CyberStars

Startmoment(en)
Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken

  • Over deze minor
  • Inhoud
  • Inschrijven
  • Minor regeling
  • Contact

Wat is digitale veiligheid en wat moet jíj er nu eigenlijk mee? Van de instellingen van je facebook account, tot cyber hacks bij bedrijven, informatiebeveiliging in jouw studiedomein en discussies over internetvrijheid.

Wil jij een CyberStar worden? Voor jezelf om te weten wat je kunt of moet doen en waarom, voor je directe omgeving om uit leggen hoe het zit, en voor je professionele toekomst waarin IT en cyber security ook een belangrijke rol speelt. Lees dan de verdere informatie en schrijf je in. De minor wordt uitgevoerd in Eindhoven.

Information Security, of digitale veiligheid, is een actueel maatschappelijk thema. Digitale Veiligheid staat hoog op de agenda bij zowel bedrijven als in de politiek. Security gerelateerde gebeurtenissen zoals incidenten (datalekken, hacks) en ontwikkelingen qua wetgeving halen bijna dagelijks het nieuws.

Iedere professional en iedere burger is er daarom bij gebaat om voldoende inzicht en handvatten te hebben over hoe om te gaan met deze bedreigingen, discussies en nieuwe ontwikkelingen.

We willen daarom niet-ICT studenten de kans geven om te leren hoe om te gaan met digitale veiligheid in hun professionele domein, hun persoonlijke leefwereld en de samenleving.

Leerdoelen

De leerresultaten/-doelen van de minor zijn:

  • Awareness rondom thema informatiebeveiliging, bewustwording in het algemeen, begripsvorming en dit kunnen doorvertalen naar het specifieke werkdomein.
  • Inzicht in ‘de (digitale) wereld waarin we leven’ rondom thema informatieveiligheid. Onderkennen van de samenhang en risico’s en hoe hier mee om te gaan (inschatten, prioriteren, doorvertalen naar een plan van aanpak).
  • Volwaardig gesprekspartner kunnen zijn voor een security professional (bijv. CISO, AVG privacy officer) binnen zijn/haar toekomstig werkveld. Op basis van een combinatie van een professionele houding, domein specifieke kennis en domein overstijgende kennis van relevante ontwikkelingen en trends rondom het thema informatiebeveiliging.
  • Afwegingen (inschattingen, keuzes) kunnen maken in je persoonlijke leefwereld rondom persoonlijke digitale veiligheid. Op zoek naar de balans tussen persoonsbescherming en veiligheid in je persoonlijke leefomgeving, controle versus vertrouwen. Invulling kunnen geven aan ‘thoughtleadership’ rondom actuele thema’s en onderwerpen met betrekking tot informatiebeveiliging.
  • Professionele ontwikkeling: focus op oordeelsvorming, communicatie, leervaardigheden.
“Digitale veiligheid. De vraag is niet of, maar wanneer je er mee te maken krijgt. Ook als jurist, accountant, zorgprofessional, docent etc. Big Brother wordt Big Business. Een minor over de wereld van cybersecurity voor niet-ICT’ers.  CyberStars; serious fun!”
Sfeerafbeelding Fontys

Arnold Schweren
minoreigenaar

Gerealiseerde projecten

Studenten maakten deze brochure over hun gerealiseerde projecten, voorjaar 2019

download hier

Inspiratie over Cyber Stars?

Studenten maakten deze brochure voor jou. Lees meer!

Brochure inspiratie minor Cyber Stars voorjaar 2019

De minors die van start gaan in september 2020 zijn op worden 3 februari 2020 opengesteld voor inschrijving. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 31 juli 2020. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2019-2020 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Fontys Hogeschool ICT

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool ICT.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Arnold Schweren

08850 75156 of 06 83207189
arnold.schweren@fontys.nl

Leslocatie
Strijp TQ

Achtseweg Zuid 153K, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Achtseweg Zuid 153K, Eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Arnold Schweren

08850 75156 of 06 83207189
arnold.schweren@fontys.nl