Werkgevers

Kennisnetwerk

Als Fontys kunnen we niet zonder onze partners uit het werkveld, en het werkveld kan niet zonder ons. Wij zijn verankerd in de kennisintensieve regio’s van Zuid-Nederland: Brainport Regio Eindhoven, Greenport Venlo/KennisAs Limburg en Midpoint Brabant. We verzorgen onderwijs, cursussen en trainingen, geven advies aan bedrijven en organisaties, doen onderzoek en dragen zo op allerlei manieren bij aan de ontwikkeling van mensen, bedrijven en organisaties.

Er zijn ook incompany-mogelijkheden. Naast onderwijs kunnen bedrijven en organisaties ook bij ons terecht voor kennis en onderzoek. De ontwikkelingen in de wereld gaan snel. We helpen bedrijven en organisaties met kennis en onderzoek graag vooruit, zodat zij up-to-date blijven.
Als werkgever kun je bij Fontys terecht voor:

  • De scholing van je medewerkers door middel van (post)hbo-opleidingen, cursussen en trainingen
  • Stage- en afstudeerkandidaten
  • Adviestrajecten
  • Onderzoeksprojecten

Onze dienstverlening op de professionele markt leidt tot kenniscirculatie met bedrijven en instellingen, in de Fontysregio (Noord-Brabant en Limburg) en in de rest van Nederland. We dragen bij aan de innovatie van het beroepenveld door kennis, ervaring en praktijk te combineren. Om actuele maatschappelijke en regionale vraagstukken te kunnen aangaan, werken wij samen over de grenzen van onze instituten, opleidingen en lectoraten heen. Wij initiëren, onderzoeken en beantwoorden onderzoeksvragen vanuit het werkveld of de samenleving. Co-creatie met het werkveld en de regio’s is de kern. De opgedane kennis vloeit ook terug in het onderwijs, zo blijven we up-to-date mensen opleiden tot professionals die er in de maatschappij toe doen. Onze opleidingen, advies en onderzoek voeren wij zoveel mogelijk op maat uit.

Bij Fontys vormen we met onze studenten en professionals een kennisnetwerk. We blijven samen leren en aan kennisontwikkeling werken. We bieden hoogwaardige kennis die inspeelt op vragen van bedrijven in de regio, pasklaar en op maat. Zo blijf je als professional en als bedrijf of organisatie impact maken. Samen met het kennisnetwerk van Fontys Pro.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Reactieformulier
Klantcontactcentrum:

08850 80000
info@fontys.nl
Rachelsmolen 1, Eindhoven
+31 610176464