Educatieve minor beroepsonderwijs

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven, Tilburg
ECTs
30
Studieduur
20 weken
Contacturen
15 - 20 uur per week

 • Over deze minor

Schuilt er een opleider in jou?

De minor biedt de student een oriëntatie op een educatieve functie als docent of trainer. De vaardigheden zoals communiceren, coachen, leidinggeven en motiveren die hij/zij ontwikkelt in deze minor kunnen toegepast worden in het gekozen werkveld (beroepsonderwijs (v)mbo of bedrijfsleven). 

Opname online voorlichting

In deze video de opname van de online voorlichting over deze minor van 21-10-2021

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Beroepsonderwijs:

Wil jij je werkveld verbreden en je kansen op de arbeidsmarkt vergroten?
Versta jij je vak en wil je weten hoe je jouw kennis over kan brengen op (v)mbo-leerlingen?
Dan is dit je kans!

Docent beroepsonderwijs

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Bedrijfsopleidingen:

Wil jij jouw technisch project op verschillende manieren kunnen presenteren?
Wil jij andere technici helpen om beter te worden in hun vak?
Wil jij met vertrouwen voor een groep staan?

Technical trainer

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wil je meer informatie over de Educatieve minor dan kun je altijd contact opnemen met:

informatie beroepsonderwijs

Sandra Janssen

educatieveminor@fontys.nl
0885081206

informatie bedrijfsopleidingen

Robin van Niftrik

r.vanniftrik@fontys.nl
0657314284

Inhoud minor

De minor biedt de student een oriëntatie op het beroep van docent/trainer. De student ontwikkelt de pedagogische en vakdidactische bekwaamheden. Vaardigheden zoals communiceren, coachen, motiveren kunnen worden toegepast in het beroepsgericht onderwijs of het bedrijfsleven.   

De minor richt zich op de volgende onderwerpen: 

 • Ontwerpen, organiseren en uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • Begeleiden en coachen van leerlingen, cursisten en collega's;
 • Creëren van een veilig leerklimaat;
 • Omgaan met diversiteit bij leerlingen, studenten, collega's of cursisten;
 • Op een school of in het bedrijfsleven ervaren hoe onderwijs in praktijk wordt gebracht;
 • Waarderen en (h)erkennen van leren;
 • Ontwikkelen van bekwaamheden en reflecteren op eigen handelen;
 • Analyseren van het eigen vakgebied en dit vertalen naar de doelgroep.

  Analyseren van het eigen vakgebied en dit vertalen naar de doelgroep. Deze voltijdminor is zeer praktijkgericht samengesteld en biedt je de mogelijkheid om veel te leren en je kwaliteiten te ontdekken als leraar in het (v)mbo of als technisch trainer bij een bedrijfsopleiding. Je loopt gedurende een half jaar stage op een vmbo of mbo-school waar je lerarencompetenties ontwikkelt, afgewisseld met theorielessen en praktijkopdrachten waarmee je een stevig theoretisch fundament ontwikkelt op het gebied van pedagogiek en didactiek.

  Na de minor

  Na deze minor heb je een duidelijk beeld op de vraag of het trainer- of docentschap iets voor jou is. Daarnaast krijg je een advies over de eventueel te volgen studieroute naar bevoegd docent in het (v)mbo-werkveld dan wel de route tot technical trainer. 


  Inschrijven voor deze minor:

  Op dit moment kun je je inschrijven voor de minor die start in Februari. Vanaf 1 februari kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2021.
  De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2021.

  Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.