Pedagoog in de Sport

Startmoment(en)
September
Locatie
Eindhoven, Sittard
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
2 dagen per week op school + 2 dagen per week bij een sportclub
 • Over deze minor
 • Opbouw
 • Na de minor
 • Ingangseisen
 • Inschrijven
 • Minorregeling
 • Contact

Sportverenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het gaat niet alleen om het sportief bezig zijn, maar juist ook om het coachen, ondersteunen, motiveren en stimuleren van kinderen, jongeren en hun ouders. Hoe schep je een gunstig pedagogisch klimaat voor alle jeugdleden? Hoe ga je als vrijetijdsorganisatie om met lastige jongeren, pestgedrag of discriminatie? De vrijetijdssector draait vaak (bijna) volledig op vrijwilligers. De pedagoog in de sport biedt (extra) pedagogische ondersteuning, hierdoor kan de sfeer verbeteren, kunnen problemen voorkomen worden en krijgen jeugdleden beter de kans om hun talenten te ontplooien.

Wanneer jij deze minor volgt, ontwikkel jij je als een professional met oog voor kinderen, jongeren, ouders en de organisatie. Je leert vaardigheden met als uitgangspunt het ontwikkelen van een interventie voor een praktijkgerichte beroepssituatie. 

De minor Pedagoog in de sport sluit aan op het beleid van de regering om scholen, wijkteams en sportverenigingen samen te laten werken om het zo mogelijk te maken dat alle jongeren dagelijks meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

Sfeerafbeelding Fontys

De kijk op begeleiding van kinderen en jongeren in de sport verandert en vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van professionals. Voor de pedagoog in de sport vereist dit kennis over gedrag en wat er nodig is om dit te kunnen veranderen.

Tijdens deze minor leer je om als sportpedagoog aanbevelingen te geven aan de sportorganisatie ter verbetering van het pedagogisch klimaat. Dat doe je door het maken van de volgende producten:

 • Onderzoeksverslag (eindproduct periode 1)

 • Portfolio & posterpresentatie (eindproduct periode 2)

Je krijgt vanuit de opleiding ondersteuning in verschillende disciplines die gerelateerd zijn aan pedagogiek in de sport, zoals onder andere Pedagogiek, Opvoedingsondersteuning en Sportpsychologie. In de workshops die worden aangeboden leer je verschillende vaardigheden die je in de sportpraktijk gaat inzetten in je pedagogisch handelen. Daarnaast werk je aan je  eigen reflectie door middel van de feedback van docenten, medestudenten en de stagebegeleider op jouw ontwikkeling.

Sfeerafbeelding Fontys

  Na het volgen van de minor pedagoog in de sport heb je het volgende in huis:

  • Beleid, Innovatie en Advisering: je kunt adviezen uitbrengen en innovaties initiĆ«ren op pedagogisch gebied bij een sportclub.

  • (Mede-)opvoeders ondersteunen en coachen: je hebt zicht op de opvoedvragen van ouders en/of trainers die spelen binnen een club en kunt hierin ondersteunen.

   • Kinderen/Jongeren begeleiden en stimuleren: je kunt op pedagogische wijze contact maken met kinderen en ze individueel en in groepen begeleiden en stimuleren op sportgebied.

   • Bevorderen van eigen ontwikkeling en samenwerking: je weet hoe je inzicht krijgt in je eigen ontwikkeling en je samenwerkingsvaardigheden en hoe daarmee aan de slag te gaan.

   Tini en een studente

   Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse van de eigen opleiding behaald hebben en toestemming hebben van de Examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen

   Sfeerafbeelding Fontys

   De inschrijving voor de minors die van start gaan in februari 2019 is sinds juli opengesteld. Deze inschrijfperiode loopt tot tot uiterlijk 15 december. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

   De inschrijving voor minors die starten in september 2019 gaat aan het begin van februari 2019 open.

   Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2018-2019 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

   De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.

   Meer informatie

   Voor algemene informatie kun je mailen naar pedagogieksittard@fontys.nl

   Heb je specifieke vragen over deze minor dan kun je contact opnemen met:

   Sanne Voorwinden

   mail: s.voorwinden@fontys.nl
   tel: 0615528552

   Sfeerafbeelding Fontys

   Bijzonderheden

   1 lesdag in Eindhoven en 1 lesdag in Sittard. Daarnaast besteed je 2 dagen aan werkplekleren bij een sportclub (dit kan ook in de avonduren of in het weekend)