Carrièreswitch: leraar worden?

Leraar worden?

Heb je met jouw ambitie wel eens gedacht aan werken in het onderwijs? Er is veel vraag naar goede leraren, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Als leraar kun je jouw kennis en ervaring overbrengen op jongeren en iets betekenen voor de maatschappij. De overheid wil meer mensen laten instromen in het onderwijs. Daarom zijn er aantrekkelijke trajecten en subsidies, waarmee je redelijk snel je bevoegdheid kunt behalen.

Er zijn verschillende soorten bevoegdheden. Dit hangt af van waar je wilt gaan werken.

Wil je aan de slag in het basisonderwijs?

Lijkt het je leuk met jonge kinderen te werken en een gevarieerd aantal vakken te geven? Dan volg je de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo). Dit kan in Eindhoven of Tilburg. Het is een vierjarige bachelor. Indien je vooropleiding en werkervaring relevant zijn, kun je in aanmerking komen voor een verkort studietraject. Met een bachelor ben je bevoegd om les te geven op een basisschool en op scholen voor speciaal basisonderwijs. Binnen het basisonderwijs kun je doorgroeien in diverse functies, zoals intern begeleider of remedial teacher. Met een masteropleiding kun je jezelf verder specialiseren tot expertleraar voor passend onderwijs (master Educational Needs) of onderwijsvernieuwing (master Leren en Innoveren).

Zij-instroom

Om zij-instromer te worden in het primair onderwijs, moet je beschikken over minimaal een afgeronde hbo-opleiding, voor het onderwijs relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Heb je een school in het primair onderwijs gevonden waar je als zij-instromer kunt werken? Dan vraagt die school een geschiktheidsonderzoek aan bij Fontys. Lees meer.

Wil je aan de slag in het mbo?

Omdat je ervaring hebt in een praktijkvak dat niet in het voortgezet onderwijs wordt gegeven? Dan kun je een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) behalen. Na de opleiding van anderhalf jaar en het behalen van het getuigschrift mag je officieel lesgeven in het mbo.

Wil je aan de slag in het voortgezet onderwijs?

Lijkt het je leuk met jongvolwassenen te werken en heb je een voorliefde voor één specifiek schoolvak? Dan volg je de opleiding Leraar voortgezet onderwijs (tweedegraads bevoegdheid). Dit kan in Tilburg of Sittard. Het is een vierjarige bachelor. (Indien je vooropleiding en werkervaring relevant zijn, kun je in aanmerking komen voor een verkort studietraject.) Klik hier voor het volledige overzicht aan bacheloropleidingen. Met een bachelor ben je bevoegd om les te geven op een vmbo- of mbo-school en de onderbouw van het havo/vwo. Binnen het voortgezet onderwijs kun je doorgroeien in diverse functies, zoals mentor of decaan. Met een masteropleiding kun je jezelf verder specialiseren in je vakgebied, waardoor je ook in de bovenbouw van het havo/vwo les mag geven. Wil je je kennis liever verbreden? Dan kun je kiezen voor een master Toetsdeskundige , master Educational Needs of een master Leren en Innoveren.


Verkorte opleidingen tot tweedegraads leraar

Heb je al een hbo- of wo-opleiding en enige werkervaring? Dan kun je in veel gevallen je bevoegdheid in kortere tijd behalen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Kopopleiding (voltijd)

Met de kopopleiding volg je een verkorte lerarenopleiding die jou binnen één jaar opleidt tot tweedegraads docent. Het is een intensief traject waarvoor je in aanmerking komt als je in het bezit bent van een bacheloropleiding, die direct aansluit bij een schoolvak. Deze bacheloropleiding heb je korter dan 5 jaar geleden afgerond en is aanverwant aan het vak dat je wilt geven.

In Sittard wordt een variant van de kopopleiding aangeboden in deeltijd (maatwerk).

Maatwerk
He
b je onderwijservaring en/of een verwante hbo- of wo-studie en wil je je verder ontwikkelen als leraar? Dan kun je bij Fontys Lerarenopleiding Sittard een maatwerktraject volgen; een verkort deeltijdtraject, waardoor je jouw studie naast je baan kunt volgen. Hoe zo’n maatwerktraject er uitziet, hangt af van de competenties, kennis en ervaring die je zelf al hebt. Je richt jouw opleiding in samen met de opleidingscoördinator van Fontys, zodat dit past bij jouw wensen en werksituatie.

Zij-instroom (deeltijd)

Met een zij-instroomtraject kan je je afgeronde hbo- of wo opleiding (ook pabo-diploma) en je ervaring aanverwant aan het vak dat je wilt geven direct inzetten. Je bent al aan het werk in het onderwijs of hebt een baan in het onderwijs toegezegd gekregen. Je werkgever betaalt voor je studie en krijgt subsidie om jouw uren te kunnen vervangen. Via een assessment wordt onderzocht of je geschikt bent voor het docentenvak en op welke punten je aanvullende scholing en begeleiding nodig hebt. Hieruit moet blijken dat je binnen twee jaar de studie daadwerkelijk kunt afronden.

Opscholingstraject onderbouw vmbo-basis/-kader

Heb je een pabo-diploma en geef je les of ambieer je om les te geven in de onderbouw van het vmbo-basis of -kader? Dan kun je met het opscholingstraject een beperkte bevoegdheid als groepsleerkracht behalen voor jaar 1 en jaar 2 van het vmbo-basis/-kader voor de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde. Daarnaast maak je de keuze uit één van de profielvakken: Engels, Mens en Maatschappij & Mens en Natuur. Daardoor ben je als bevoegd groepsleerkracht breed inzetbaar in de onderbouw van het vmbo-basis/-kader.

 • Zij-instroom: in twee jaar omscholen tot leraar

  Wil jij je lesbevoegdheid halen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs?

  Word zij-instromer!

 •   Hoe werkt de procedure zij-instroom?

  Stap 1: Neem contact op

  Neem contact op met de opleiding van je keuze.

  Voortgezet onderwijs

  Kim Smits-Senders

  Primair onderwijs

  Stap 2: afspraak intake

  Je maakt een afspraak met de intakecoördinator van het gewenste vak. Hij of zij bepaalt je deficiënties (vakken die nog behaald moeten worden). De omvang van het totaal aantal deficiënties mag niet meer zijn dan 120 ec’s. Indien je meer deficiënties hebt kun je je aanmelden voor een reguliere deeltijdopleiding.

  Stap 3: zoek een baan

  Indien je nog geen baan hebt, zoek je een baan als docent in de onderwijssector waarvoor je je bevoegdheid wilt behalen.

  Stap 4: aanvraag geschiktheidsonderzoek

  De school waar je werkt (of gaat werken) vraagt bij ons een geschiktheidsonderzoek aan. Vervolgens regelen wij de inschrijving voor het geschiktheidsassessment.

  Stap 5: stel je portfolio samen

  Je stelt een portfolio samen waarin je je competenties aantoont. Je krijgt van ons richtlijnen aangereikt waaraan het portfolio moet voldoen. Houdt er rekening mee dat het samenstellen van een portfolio tijd kost. Gemiddeld besteden mensen er een aantal dagen tot weken aan, afhankelijk van de nodige bewijslasten die mogelijk al verzameld zijn en ervaringen met lesgeven in het onderwijs. Het portfolio is een belangrijk onderdeel van het assessment.

  Stap 6: het assessment

  Het assessment vindt op de werkplek plaats door twee assessoren. Je krijgt een performance assessment (criteriumgericht interview aan de hand van de STARR-methodiek om je portfolio toe te lichten) en een lesbezoek. Daarna volgt de nabespreking. Zowel je portfolio als je assessment zijn onderwerp van gesprek. (Gedurende het geschiktheidsonderzoek is het voldoende als je minimaal bent aangesteld als stagiair; wel moet de school de intentie uitspreken dat je bij een positieve geschiktheidsverklaring een aanstelling krijgt van minimaal twee jaar met een omvang van 0,4 fte of meer. Gedurende deze twee jaar moet je je bevoegdheid behalen.)

  Stap 7: inschrijving

  Indien je positief bent beoordeeld voor het assessment, word je ingeschreven op de opleiding als zij-instromer. De studieloopbaanbegeleider stelt, samen met jou, een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

  Stap 8: eindassessment

  Je sluit het traject af met een bekwaamheidsassessment: je stelt opnieuw een portfolio samen, volgens de richtlijnen die je vanuit Fontys ontvangt. Vervolgens vindt door twee assessoren wederom een performance assessment bij Fontys plaats.

 •   Veelgestelde vragen zij-instroom

  Hoe weet ik of zij-instroom iets voor mij is?

  Het zij-instroomtraject is iets voor jou als je hbo- of wo-opgeleid bent, vanuit je huidige baan wilt overstappen naar het onderwijs of als je voor de klas staat maar nog niet bevoegd bent. Ook kun je een tweede onderwijsbevoegdheid behalen.

  Kan ik met een pabo-diploma zij-instromen naar het voortgezet onderwijs?

  Ja, dit is mogelijk. Doordat je voldoende beroepsvaardigheden hebt, focust de opleiding zich op het je eigen maken van de vakkennis en vakdidactiek.

  Wat kost een zij-instroomtraject voortgezet onderwijs?

  De kosten voor een zij-instroomtraject zijn als volgt opgebouwd:

  • Geschiktheidsonderzoek: €1995,-
  • Scholingsgedeelte: per ec €95,- en per tentamen €115,-
  • Bekwaamheidsonderzoek: €1450,-

  Tussen de drie betrokken partijen - de zij-instromer, de school en Fontys - worden de rechten en plichten vastgelegd in een scholings- en begeleidingsovereenkomst.

  Wat kost een zij-instroomtraject primair onderwijs?

  De kosten voor een zij-instroomtraject zijn als volgt opgebouwd:

  • Geschiktheidsonderzoek: €1800,-
  • Scholingsgedeelte: per kwartaal €950,-

  Tussen de drie betrokken partijen - de zij-instromer, de school en Fontys - worden de rechten en plichten vastgelegd in een scholings- en begeleidingsovereenkomst.

  Wie betaalt mijn zij-instroomopleiding?

  De onderwijsinstelling waar je werkt (of gaat werken) betaalt voor jouw opleiding. Zij kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij duo.

  Hoe werkt de subsidie voor zij-instroom?

  De onderwijsinstelling waar je als zij-instromer een aanstelling hebt (gekregen) vraagt de subsidie aan bij DUO. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof. Zij-instromers kunnen ook zelf in aanmerking komen voor een vergoeding via de regeling ‘tegemoetkoming leraren’.

  Wat houdt het geschiktheidsassessment in en waarom moet ik dat doen?

  Het geschiktheidsassessment bepaalt of je dankzij vooropleiding en aangetoonde competenties de studie binnen twee jaar tijd kunt afronden en of je al voldoende geschikt bent om les te geven.

  Is zij-instroom zwaarder dan een ander traject?

  Over het algemeen wordt zij-instroom als een zwaar traject gezien. Omdat je binnen een termijn van twee jaar het traject moet afronden vraagt het veel discipline, zelfstudie en doorzettingsvermogen. Ook het samenstellen van de portfolio’s voor je geschiktheidsassessment en eindassessment kosten tijd en energie.

  Wanneer kan ik starten als zij-instromer?

  Je kunt op elk gewenst moment starten als zij-instromer, mits je voldoet aan alle eisen.

  Moet ik als zij-instromer deelnemen aan de landelijke kennistoets?

  Ja, de ‘landelijke kennistoets' is een verplicht onderdeel van het traject. Voor het basisonderwijs geldt dat je de landelijke toets ‘Rekenvaardigheid’, de landelijke kennistoetsen taal en rekenen in de hoofdfase van de opleiding en de landelijke toets Engels aflegt.

  Zie ook: www.10voordeleraar.nl

  Wat voor bevoegdheid heb ik na afronding van het zij-instroomtraject?

  Na afronding van de vakonderdelen en een positieve beoordeling van het bekwaamheidsassessment ontvang je een baccalaureaat dat volledig gelijkgesteld is aan een tweedegraads bevoegdheid.

 •   Wil je leraar worden in het mbo?

  Wil je leraar worden in het mbo? Ook dat is mogelijk via zij-instroom. Je moet hiervoor een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) behalen.

  Toelatingseisen:

  • afgeronde hbo- of wo- opleiding in het hoger onderwijs; of
  • afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin je les wilt geven. Daarnaast beschik je op basis van opleiding en ervaring over een kwalificatieniveau vergelijkbaar met hbo- of wo-niveau. Fontys beoordeelt dit niveau middels een assessment dat uitgevoerd wordt bij een cotan-gecertificeerd instituut.

  Geschiktheidsonderzoek mbo

  Voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) beoordelen de scholen zelf of u:

  • geschikt bent om les te geven;
  • aan de vakeisen voldoet;
  • met uw kennis en ervaring binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen.
 • Maak nu vrijblijvend kennis met het leraarschap!
 • Gratis oriëntatiegesprek met een studieadviseur?
  Sfeerafbeelding Fontys

  Wie ben jij als professional?

  Overweeg je een stap naar het onderwijs?

  Hoe zou dat kunnen en wat past dan bij jou?

  Heb jij deze vragen en wil je graag een volgende stap zetten?

  Vraag dan nu een gratis oriëntatiegesprek met een studieadviseur aan.

  Onze studieadviseurs helpen je graag bij het wegwijs maken in de vele mogelijkheden die er zijn om in te stromen in het onderwijs. We gaan actief met jou het gesprek aan over de vragen die je hebt, aan de hand van jouw loopbaanverhaal tot nu toe; je vooropleiding, werkervaring, persoonlijke situatie en wensen komen uitgebreid aan bod. We gebruiken effectieve dialogische methoden en instrumenten om te komen tot een goed passend advies en helpen je graag bij de vervolgstappen.

  Vraag een gratis gesprek aan

  Ga naar formulier

  Onze studieadviseurs:

  Mariken van Roosmalen

  Kara Vloet