Filosofie en Ethiek

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Tilburg
ECTs
30
Duur
20 weken

  • Over deze minor
  • Inhoud
  • Minorregeling

“Deze minor was écht een verrijking van mijn opleiding; ik heb ontzettend veel geleerd, maar ook de warme en gezellige sfeer heeft hier enorm aan bijgedragen. Ik had geen andere minor willen doen.” Melanie Bonsel (Verpleegkunde, Avans, 2018)

De minor Filosofie en ethiek bestaat al bijna 15 jaar en staat garant voor een bijzondere studeerervaring. Je leert scherper analyseren, goede vragen stellen, maar bovenal: ontzettend veel nieuwe inhoud. Je maakt een reis door de geschiedenis van de filosofie en komt in aanraking met zowel oude als recente filosofen, uit zowel de westerse als ook de oosterse wereld. In de colleges worden links gelegd met thema’s als gender, spiritualiteit, technologie en politiek. Ook leer je naar kunst kijken en verdiep je je in levensbeschouwingen zoals het jodendom, het boeddhisme en de islam.Een belangrijk deel van de minor gaat over ethiek, over denken en handelen. Hoe kijk je naar de wereld, hoe sta je in het leven en hoe breng je je waarden en normen tot uitdrukking? Je ontwikkelt vragenderwijs een veelzijdig beeld van de samenleving, de actualiteit, je opleiding én niet te vergeten: jezelf.

Onze bijeenkomsten kennen een grote diversiteit aan werkvormen. Naast hoor- en werkcolleges lees je groepsgewijs boeken, kijk je naar films en bezoek je musea en steden. Deze activiteiten maken de minor enorm afwisselend en bovenal gezellig, te meer omdat de studenten zoveel verschillende studierichtingen hebben. Naast het maken van tentamens heb je ook genoeg mogelijkheden je ervaringen te verwerken in persoonlijke en bij je opleiding passende producten. De minor wordt voltooid met een door de studenten zelf ingerichte publiekstentoonstelling.

We starten twee keer per jaar, in september en in februari. De minor duurt een half jaar (twee periodes).
Collegedagen: dinsdag tot en met donderdag.
Voertaal: Nederlands. Locatie: Tilburg Stappegoor.

Overzicht vakken

Westerse geschiedenis van de filosofie
De westerse geschiedenis van de filosofie vormt een rijk mozaïek van denkers en denksystemen. In deze cursus worden op chronologische wijze periodes uit deze geschiedenis behandeld, waarbij steeds enkele centrale filosofen behorende bij die periodes centraal staan.

Verkenningen in de filosofie
In deze module krijgen de studenten een overzicht van enkele thema's in de (wetenschappelijke) filosofie, afwisselend van westerse en niet-westerse origine. Daarin wordt hen ook het metafysisch denken aangereikt: denken over het onzichtbare.

Ethiek en kritiek
Bij ethiek is het onvermijdelijk om te beseffen welke deugden, waarden en normen bij jouw handelingen en beslissingen een rol spelen. Naast de beroepsethiek, kijken we bovendien naar hedendaagse maatschappelijke discussies waar de ethiek eveneens een rol speelt.

Waarden en zingeving

Achtereenvolgens zal in dit werkcollege nagedacht worden over de onderwerpen: wie ben ik?, waarden en geluk, tijd, werkdruk en prestatiecultuur, levenskunst en de zin van het leven. Tijdens de colleges maak je filosofische vragen en onderwerpen concreet en pas je ze toe op je eigen leven.

Boekbesprekingen
Dit vak draait om het lezen, bespreken en presenteren van een boek in groepsvorm. Er zal in groepsverband zowel een filosofische monografie als een roman gelezen worden.

Cultuur en verbeelding
Filosoferen over én naar aanleiding van kunst is wat we doen in de cursus ‘Cultuur & Verbeelding’. Alle grote filosofen hebben gedacht over kunst.

Varia
Het vak Varia is wat de naam zegt: een melange van verschillende activiteiten. De student woont gastcolleges bij, neemt deel aan de excursies en kiest in groepsverband films uit.

Minorregeling

Wil je meer informatie? Download dan hier de minorregeling voor studiejaar 2019-2020. Daarin vind je uitleg van inhoudelijke en praktische zaken, zoals het vakkenpakket, de toetsing en leerdoelen. Aan deze tekst kunnen studenten rechten ontlenen.

Aanmelden

Klik hier

“Filosofie is helemaal niet wollig, maar juist actueel en verfrissend!”

Leslocatie

Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1, Tilburg

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

“Door het volgen van deze Minor kijk ik echt anders naar de wereld en mijzelf.”

Zin in het alledaagse

Luisa Kop - Trouw

Lees het artikel