Adaptive Robotics

In de industrie, maar ook in andere domeinen zoals gezondheidszorg, landbouw en onderwijs worden meer en meer robots gebruikt. In veel situaties moeten robots met mensen samenwerken in een dynamische omgeving. In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van robots zodat deze samen werken in een omgeving met mensen. Dit zijn adaptieve robots. De verwachting is dat robots zich de komende jaren snel gaan ontwikkelen.

Praktische informatie

Deze minor wordt 1 x per jaar aangeboden (start in februari). De lessen vinden plaats in Eindhoven en er wordt verwacht van studenten dat zij bij Fontys Eindhoven aan hun projecten werken en full time aanwezig zijn. Onderwijs wordt aangeboden door middel van workshops en persoonlijke coaching en in de projecten wordt de SCRUM methode toegepast.

Minorregeling

Hier kun je de minorregeling voor 2016-2017 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Praktische informatie

Duur:20 weken
Contacturen:15-20 per week
Studiepunten:30 ECTS
Periode:februari 2018 - juli 2018
Locatie:Eindhoven (Rachelsmolen, gebouw R1)
Voertaal:Engels