Zij-instroom Leraar Basisonderwijs (Pabo)

 • Over de opleiding
 • Voorwaarden
 • Geschiktheidsonderzoek
 • Aanvraagprocedure geschiktheidsonderzoek
 • Scholings- en begeleidingsaanbod
 • Kosten
 • Lesplaats
Sfeerafbeelding Fontys
Zij-instroom, een bewuste keuze voor het basisonderwijs!

Wil je een carrièreswitch maken en overweeg je om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Dan is het zij-instroomtraject een mogelijke optie voor je. Je werkt als leerkracht in het basisonderwijs en tegelijkertijd studeer je bij Fontys Hogescholen. Coördinator zij-instroom Ron Matheusen: „Mensen die overstappen naar het onderwijs hebben nu een goede kans op een baan. En daarnaast wordt de enorme salarisachterstand in het basisonderwijs momenteel weggewerkt. Veel mensen die nu via zij-instroom alsnog kiezen voor wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen.”

Zij-instroom start nieuwe trajecten 2021

Aanmelddatum geschiktheidsonderzoek (GO):

 • De uiterste aanmelddatum voor de start van de zij-instroom in september 2021 is 1 mei 2021.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start van de zij-instroom in februari 2022 is 1 november 2021.

Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot leraar (speciaal) basisonderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen les geeft. Om in aanmerking te komen voor zij-instroom moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Om zij-instromer in het basisonderwijs te kunnen worden, moet je beschikken over:

 1. minimaal een afgeronde hbo-opleiding bachelor (240 credits); tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. Wij hanteren het
  volgende uitgangspunt: een hbo-bachelor diploma bestaat uit een aaneengesloten studieprogramma van 240 studiepunten;
 2. voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
 3. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die geen bijzonderheden bevat;
 4. een school in het primair onderwijs die voornemens is jou, na het behalen van het geschiktheidsonderzoek, voor minimaal 0,4 fte als leraar in dienst te nemen;
 5. een succesvol afgerond geschiktheidsonderzoek zij-instroom.

Wanneer je voldoende geschikt bent bevonden, ontvang je een geschiktheidsverklaring, waarmee je een aanstelling van twee jaar bij jouw school kunt krijgen. Binnen die twee jaar moet je je volledige bevoegdheid halen. Ter ondersteuning kun je bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) per september of februari starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

In het geschiktheidsonderzoek wordt vastgesteld of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid. Er moet worden vastgesteld:

 1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar (speciaal) basisonderwijs te functioneren;
 2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing (verder) moet bekwamen;
 3. of en zo ja, hoe hiervoor een in twee jaar uitvoerbaar leerwerktraject op te stellen is. Dat wordt vastgelegd in een advies en voorgelegd aan de examencommissie van FHKE.

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair. Het geschiktheidsonderzoek van FHKE kent de volgende toetsmix:

 1. de landelijke rekentoets Wiscat-pabo moet met een minimale score van 103 zijn behaald. Behaalde je die norm in het verleden al? Dan hoef je deze toets niet te maken. Behaalde je de norm bij Fontys, maar beschik je niet meer over het certificaat? Neem dan contact op met onze studentenadministratie (fhke@fontys.nl);
 2. een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
 3. een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
 4. een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

Het bevoegd gezag van de school dat voornemens is je in dienst te nemen, vraagt voor jou een geschiktheidsonderzoek aan bij FHKE. Dat kan via onze studentenadministratie. Telefoonnummer: 08850 77177, email: fhke@fontys.nl. De aanvrager ontvangt vervolgens een aanvraagformulier geschiktheidsonderzoek inclusief een checklist ‘aan te leveren bescheiden’ om je aanmelding als kandidaat verder in orde te maken. Wanneer je met het zij-instroomtraject wilt starten in:

·         september, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 mei zijn aangevraagd;

Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

·         februari, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 november zijn aangevraagd.

Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

Na aanmelding verwachten wij je, ter voorbereiding op de afname van uw geschiktheidsonderzoek, op één van onze FHKE-informatieavonden Zij-instroom. Je ontvangt ter plaatse van ons een informatiepakket, inclusief beoordelingskader (in de vorm van ‘vereiste leeruitkomsten’) en voorbereidingsrichtlijnen.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek kun je, bij een positief oordeel, aan het scholingsgedeelte beginnen. Je inschrijving als cursist bij FHKE wordt door de opleiding in orde gemaakt.

FHKE biedt een uitdagende, flexibele leeromgeving:

 1. contacturen met een vaste tutor in een vaste tutorgroep, waarbij we proberen deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden op onze leslocatie in je eigen regio;
 2. een online leeromgeving, met toegang tot passende bronnen en samenwerkingsmogelijkheden;
 3. contacturen met vakexperts (wekelijks van 18.00 tot 21.40 uur) op de cursuslocaties in 's-Hertogenbosch (dinsdagavond), Eindhoven (maandagavond) en Tilburg (donderdagavond). Bij onvoldoende aanmeldingen kan de opleiding op een andere locatie plaatsvinden.
 4. feedback op afstand door vakexperts.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan samen, waarmee je de leeruitkomsten die vanuit het geschiktheidsonderzoek nog niet toegekend waren in beeld brengt. Daarna volgen de landelijke kennisbasistoetsen taal, rekenen en Engels. Als die zijn behaald eindigt het scholingsgedeelte en vraag je een bekwaamheidsonderzoek aan.

De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor de opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

- Geschiktheidsonderzoek:            1850 euro

- Scholing per kwartaal:                 1000 euro

- Bekwaamheidsonderzoek:          1800 euro

Eindhoven

Maandagavond
18.00 - 21.40 uur

08850 77177
fhke@fontys.nl
De Lismortel 25, Eindhoven

Tilburg

Donderdagavond
18.00 - 21.40 uur

08850 77177
fhke@fontys.nl
Professor Goossenslaan 1, Tilburg

's-Hertogenbosch

Dinsdagavond
18.00 - 21.40 uur

08850 77177
fhke@fontys.nl
Frans Franssenstraat 15, 's-Hertogenbosch

De leslocatie is gebonden aan de locatie van de basisschool waarmee je een contract ondertekent.

Bij onvoldoende aanmeldingen kan de opleiding op een andere locatie plaatsvinden.

Cursusniveau
HBO
Studieduur
2 jaar
Lesplaats(en)
Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch
Startdata
1 februari 2021 ( Eindhoven) 1 september 2021 (Eindhoven, Tilburg, Den Bosch)