Zij-instroom Leraar Basisonderwijs (Pabo)

 • 3 jaar
 • 01-02-2022
 • Eindhoven
 • € 0
Wil jij een carrièreswitch maken naar het basisonderwijs? Gebruik jouw kennis en ervaring uit je vorige baan en volg een verkort traject tot leraar basisonderwijs bij Fontys.

Over Zij-instroom Leraar Basisonderwijs

Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot Leraar (speciaal) Basisonderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen les geeft. Om in aanmerking te komen voor zij-instroom moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je hebt minimaal één afgeronde hbo-opleiding bachelor
 • Je hebt voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring
 • Je hebt een basisschool gevonden die voornemens is jou voor minimaal 0,4 fte als leraar in dienst te nemen

 

Voor wie?

Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot Leraar (speciaal) Basisonderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen les geeft. Om in aanmerking te komen voor zij-instroom moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om zij-instromer in het basisonderwijs te kunnen worden, moet je beschikken over:

 1. minimaal een afgeronde hbo-opleiding bachelor (240 credits); tweejarige opleidingen op hbo-niveau staan niet gelijk aan een hbo-bachelor. Wij hanteren het volgende uitgangspunt: een hbo-bachelor diploma bestaat uit een aaneengesloten studieprogramma van 240 studiepunten;
 2. voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
 3. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die geen bijzonderheden bevat;
 4. een school in het primair onderwijs die voornemens is jou, na het behalen van het geschiktheidsonderzoek, voor minimaal 0,4 fte als leraar in dienst te nemen;
 5. een succesvol afgerond geschiktheidsonderzoek zij-instroom.

Wanneer je voldoende geschikt bent bevonden, ontvang je een geschiktheidsverklaring, waarmee je een aanstelling van twee jaar bij jouw school kunt krijgen. Binnen die twee jaar moet je je volledige bevoegdheid halen. Ter ondersteuning kun je bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) per september of februari starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

In een geschiktheidsonderzoek wordt bepaald of je profiel past bij het zij-instroom traject.

Zo wordt er gekeken naar:

 1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar (speciaal) basisonderwijs te functioneren;
 2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing (verder) moet bekwamen;
 3. of en zo ja, hoe hiervoor een in twee jaar uitvoerbaar leerwerktraject op te stellen is.

Gedurende de periode ter voorbereiding op het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je bent aangesteld als stagiair.

Het geschiktheidsonderzoek van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) kent de volgende toetsmix:

 1. de landelijke rekentoets Wiscat-pabo moet met een minimale score van 103 zijn behaald. Behaalde je die norm in het verleden al? Dan hoef je deze toets niet te maken. Behaalde je de norm bij Fontys, maar beschik je niet meer over het certificaat? Neem dan contact op met onze studentenadministratie (fhke@fontys.nl);
 2. een assessmentdossier bestaande uit: je curriculum vitae (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
 3. een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
 4. een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek kun je, bij een positief oordeel, aan het scholingsgedeelte beginnen. Je inschrijving als cursist bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) wordt door de opleiding in orde gemaakt.

FHKE biedt een uitdagende, flexibele leeromgeving:

 1. contacturen met een vaste tutor in een vaste tutorgroep, waarbij we proberen deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden op onze leslocatie in je eigen regio;
 2. een online leeromgeving, met toegang tot passende bronnen en samenwerkingsmogelijkheden;
 3. contacturen met vakexperts (wekelijks van 18.00 tot 21.40 uur) op de cursuslocaties in 's-Hertogenbosch (dinsdagavond), Eindhoven (maandagavond) en Tilburg (donderdagavond). Bij onvoldoende aanmeldingen kan de opleiding op een andere locatie plaatsvinden.
 4. feedback op afstand door vakexperts.

Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan samen, waarmee je de leeruitkomsten die vanuit het geschiktheidsonderzoek nog niet toegekend waren in beeld brengt. Daarna volgen de landelijke kennisbasistoetsen taal, rekenen en Engels. Als die zijn behaald, eindigt het scholingsgedeelte en vraag je een bekwaamheidsonderzoek aan.

 

afspelen

 

Inhoud en opbouw

Alle schoolvakken (taal, rekenen, Engels, beeldend vormen, muziek, dans, drama, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, levensbeschouwing) worden aangeboden aangevuld met pedagogiek, psychologie en onderwijskunde.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt een uitdagende, flexibele leeromgeving:

 1. contacturen met een vaste tutor in een vaste tutorgroep, waarbij we proberen deze zoveel mogelijk plaats te laten vinden op onze leslocatie in je eigen regio;
 2. een online leeromgeving, met toegang tot passende bronnen en samenwerkingsmogelijkheden;
 3. contacturen met vakexperts (wekelijks van 18.00 tot 21.40 uur) op de cursuslocaties in 's-Hertogenbosch (dinsdagavond), Eindhoven (maandagavond) en Tilburg (donderdagavond). Bij onvoldoende aanmeldingen kan de opleiding op een andere locatie plaatsvinden.
 4. feedback op afstand door vakexperts.
De samenstelling van jouw onderwijsgroep is erg divers. Iedere cursist neemt een andere opleidingsachtergrond en een diverse mix aan werkervaring met zich mee. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan kennis en vaardigheden binnen de groep, wat de uitwisseling van ervaringen nog interessanter maakt.
Na afronding van het zij-instroom traject ontvang je een getuigschrift.
 
 

Meerwaarde

Na het afronden van het zij-instroom traject kan je aan de slag als volwaardig leraar in het basisonderwijs.

 • Je combineert je studie en het werken als leerkracht in het basisonderwijs.
 • Door je eerder verworven competenties (kennis, houding en vaardigheden) aan te tonen, kun je in korte tijd bevoegd voor de klas staan.
 • De opleiding wordt gefinancierd door de basisschool waar je werkt.
 
afspelen

 

Praktische info

Wil je meer weten over deze opleiding? Meld je dan aan voor de online voorlichting.

Download hier de Powerpoint presentatie van de online voorlichting.

Niveau
HBO
Kosten
€ 0
Studieduur
3 jaar
Startmoment(en)
01-02-2022

Wil je graag een gesprek met iemand van de opleiding? Dat kan. Stuur een e-mail naar fontyspro-educatie@fontys.nl of bel naar 08850 70700. Hij/zij neemt dan contact met je op.

De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor de opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

 • Geschiktheidsonderzoek: 1850 euro

 • Scholing per kwartaal:1000 euro
 • Bekwaamheidsonderzoek: 1800 euro

  In onderstaande video's vertellen onze docenten je meer over de inhoud van de opleiding Leraar Basisonderwijs (zij-instroom). Een gedeelte hiervan komt mogelijk ook aan bod tijdens de online voorlichting. Heb je vragen? We beantwoorden ze graag tijdens onze online voorlichting, dus schrijf je direct in!

  Over de opleiding

  Geschiktheidsonderzoek

  Inhoud & opbouw

  Voorbereiding & inschrijving

   

   

  Aanmelden

  Het bevoegd gezag van de school dat voornemens is je in dienst te nemen, vraagt voor jou een geschiktheidsonderzoek aan bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Dat kan via onze studentenadministratie. Telefoonnummer: 08850 77177, e-mail: fhke@fontys.nl. De aanvrager ontvangt vervolgens een aanvraagformulier geschiktheidsonderzoek inclusief een checklist ‘aan te leveren bescheiden’ om je aanmelding als kandidaat verder in orde te maken.

  Wanneer je met het zij-instroomtraject wilt starten in:

  • september, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 mei zijn aangevraagd;
   Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.
  • februari, dan moet het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 1 november zijn aangevraagd. Aanmelden kan uitsluitend per e-mail.

  Na aanmelding verwachten wij je, ter voorbereiding op de afname van uw geschiktheidsonderzoek, op één van onze FHKE-informatieavonden Zij-instroom. Je ontvangt ter plaatse van ons een informatiepakket, inclusief beoordelingskader (in de vorm van ‘vereiste leeruitkomsten’) en voorbereidingsrichtlijnen.

   

  Locaties en contact

  Eindhoven

  De Lismortel 25
  0885077177
  fhke@fontys.nl
  Contactpersoon: Hanneke van Doornik-Beemer

  ’s-Hertogenbosch

  Frans Franssenstraat 15
  0885077177
  fhke@fontys.nl
  Contactpersoon: Lorijn Corvers

  Tilburg

  Professor Goossenslaan 1
  0885077177
  fhke@fontys.nl
  Contactpersoon: Lieke IJzermans