Global awareness, Sports and Health

(Voorheen: Global Exploration and Sports)
Startmoment(en)
Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week
 • Inhoud
 • Voor wie bestemd?
 • Wat leer ik binnen deze minor?
 • Toetsing
 • Praktische info
 • Inschrijven
 • Contact en locatie

Wil je graag een korte, unieke, maar intensieve buitenlandervaring opdoen tijdens je minor? Of wil je je eigen grenzen verleggen en buiten je comfort zone treden? Dan is de minor Global Awareness, Sports & Health misschien iets voor jou.

Binnen de minor ‘Global Awareness, Sports and Health’ ga je in samenwerking met anderen een internationaal ontwikkelingsproject op het gebied van sport, bewegen en gezondheid voorbereiden en realiseren in Nepal. Door het verbeteren van de sport- en beweeginfrastructuur en het scholen van lokale leraren/begeleiders tracht de minor een duurzame en positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven en de vorming van (jonge) mensen in Nepal.

Om dit internationaal ontwikkelingsproject succesvol te kunnen realiseren ontwikkel en optimaliseer je binnen deze minor je vaardigheden, kennis en inzichten omtrent projectmanagement, (internationale en interculturele) samen- werking, ontwikkelingshulp, gezondheidsbevordering, et cetera. Daarnaast ga je in deze minor aan de slag met het expliciteren en verantwoorden van je persoonlijke en politieke stellingname ten aanzien ontwikkelingshulp. In studie- jaar 2020-2021 gaat de minorreis naar Nepal, een land met verschillende culturen en zijn overweldigende natuur.

De minor staat open voor studenten die affiniteit hebben met sport, bewegen en gezondheid. Vanwege het karakter ligt het voor de hand dat studenten vanuit het domein mens en maatschappij en het domein educatie (ALO, PABO, Pedagogiek, Sportkunde) deze minor willen volgen. Dit sluit niet uit dat studenten uit andere domeinen bij interesse zich ook aan kunnen melden.

Ben je dus op zoek naar mogelijkheden om je eigen grenzen te verleggen, een andere cultuur te leren kennen en om buiten je eigen comfortzone te treden? Dan kan in overleg gekeken worden naar jouw opbrengsten en de meerwaarde van deze minor in het perspectief van je eigen ontwikkeling als beroepsprofessional.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je je propedeuse behaald hebben van je bachelor, of toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding om de minor te volgen.

De minor is opgebouwd uit de onderdelen: Projectmatig handelen en Global & Personal Awareness.

Projectmatig handelen

De student...

 • Kan in goede samenwerking met andere professionals een internationaal ontwikkelingsproject op projectmatige wijze voorbereiden
 • Kan het project in goede samenwerking met overige (lokale) professionals realiseren op locatie
 • Kan indien nodig en in goed overleg met overige betrokken professionals, op locatie aanpassingen doorvoeren en op verantwoorde wijze afwijken van het oorspronkelijke projectplan
 • Houdt bij de uitvoering op locatie rekening met de lokale/culturele gewoontes en gebruiken en toont in de omgang respect voor andere waarden en normen
 • Kan gedurende en na afloop van het project kritisch terugblikken op het proces en de opbrengst van het project en daarin de eigen rol helder omschrijven.

Global & Personal Awareness

De student...

 • Kent verschillende visies op ontwikkelingshulp, globalisering en de bijbehorende theorieën
 • Kan een visie ten aanzien van ontwikkelingshulp in het algemeen en in het bijzonder voor Nepal, ontwikkelen en deze vanuit verschillende perspectieven beschrijven.
 • Kan persoonlijk stelling nemen met betrekking tot ontwikkelingshulp en deze onderbouwen vanuit persoonlijke waarden en normen.
 • Kan politiek stelling nemen met betrekking tot ontwikkelingshulp en deze verantwoorden binnen het politieke spectrum in Nederland..  

   Alle toetsvormen hebben een weging en worden gepaard beoordeeld. Uiteindelijk krijg je 30 ECTS

   Curriculumonderdeel Toets Toetsvorm Weging Beoordeling
   Projectmatig handelenVoorbereiding, realisatie en evaluatie projectProduct60%Groep
   Samen werkenPerformance assessment40%Individueel
   Curriculumonderdeel Toets Toetsvorm Weging Beoordeling
   Global & personal awarenessKennistoets Global awarenessKennistoets30%Individueel
   BoekpresentatieProduct20%Groep
   PortfolioPortfolio assessment50%Individueel
   Presentatie Personal awarenessPerformance assessmentevtIndividueel

   Onderwijsdagen

   Er wordt voornamelijk op maandag, dinsdag en vrijdag onderwijs gegeven. Er zullen hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen georganiseerd worden. Delen van de minor zullen in de Engelse taal uitgevoerd worden om je zo voor te bereiden op de minorreis. De contacttijd is ongeveer 15-20 u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie nodig hebt voor het werken aan projectopdrachten.

   Werkplekleren (stage)

   De dagen voor het Leren Op Locatie (stage) vanuit de opleiding zijn woensdag of donderdag van februari tot en met half mei. Je stage loop je op een school die verbonden is aan een Azielzoekerscentrum (AZC), bij een Eerste Opvang Anderstalingen (EOA), een Internationale Schakelklas (ISK) of op een school met leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wij hebben een aantal scholen waar we mee samenwerken, maar je mag ook zelf een stageplek aandragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden (o.a. begeleiding door een HBO-professional).  

   Minorreis; verplichting en kosten  

   De daadwerkelijke uitvoering van het project zal plaatsvinden tijdens de minorreis naar Nepal. Deze reis is daarom een verplicht onderdeel van deze minor. Je zult begrijpen dat de reis extra kosten met zich meebrengt. Deze worden geschat tussen de €1800,00 en €1900,00. Door definitieve aanmelding voor deze minor ga je de verplichting aan om de aan de reis verbonden kosten te voldoen (ook indien je niet kunt deelnemen aan deze reis). 

   De inschrijving voor de minor Global Awarenss, Sports & Heath die van start gaat in februari 2021 is helaas gesloten.
   De minors die van start gaan in september 2020 zijn op worden 3 februari 2020 opengesteld voor inschrijving. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 31 juli 2020. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

   Voor meer informatie over de minor 'Global awareness, Sports and Health' neem contact op met:

   ContactpersoonFrank de Kok
   E-mailf.dekok@fontys.nl
   Telefoon08850 73867
   ContactpersoonEnrico Zondag
   E-maile.zondag@fontys.nl
   Telefoon08850 78101

   Adres Fontys Sporthogeschool

   Theo Koomenlaan 3, Eindhoven

   Locatiekaart op adres: Theo Koomenlaan 3, Eindhoven