Minor Filosofie en Ethiek

“Tot mijn grote verbazing en verbijstering………….” Filosofie begint met verwondering. Zo wordt het nieuwsgierige kind in je weer geactiveerd. Tegelijk vraag je dóór en neem je niet alles aan voor zoete koek. Filosofie is vooral een activiteit die zogenaamde vanzelfsprekendheden en onwankelbare waarheden onderzoekt. Filosofie is geen veredelde borrelpraat, maar een vak waardoor je vaardigheden leert zoals betogen, argumenteren, ingewikkelde teksten begrijpen en bijvoorbeeld debatten analyseren op verborgen vooronderstellingen.

De minor verdiept de oriëntatie op je beroep door je filosofische vragen te laten stellen in relatie tot je major en toekomstig werkveld. Je professionele identiteit wordt verhelderd door ethische aspecten van het beroep aan de orde te stellen, bijvoorbeeld: ”Hoe zit het met de maatschappelijke verantwoordelijkheid?” en “Wat kan in je beroepspraktijk ethisch gezien wél en wat kan niet door de beugel?” De ervaring leert dat de minor goed aansluit bij élke major.

Inhoud

  1. Algemeen Deel: Geschiedenis van de filosofie en het leren omgaan met filosofische benaderingen en ethische invalshoeken aan de hand van actuele teksten van gezaghebbende denkers.
  2. Themadeel: Hier staan de kernwaarden van het beroep (economie, zorg, onderwijs, media, kunst, techniek, etc.) centraal en leer je inzichten uit de filosofie en ethiek inzetten op beroepsgerelateerde onderwerpen. Uitwisseling, gesprek en samen leren met begeleiding van de docent is hier het uitgangspunt. Het wordt als een verrijking ervaren dat er in één groep studenten vanuit verschillende opleidingen met elkaar in gesprek gaan.
  3. Verdiepingskeuzes: Modules, zelfstudieopdrachten, leesgroepen op het gebied van filosofie, ethiek en zingeving op basis van je eigen interesses en competentieontwikkeling. Keuzevoorbeelden: kunstfilosofie, kinderfilosofie, godsdiensten als Jodendom en Islam, multiculturaliteit, bedrijfsethiek; beroepsethiek; cultuurkritiek; verlieservaringen; filosofie van geluk en levenskunst; filosofie en film.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2017-2018 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Praktische Informatie

De minor start twee keer per jaar, in september en in februari en duurt een half jaar (twee periodes).
Voertaal: Nederlands
Locatie: Tilburg

Contact

Pauline Janssen
minorfilosofie@fontys.nl