Prebachelor voor vluchtelingstudenten

  • Voor wie?
  • Wat ga je doen?
  • Programma
  • Heb je vragen?
  • Aanmelding en intake procedure
  • Begeleiding
  • Kosten prebachelor
  • Toelatingseisen
  • Informatiebijeenkomst
Ben jij een hoogopgeleide vluchteling maar nog niet volledig ingeburgerd? Heb je NT2 niveau B1 behaald, een positieve studiehouding en de intentie om een opleiding te gaan volgen bij een hbo-instelling in Nederland? Dan is de Fontys prebachelor misschien iets voor jou!  Hiermee bereid je je goed voor op een bacheloropleiding (hbo studie) in Nederland en vergroot je je kans op studiesucces. De Fontys prebachelor is een éénjarig studieprogramma voor groepen van 16 personen, te volgen in Tilburg en/of Eindhoven.

Eén van de doelen van de prebachelor is je Nederlandse taalvaardigheid verhogen naar minimaal niveau B2. Verder heb je na een jaar een grondige oriëntatie gemaakt op een vervolgstudie en de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarmee kun je een juiste studiekeuze maken. Je bereidt je goed voor op je vervolgstudie door het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden, zoals samenwerken aan opdrachten, presenteren en projectmatig werken. Ook is er aandacht voor Engels, wiskunde en overige benodigde vakken.

Wanneer je de prebachelor met succes afrondt, ontvang je een bewijs van deelname en een diploma Staatsexamen NT2, programma II.

Wat is de meerwaarde van de prebachelor ?

De prebachelor bereid je goed voor op een studie aan het HBO maar is geen bewijs van toelating. De toelatingseisen voor de Nederlandstalige opleidingen zijn:

·       Nederlands niveau B2

·       Diploma op minimaal havo 5 of mbo 4 niveau (gevalideerd door het Nuffic)

·       Daarnaast kunnen er specifieke toelatingseisen zijn per opleiding.

Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Deze periodes zijn opgebouwd uit zeven lesweken en drie toetsweken. De studiebelasting omvat 40 uur per week, waarvan circa 20 lesuren en 20 uur zelfstudie. De 20 lesuren worden verspreid over vijf dagen: van maandag tot en met vrijdag. Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij elke les. Je kan kiezen voor de leslocatie Tilburg of Eindhoven.

·       periode 1 : augustus–november

·       periode 2 : november-januari

·       periode 3 : februari–april

·       periode 4 : mei- juli

In de week van 23 augustus 2021 wordt de introductiedag georganiseerd. De lessen starten op maandag 30 augustus 2021.

NT2 (Nederlands als tweede taal)

Je startniveau is minimaal B1 en werken we toe naar niveau B2 in periode 1 en 2. Op niveau B2 wordt het staatsexamen afgelegd. De datum voor dit staatsexamen wordt vastgesteld in overleg met Fontys en vindt plaats in periode 3 van het betreffende studiejaar. In periode 3 en 4 tevens werk je aan de module Nederlandse taal van niveau B2 naar C1 (academisch/universitair niveau).

Engels en Wiskunde

Engels en Wiskunde worden standaard aangeboden in de prebachelor, aangezien veel studies hier een basiskennis van verwachten. Je krijgt wekelijkse lessen waarin je bestaande kennis en vaardigheden (startniveau is Havo 4) in deze vakken verstevigt en/of vergroot.

Studiekeuze

Tijdens deze module word je begeleid in je studiekeuzeproces. Waar liggen jouw talenten en ambities? Wat is je beroepsperspectief in Nederland? Wat zijn jouw verwachtingen?

Studievaardigheden

Tijdens deze module leer je studievaardigheden aan die van groot belang zijn om succesvol te studeren in het hoger onderwijs in Nederland. De volgende onderdelen staan centraal in de lessen:

·       Onderwijscultuur in Nederland; 

·       Reflectie op persoonlijke kwaliteiten in het kader van onderwijs;

·       Samenwerken en feedback geven/ontvangen;

·       Projectmatig werken en onderzoeksvaardigheden.

Daarnaast worden er workshops georganiseerd rond andere 21ste-eeuwse vaardigheden zoals mediawijsheid, informatievaardigheden en MS Office waarmee je vaardigheden ontwikkelt die je goed van pas kunnen komen tijdens je vervolgstudie.

Heb je vragen? Neem contact op via mail of telefoon

06-14617831
prebachelor@fontys.nl

Leslocatie Eindhoven

Emmasingel 28, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Emmasingel 28, Eindhoven

Leslocatie Tilburg

Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Stap 1. Meld je aan bij Fontys

Via dit aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de Fontys prebachelor voor vluchtelingstudenten voor 1 mei 2021. Wanneer we alle benodigde informatie binnen hebben, ontvang je bericht of je aanvraag in behandeling is genomen.

Stap 2. De intaketoets

Wanneer we besloten hebben dat je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een uitnodiging voor een toetsdag die een aantal keren wordt georganiseerd. Je krijgt op deze dag een toets voor Nederlands en Engels. De toetsdag vindt plaats in Eindhoven of Tilburg, ongeacht voor welke stad je je hebt aangemeld. Bij voldoende resultaten volgt het intakegesprek. Als je resultaten onvoldoende zijn, krijg je hierover zo snel mogelijk bericht.

Stap 3. Het intakegesprek

Tijdens dit gesprek kun je je motivatie voor deze opleiding toelichten. Wij geven je meer informatie over wat er van jou verwacht wordt tijdens de prebachelor. Het gesprek vindt plaats in Eindhoven of Tilburg, ongeacht voor welke stad je je hebt aangemeld.

Stap 4. Besluit tot toelating
Een toelatingscommissie zal op basis van alle resultaten van de intakeprocedure binnen drie weken besluiten of je wel of niet toelaatbaar bent en eventueel onder welke voorwaarden. Hierover wordt contact met je opgenomen. Als je toelaatbaar bent, krijg je een contract thuisgestuurd.

Let op: aanmeldingen na 1 mei 2021 worden voorlopig op de reservelijst geplaatst. Half juli 2021 ontvang je bericht of jouw aanvraag alsnog in behandeling genomen kan worden.  

Tijdens de prebachelor heb je een coach waarmee je samen je studievoortgang in de gaten houdt en waarmee je eventuele problemen kunt bespreken.

Waar mogelijk zullen we contacten met Nederlandstalige studenten bevorderen.

De totale kosten van de prebachelor zijn ruim €7.000,-. Jouw eigen bijdrage is €3.750,-, in drie termijnen te voldoen van jouw DUO inburgeringslening of je betaalt dit uit eigen middelen. Daar bovenop komen nog de kosten voor het staatsexamen Nederlands NT2, studiemateriaal en reiskosten. Een eigen laptop is sterk aanbevolen. De benodigde software schaf je aan via Surfspot tegen een gereduceerde prijs.

Fontys en het UAF dragen zorg voor de betaling van de overige kosten.

Samenwerking met UAF en gemeentes

Fontys organiseert de prebachelor in samenwerking met het UAF (Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen), andere onderwijsinstellingen en grotere gemeenten in Zuid-Nederland. Je bent bij voorkeur cliënt van het UAF en hebt voldoende ruimte in je DUO inburgeringslening. Je gemeente moet toestemming geven voor het studeren met het behoud van je uitkering tijdens deze prebachelor.

 Je woont in de regio Eindhoven/Tilburg
 Je bent van plan een hbo studie te starten
 Je bent fulltime beschikbaar voor studie in de periode september 2021 tot juli 2022
 Je bent in het bezit van een laptop en internetaansluiting

én

 Je hebt een diploma op minimaal mbo-4 / havo 5-niveau (aantonen met een diplomawaardering)
 Je beheerst de Nederlandse taal minimaal op B1 niveau (aantonen vóór 1 september 2021);
 Je beheerst de Engelse taal minimaal op A2 niveau;
 Je hebt een basisvaardigheid in wiskunde (algemeen, wiskunde A) - havo 4-niveau.

én

 Je hebt €3.750,- beschikbare DUO-lening voor inburgering (of je betaalt dit uit eigen middelen);
 Je bent cliënt van het UAF of bereid dat te worden;
 Je hebt (bij voorkeur vooraf) toestemming van de gemeente om met behoud van uitkering de prebachelor te volgen.

Fontys Hogescholen en Tilburg University informeerden de aanwezigen over de prebachelorprogramma’s en de mogelijkheden voor vluchtelingen tot toelating tot het hoger onderwijs in Nederland. Ook vertelden twee deelnemers over hun ervaringen in de prebachelor. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en gemeente Eindhoven waren ook aanwezig om hun rol toe te lichten en er was tijd en gelegenheid om vragen te stellen.
Hierbij ontvangt u informatie die op 4 maart gedeeld is.

Intakedagen en aanmelden 

Kent u een vluchtelingstudent met interesse in de prebachelor? Zorg ervoor dat hij/zij zich nu aanmeldt en hij/zij hoort snel of hij/zij kan meedoen met de intakedag. Wacht niet tot het laatste moment! 

Intakedag Prebachelor Fontys: 16 april
, aanmelden voor 9 april via www.fontys.nl/prebachelor 

Intakedag Pre-bachelor Tilburg University: 27 mei, aanmelden voor 10 mei via www.basisjaar.nl

Informatie over programma’s 

Heeft u nog vragen en wilt u meer weten over de prebachelor van Fontys? Kom dan op donderdag 25 maart naar de online meeting in Teams om 13.30 -14.30 uur. U kun zicht aanmelden via deze link.  

 

Pre-bachelor Tilburg University 

www.tilburguniversity.edu/pre-bachelor  

pre-bachelor@tilburguniversity.edu 

Cursusniveau
Voortraject
Kosten
Op aanvraag
Startmoment(en)
01-09-2021