Zij-instroom docent vmbo profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)

 • Over de opleiding
 • Procedure
 • Voorwaarden
 • Geschiktheidsonderzoek
 • Scholings- en begeleidingsaanbod
 • Kosten & subsidie
 • Lesplaats

Zij-instroom, een bewuste keuze voor het beroepsonderwijs!

Dat overstappen naar het onderwijs plotseling populair is, blijkt uit de cijfers. Jaren was het aantal studenten dat het maximaal 2 jaar durende zij-instroomtraject in ging te tellen op de vingers van één hand. Meer bekendheid en de roep om vmbo-(vak)docenten maakt dat momenteel meer mensen bewust kiezen voor deze opleiding. Velen kiezen nu via zij-instroom alsnog voor wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen en stoppen hun energie in het opleiden van de vakspecialist van de toekomst.

Sfeerafbeelding Fontys

vmbo profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)

In het vmbo-onderwijs is PIE één van de beroepsgerichte profielen, waarin installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samenkomen. Als vakspecialist met talent om met jongeren om te gaan, leer je hen hoe installaties en producten in elkaar zitten. Dus gaat jouw hart ook sneller kloppen van techniek èn kun je goed met jongeren overweg, dan kan dit de opleiding zijn voor jou!

Het scholingstraject bestaat uit een pedagogisch-didactische module en drie vakmodules, te weten metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek.

De scholingseenheden voor de module Metaaltechniek zijn:

 • Ontwerpen en maken: je gaat aan de slag met het ontwerpen en maken van een eenvoudig product voor een opdrachtgever. Het product bestaat uit handmatig en machinaal bewerkte metalen en kunststof onderdelen, waarvan minimaal één onderdeel is geproduceerd met een 3D-printer.
 • Bewerken en verbinden van materialen: je gaat aan de slag met het maken en samenstellen van een product op basis van bestaande technische tekeningen. Het werken met niet-verspanende machines, apparaten en gereedschappen staat hierbij centraal.
 • Funderende vakken (metaal): hierbij besteden we aandacht aan sterkteleer/mechanica en bij de toetsing van deze scholingseenheid wordt van je verwacht dat je werktuigbouwkundige berekeningen kun toepassen op een concrete casus.
 • Materiaal en productie: er wordt van je verwacht dat je kennis en vaardigheden ten aanzien van technisch tekenen, productiemethoden en materialenkennis toepast op een concrete casus.

De scholingseenheden voor de module Installatietechniek zijn:

 • Besturen en automatiseren (I-deel): binnen een voor jou relevante context, ga je aan de slag met het meten, inregelen en ontwerpen binnen de installatietechniek.
 • Installeren en monteren (praktische vaardigheden): je gaat aan de slag met vaktechnische vaardigheden die je nodig hebt om les te kunnen geven aan vmbo-leerlingen binnen het installatiedeel van PIE.
 • Woningbouw (kleine utiliteit): binnen deze scholingseenheid wordt verwacht dat je kennis en vaardigheden ten aanzien van ontwerpen/ontwerpcriteria, technische berekeningen maken, technisch tekenen en materialenkennis toepast om (een deel van) de vereiste installatie van een ruimte in een woning te ontwerpen.

De scholingseenheden voor de module Elektrotechniek zijn:

 • Ontwerpen, installeren en monteren: je gaat aan de slag met basiskennis elektrotechniek begrippen als spanning, stroom, weerstand, eenvoudige schakelingen en meten aan stroomkringen
 • Besturen, automatiseren en domotica: je gaat werken met thema’s zoals relais, logische schakelingen, functies en pneumatiek. Je leert schema’s lezen en op te bouwen in een practicumopstelling en je gaat aan de slag met het programmeren van een eenvoudig programmeerbaar relais.
 • Elektrotechnische woninginstallaties: je gaat aan de slag met woninginstallaties, elektrische veiligheid, veiligheidsvoorschriften en je gaat met een practicum een eenvoudige huisinstallatie maken met een groepenkast en een aantal aangesloten groepen conform de gestelde eisen.
 • Project utiliteitsinstallatie: je gaat aan de slag met drie fase systemen zoals motoren, stelsels van energienetten en metingen uitvoeren aan drie fase schakelingen. Daarnaast leer je een drie fase installatie ontwerpen met behulp van een 2D CAD-softwareprogramma

De beroepspraktijk, de beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en -begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma.

Instroom mogelijkheden

Omdat de opleiding flexibel ingericht is, kun je je als zij-instromer altijd aanmelden en in overleg start je direct in eerstvolgende semester.

Zij-instroom, doe je stap voor stap.

Om aan de opleiding via zij-instroom te kunnen beginnen, dien je enkele stappen te doorlopen voordat je van start kunt gaan. Eerst krijg je een geschiktheidsonderzoek, het zogenoemde startassessment. Want we willen je graag leren kennen en gaan dan in gesprek met elkaar over jouw portfolio met ervaring, relevante cursussen, opleidingen, vakkennis en de geobserveerde les in jouw onderwijspraktijk. Dit gesprek heb je dan met twee assessoren. Zijn we overtuigd van je geschiktheid? Dan stellen we samen met jou een scholingsplan op maat op, wat past bij jouw persoonlijke situatie! Daarna start de opleiding elk jaar in Eindhoven in september & februari, maar je kunt in overleg ook later in het jaar instromen.

Praktijkgericht leren

Een ervaren Fontys docent wordt je coach en begeleidt je tijdens het traject. Maar je leert grotendeels on the job: op jouw eigen werkplek dus. Je kunt het zij-instroomtraject dus alléén volgen als je een aanstelling hebt (of krijgt) voor minimaal 8 uur per week als docent in het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt halen. Jouw coach overlegt regelmatig met jou en je begeleider op je eigen werkplek. Daarbij bezoekt je begeleider regelmatig de lessen die je geeft.

Eindassessment

Tijdens de opleiding verzamel je in een portfolio bewijzen van je ontwikkeling. In het eindassessment voer je een gesprek met twee assessoren over je eindportfolio. Zij beoordelen dan of je je ontwikkeld hebt tot een startbekwame docent. Bij een positief oordeel ontvang je een tweedegraadsbevoegdheid voor het desbetreffende vak.

  Als ‘zij-instromer in het beroep’ volg je een opleiding tot leraar in het vmbo-onderwijs. Tegelijkertijd doe je ervaring op in een school, waar je meteen les geeft. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Je moet in het bezit zijn van een geschikte vooropleiding; je wordt toegelaten als zij-instromer in het beroep als je beschikt over een:

   • afgeronde hbo- of wo-opleiding die relevant is voor het vak waarvoor je je bevoegdheid wilt behalen óf
   • reeds eerder behaalde bevoegdheid voor het po/vo en/of mbo en je wilt een tweede bevoegdheid behalen óf
   • afgeronde mbo niveau 4 opleiding, van toepassing indien je een bevoegdheid wilt behalen voor de technische beroepen (BWI, PIE en M&T)
  2. Je hebt het geschiktheidsonderzoek zij-instroom succesvol afgerond;
  3. Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen die geen bijzonderheden bevat;
  4. Je bent werkzaam in het onderwijs. Je hebt een school die voornemens is jou in dienst te nemen voor tenminste 0,4 fte of je bent reeds in dienst van een school.

  Daarnaast gelden de volgende eisen:

  • Je geeft minimaal 8 lessen per week in het vak waarin je de bevoegdheid wilt behalen én
  • Je blijft voor de duur van het traject minimaal 8 lessen per week geven in het beoogde vak én
  • Je bent de afgelopen twee jaar niet ingeschreven geweest bij een lerarenopleiding die je zonder een diploma hebt verlaten, voor het vak waarvoor een geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd.

   

  Geschikt bevonden worden

  Voordat je aan de opleding kunt beginnen moet er worden vastgesteld of je geschikt bent om als zij-instromer (verder) te worden opgeleid. In het geschiktheidsonderzoek moet worden vastgesteld:

  1. of je in staat bent om, onder begeleiding van de school, per augustus/september of februari als leraar vmbo-onderwijs te functioneren;
  2. in hoeverre je al aan de vereiste leeruitkomsten voldoet en in welke leeruitkomsten je je tijdens de scholing van maximaal 2 jaar (verder) moet bekwamen.

  Het geschiktheidsonderzoek van PTH kent de volgende toetsmix:

  • een assessmentdossier bestaande uit: je CV (diploma’s, certificaten, relevante cursussen); een zelfbeoordeling op de vereiste leeruitkomsten; bewijsstukken in de vorm van beroepsproducten en bijbehorende feedback en referenties door experts;
  • een performance assessment op de eigen leerwerkplek, afgenomen door twee assessoren;
  • een criterium gericht interview. Beide assessoren gaan met je in gesprek over hun bevindingen voortkomend uit de beoordeling van jouw assessmentdossier en de observatie van je performance assessment.

  Geschiktheidsverklaring

  Wanneer je door de lerarenopleiding voldoende geschikt bent bevonden om direct voor de klas te staan, ontvang je een geschiktheidsverklaring. Je sluit met je school een begeleidingsovereenkomst af en je krijgt dan van je school een aanstelling van maximaal twee jaar en binnen deze periode moet je je volledige bevoegdheid halen. Op deze pagina van het ministerie van Onderwijs: ‘Hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?’ vind je alle informatie.

  Je kunt  bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) in overleg op verschillende momenten starten met scholings- en begeleidingsaanbod op maat.

    Uniek bij de Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) is dat het scholingsaanbod zoveel als mogelijk wordt afgestemd op jouw persoonlijke leerbehoefte en mogelijkheden. Samen met je coach bepaal je je eigen, optimale leerroute.

    Binnen dit flexibel onderwijs heb je geen vaste lesmomenten en kun je aanschuiven bij het onderwijsaanbod dat je nodig hebt.

    Je voert je opdrachten zoveel mogelijk uit op jouw werkplek, waarbij je begeleiding krijgt van een vakdocent van Fontys en een begeleider van je school. Zo leer je precies wat er nodig is in jouw situatie. En in maximaal 2 jaar haal jij zo je lesbevoegdheid!

    De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) is verantwoordelijk voor de kosten van je scholing. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij DUO. De subsidie is over het algemeen ruim, en dekt ook kosten van het geschiktheids- en  het bekwaamheidsonderzoek.

    De totale kosten van het traject zijn afhankelijk van je persoonlijk scholingsaanbod.

    Eindhoven

    Je te volgen lessen en lestijden zijn afhankelijk van je studieplan.
    Het onderwijs is flexibel ingericht en dit wordt vanuit Eindhoven zowel online verzorgd, alsmede in de vorm van fysieke bijeenkomsten.

    +31 885078577
    pth-e@fontys.nl
    De Rondom 1, Eindhoven
    Cursusniveau
    Zij-instroom traject
    Studieduur
    ≤ 2 jaar
    aanmelden
    Sfeerafbeelding Fontys

    Informatie
    over zij-instroom vmbo profielen

    Meer info over opleidingen voor de vmbo-profielen? Laat je informeren door coördinator Jacqueline Landa

    08850-79926
    j.landa@fontys.nl
    31614617835
    Sfeerafbeelding Fontys

    .

    Specifieke info vmbo profiel PIE

    Meer info over opleidingen voor het vmbo-profiel PIE? Laat je informeren door coördinator Roel Martens.

    08850-73238
    r.martens@fontys.nl
    31653926031