Adaptive Robotics

Startmoment(en)
February
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Taal
Engels
Duur
20 weken
Contacturen
15 - 20 uur
  • Over deze minor
  • Inhoud
  • Toelating
  • Minor voorlichtingen
  • Contact

In de industrie, maar ook in andere domeinen zoals gezondheidszorg, landbouw en onderwijs worden meer en meer robots gebruikt. In veel situaties moeten robots met mensen samenwerken in een dynamische omgeving. In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van robots zodat deze samen werken in een omgeving met mensen. Dit zijn adaptieve robots. De verwachting is dat robots zich de komende jaren snel gaan ontwikkelen.

In de minor adaptive robotics, bouw je kennis op in 6 robotica onderwerpen. Deze zijn: principes van robotica (wiskunde en algoritmen), visie en perceptie, ROS (Robot Operating System), robot veiligheid, model gebaseerd systeem engineering (met SysML), en hardware abstractie. Bovendien leer je in deze minor je talenten herkennen en in te zetten. Een talent kan verborgen zijn onder een laag gedrag (omdat je dat aangeleerd hebt op school of van ouders), maar iedereen heeft waardevolle talenten die je op een bepaalde manier in kan zetten om te excelleren. Vanuit dit startpunt coachen we je om je talenten te ontdekken.

De minor is opgedeeld in vier fasen. In de eerste fasen krijg je een snelle introductie in de SCRUM methodiek en werk je gedurende twee weken aan een mechanica project. In de tweede fase, neem je drie weken lang deel aan verschillende workshops in robotica en werk je aan een project met zelfrijdende robots. Op deze manier leer je in welke onderwerpen je je gedurende de rest van de minor verder in wil verdiepen. In de derde fase werk je 14 weken lang aan in een multidisciplinair team aan een groepsproject dat je samen definieert. Hierbij krijg je de kans om te excelleren in je talenten en je te verdiepen in de onderwerp die jij interessant vindt. Je wordt hierbij ondersteund door docenten die je coachen in techniek en talent. In laatste rond je je laatste openstaande leerdoelen en het project af.

Praktische informatie

Deze minor wordt 1 x per jaar aangeboden (start in februari). De lessen vinden plaats in Eindhoven en er wordt verwacht van studenten dat zij bij Fontys Eindhoven aan hun projecten werken en full time aanwezig zijn. Onderwijs wordt aangeboden door middel van workshops en persoonlijke coaching en in de projecten wordt de SCRUM methode toegepast.

Deze minor is geschikt voor studenten met een technische opleiding zoals werktuigbouwkunde, mechatronica, electronica, ICT of automotive of als je kunt aantonen dat je over de benodigde voorkennis beschikt. Deze minor verwacht van je dat je een pro-actieve houding hebt en open staat voor talentontwikkeling. Deze minor is af te raden als je in je opleiding nog geen bedrijfsstage gedaan hebt.

Minor voorlichtingen

  • Minor voorlichting Adaptive Robotics

  • Minor voorlichting Adaptive Robotics

Deze minor is onderdeel van Fontys Hogeschool Engineering.

Meer informatie?

Voor vragen over deze minor kun je contact opnemen met Michiel van Osch