzoeker met rechtmatig verblijf in Nederland (in bezit of in afwachting van een verblijfsvergunning). Verder dien je te voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • Cliënt van UAF
 • Toestemming gemeente om met behoud van uitkering de pre-bachelor te volgen
 • Aantoonbaar buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havo niveau (aan te tonen met een diplomawaardering)
 • Nederlands – NT2 niveau B1 behaald
 • Engels – niveau A2 behaald
 • Wiskunde (algemeen, Wiskunde A) - minimaal havo 4 niveau
 • Beschikbare DUO lening voor inburgering (of kosten pre-bachelor zelf betalen)
 • Intentie om een opleiding te gaan volgen op een hbo-instelling in Nederland

Tijdens de pre-bachelor speelt coaching/begeleiding een belangrijke rol. Vanuit het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) krijgt elke vluchtelingstudent een buddy toegewezen die zich richt op de sociale integratie van de vluchtelingstudent. De buddy’s zijn studenten van Fontys Hogescholen. Daarnaast krijg je vanuit Fontys een mentor die samen met jou je studieloopbaan volgt.

Cursuscode
100433
Cursusniveau
Voortraject
Kosten
€ 3750,– (BTW Vrijgesteld)

Kosten

Lees verder

Startdatum studiejaar 2018-2019

In september 2018 start de pre-bachelor van Fontys Hogescholen. De pre-bachelor zal bij voldoende aanmeldingen aangeboden worden op de locatie Eindhoven en Tilburg.

Contac​t

E-mail: Prebachelor@fontys.nl
Telefoon: 06 14617831