Prebachelor voor vluchtelingstudenten

Wil jij gaan studeren bij Fontys Hogescholen of een andere Nederlandse hbo-instelling? De prebachelor van Fontys Hogescholen helpt jou dit doel te bereiken!

Over de opleiding

Tijdens de 'prebachelor voor Vluchtelingstudenten' bereiden wij jou voor op het studeren aan een Nederlandse hbo-opleiding. Binnen een jaar vergroot je de kansen op het succesvol starten van een studie. We helpen je met het inburgeringsproces en bereiden je voor op het behalen van Staatsexamen II, Nederlands als tweede taal (Nt2). Wil jij gaan studeren bij Fontys Hogescholen of een andere Nederlandse hbo-instelling? De prebachelor van Fontys Hogescholen helpt jou dit doel te bereiken.

Waarom de prebachelor voor vluchtelingstudenten bij Fontys?

We bereiden je voor op het volgen van onderwijs aan een hbo-instelling in Nederland:

 • je zoekt uitvoerig uit welke studie bij jouw talenten en vaardigheden past
 • je brengt je kennis van Nederlands, Engels en Wiskunde naar een hoger niveau
 • je doet ervaring op met de manier van onderwijs volgen aan een hbo-instelling
 • je ontwikkelt vaardigheden die jou helpen succesvol een studie in Nederland te volgen.

 

Voor wie is de prebachelor geschikt?

Ben jij een hoogopgeleide vluchteling (minimaal niveau havo 4) maar nog niet volledig ingeburgerd? Heb je NT2 niveau B1 behaald, een positieve studiehouding en het voornemen om een opleiding te volgen bij een hbo-instelling in Nederland? Dan is de Fontys prebachelor iets voor jou!  

Met de prebachelor bereid je je goed voor op een bacheloropleiding (hbo-studie) in Nederland. Zo vergroot je je kans op studiesucces. De Fontys prebachelor is een éénjarig studieprogramma te volgen in Tilburg en/of Eindhoven. Je krijgt les in kleine groepen, met maximale aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.

Toelatingseisen

 • Je woont in de regio Eindhoven/Tilburg
 • Je bent van plan een hbo studie te starten
 • Je bent fulltime beschikbaar voor studie in de periode augustus 2022 tot en met juli 2023
 • Je bent in het bezit een internetaansluiting

én

 • Je hebt een diploma op minimaal mbo 4 / niveau havo 4 (je diploma moet gewaardeerd zijn door de Internationale Diplomawaardering)
 • Je beheerst de Nederlandse taal minimaal op B1 niveau (aantonen vóór de start van de opleiding);
 • Je beheerst de Engelse taal minimaal op A2 niveau;
 • Je hebt een basisvaardigheid in wiskunde (algemeen, wiskunde A) - niveau havo 4.

én

 • Je hebt € 3.750 beschikbare DUO-lening voor inburgering (of je betaalt dit uit eigen middelen);
 • Je bent cliënt van het Universitair Asiel Fonds (UAF) of bereid dat te worden;
 • Je hebt (bij voorkeur vooraf) toestemming van de gemeente om met behoud van uitkering de prebachelor te volgen.
 

Aan het einde van het jaar zie je dat alle studenten zijn gegroeid. Ze zijn beter geworden in taal en weten beter wie ze zijn. Hierdoor maken zij een studiekeuze die goed bij ze past en kunnen ze de vervolgstudie succesvol starten!

Joyce Jorritsma, coördinator prebachelor voor vluchtelingen

 

Inhoud en opbouw

Het studiejaar bestaat uit vier periodes van tien weken. Deze periodes zijn opgebouwd uit zeven lesweken en drie toetsweken.

De studiebelasting omvat 40 uur per week, waarvan circa 20 lesuren en 20 uur zelfstudie.
De 20 lesuren worden verspreid over vijf dagen: van maandag tot en met vrijdag.

Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij elke les. Het studiejaar loopt van eind augustus tot half juli. Voorafgaand aan de eerste lesweek wordt een introductiedag georganiseerd. Hier leer je je studiegenoten en docenten kennen.

Je startniveau is minimaal B1 en werken we toe naar niveau B2 in periode 1 en 2.

Op niveau B2 wordt het staatsexamen afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt in overleg met Fontys vastgesteld. Het staatsexamen vindt plaats in periode 3 van het betreffende studiejaar.

In periode 3 en 4 werk je tevens aan de module Nederlandse taal van niveau B2 naar C1 (academisch/universitair niveau).

De vakken Engels en wiskunde worden standaard aangeboden. Dit doen we omdat veel vervolgstudies hier een basiskennis van verwachten. Je krijgt wekelijkse lessen waarin je bestaande kennis en vaardigheden (startniveau is Havo 4) van deze vakken verstevigt en/of vergroot.
Tijdens de module studiekeuze begeleiden we je in je studiekeuzeproces. Welke hbo-opleiding wil je gaan volgen na de prebachelor? Waar liggen jouw talenten en wat zijn je toekomstplannen?
Tijdens deze module leer je studievaardigheden aan die van groot belang zijn om succesvol te studeren in het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De volgende onderdelen staan centraal in deze lessen: zelfstandig studeren en organiseren, samenwerken in groepen, feedback geven/ontvangen, samenwerken aan projecten, samen onderzoek doen en het geven van presentaties.
Daarnaast worden er workshops georganiseerd op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden. Ook leer je omgaan met softwareprogramma's van Microsoft Office, bijvoorbeeld Powerpoint, tekstverwerking en Excel.
 
 

Meerwaarde

Ervaringsverhaal Denis Kabuye

De prebachelor voor vluchtelingstudenten brengt je verder! De prebachelor bereidt anderstaligen voor op het volgen van een hbo-bachelor in Nederland. Gedurende één studiejaar werk je aan je taalniveau, wiskunde, Engels en oriënteer je je op een vervolgopleiding en de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Denis Kabuye​

Vanaf het moment dat Denis Kabuye (Oeganda, 1988) in Nederland is toont hij zijn enthousiasme en vermogen om partijen met elkaar te verbinden. Als onderdeel van zijn hbo-opleiding 'Management in de Zorg' werkte hij mee aan projecten bij verschillende gemeenten. De gemene deler in die projecten: gezondheidsbevordering. ‘Van een goede gezondheid profiteren mensen de rest van hun leven. En de samenleving profiteert mee.’ Bij alles wat Denis doet neemt hij zijn vader, een Oegandese weldoener die in 2009 overleed, mee in gedachten. ‘Hij is mijn voorbeeld.’

Behulpzaamheid, solidariteit en verantwoordelijkheid

Denis groeide op in Oeganda in een middenklasse gezin. Zijn vader, een ‘behulpzame, solidaire en verantwoordelijke man’ die zich inzette voor kansarme mensen, was zijn grote voorbeeld. Na zijn dood besloot Denis het werk van zijn vader voort te zetten. Hij werd jongerenleider en richtte een stichting op, de Lubega Cosmas Foundation, waarmee hij zich inzet voor goede gezondheidszorg en economische zelfredzaamheid van vrouwen.

In 2014 vluchtte Denis omdat hij zijn leven niet meer zeker was. Denis: ‘Nederland heeft mij flink geholpen na mijn komst. Ik leerde de taal en werd in staat gesteld om te studeren, mede dankzij het UAF. Ik deed eerst een prebachelor voor Vluchtelingstudenten bij Fontys als voorbereiding op een studie aan de hogeschool. Daarna kon ik verder studeren. Ik wil mijn kennis en vaardigheden niet verspillen. Ik denk dat mensen mij en mijn normen en waarden - behulpzaamheid, solidariteit, verantwoordelijkheid -  nodig hebben, zo voel ik dat.’

Projecten

Tijdens zijn hbo-opleiding Management in de Zorg liet Denis zien waartoe hij in staat is. Hij ontwikkelde een zorgkaart voor Noord-Limburg die wordt gebruikt door 600 zorgprofessionals en de inwoners van de regio.​

Hij droeg bij aan het terugdringen van kindermishandeling (gemeente Woerden), bewegingsarmoede (gemeente IJsselstein) en overgewicht bij niet-westerse jongeren (gemeente Venlo). Deze projecten hadden impact op de levens van circa 2.500 jongeren. 

In de gemeente Wijk bij Duurstede hielp hij met de lokale uitwerking van het nationaal preventieakkoord. Daarmee wordt de gezondheid van de inwoners bevorderd. Ook ontwikkelde hij ‘Stoppen met roken’-beleid in deze gemeente. Inmiddels is Denis afgestudeerd en op zoek naar een baan. ‘Ik streef naar een invloedrijke positie in de zorg.’

Oeganda en Nederland

Vanuit Venlo geeft Denis nog steeds leiding aan zijn stichting in Oeganda. Daarmee helpt hij zo’n dertigduizend mensen. Denis: ‘Ook op afstand kan ik van waarde zijn. Bovendien komen mijn kwaliteiten ook in Nederland van pas. Ik heb het talent dat ik veel dingen tegelijk kan doen. Als vluchtelingen die naar Nederland komen zich niet ontwikkelen gaat het niveau omlaag. Daar zie ik een rol voor mezelf.’

 

Denis: ‘Nederland heeft mij flink geholpen na mijn komst. Ik leerde de taal en werd in staat gesteld om te studeren, mede dankzij het UAF. Ik deed eerst een pre-bachelor bij Fontys als voorbereiding op een studie aan de hogeschool. Daarna kon ik verder studeren. Ik wil mijn kennis en vaardigheden niet verspillen. Ik denk dat mensen mij en mijn normen en waarden - behulpzaamheid, solidariteit, verantwoordelijkheid - nodig hebben, zo voel ik dat.’

 

Praktische info

Opleidingstype
Prebachelor
Wil je graag een gesprek met iemand van deze prebachelor voor Vluchtelingstudenten? Dat kan. Stuur een mail naar Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, prebachelor@fontys.nl, of bel: 06-14617831.

Het volgen van deze opleiding kost geld. Fontys heeft het Universitair Asiel Fonds (UAF) als samenwerkingspartner, waardoor de kosten voor jou beperkt worden. De pre-bachelor kost € 7.000. Maar als je een vluchteling bent en je bent of wordt cliënt bij het UAF, dan betaal je alleen de eigen bijdrage voor de inburgering. De eigen bijdrage is € 3.750 en kun je betalen uit een DUO-lening of uit eigen middelen.

Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor het staatsexamen Nederlands Nt2, studiemateriaal en reiskosten. Een eigen laptop is sterk aanbevolen. Er zijn ook mogelijkheden om een laptop kosteloos te lenen van Fontys. De benodigde software schaf je tegen een gereduceerde prijs aan via Surfspot.

Samenwerking met UAF en gemeentes

Fontys organiseert de prebachelor in samenwerking met het UAF (Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen), andere onderwijsinstellingen en de grotere gemeenten in Zuid-Nederland. Je bent bij voorkeur cliënt van het UAF en hebt voldoende ruimte in je DUO inburgeringslening. Je gemeente moet toestemming geven voor het studeren met het behoud van je uitkering tijdens deze prebachelor.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


  Via dit aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de Fontys prebachelor voor vluchtelingstudenten voor 1 juni 2022. Wanneer we alle benodigde informatie binnen hebben, ontvang je bericht of je aanvraag in behandeling is genomen.
  Wanneer we besloten hebben dat je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een uitnodiging voor een toetsdag. Je krijgt op deze dag een toets voor Nederlands en Engels. De toetsdag vindt plaats in Eindhoven. Bij voldoende resultaat volgt het intakegesprek. De eerstevolgende intakedag staat gepland op vrijdag 17 juni.
  Tijdens dit gesprek kun je je motivatie voor deze opleiding toelichten. Wij geven je meer informatie over wat er van jou verwacht wordt tijdens de prebachelor.
  Een toelatingscommissie zal op basis van alle resultaten van de intakeprocedure binnen drie weken besluiten of je wel of niet toelaatbaar bent en eventueel onder welke voorwaarden. Hierover wordt contact met je opgenomen. Als je toelaatbaar bent, krijg je een contract thuisgestuurd.