Pedagoog in de Sport

Startmoment(en)
September
Locatie
Eindhoven, Sittard
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
2 dagen per week op school + 2 dagen per week bij een sportclub
 • Over deze minor
 • Opbouw
 • Na de minor
 • Ingangseisen
 • Inschrijven
 • Aanvullende informatie
 • Minorregeling
 • Contact
Sportverenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het gaat niet alleen om het sportief bezig zijn, maar juist ook om het coachen, ondersteunen, motiveren en stimuleren van kinderen, jongeren en hun ouders. Hoe schep je een gunstig pedagogisch klimaat voor alle jeugdleden? Hoe ga je als vrijetijdsorganisatie om met lastige jongeren, pestgedrag of discriminatie? De vrijetijdssector draait vaak (bijna) volledig op vrijwilligers. De pedagoog in de sport biedt (extra) pedagogische ondersteuning, hierdoor kan de sfeer verbeteren, kunnen problemen voorkomen worden en krijgen jeugdleden beter de kans om hun talenten te ontplooien. Wanneer jij deze minor volgt, ontwikkel jij je als een professional met oog voor kinderen, jongeren, ouders en de organisatie.
Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijsactiviteiten

·  Kennisplatform: je krijgt vanuit de opleiding ondersteuning in verschillende disciplines die gerelateerd zijn aan pedagogiek in de sport, zoals onder andere Pedagogiek, Opvoedingsondersteuning en Sportpsychologie.

·  Vaardigheden platform: in de workshops die worden aangeboden leer je verschillende vaardigheden die je in de sportpraktijk gaat inzetten in je pedagogisch handelen.

·   Houdingsplatform: je werkt aan je eigen reflectie op / en feedback van docenten, medestudenten en de leerwerkplekbegeleider op je ontwikkeling. Opgedane vaardigheden en kennis pas je toe in de praktijk bij een sportclub in de vorm van werkplekleren.

De vaardigheden van de sportpedagoog

De sportpedagoog…

•  kan met een nieuwe mindset anderen inspireren en op die manier voor kinderen en

jongeren iets betekenen in deze maatschappij;

•  vormt de schakel tussen de sportwereld en ouders;

•  signaleert niet alleen problemen, maar heeft ook de kennis en knowhow om in

de praktijk een verandering teweeg te brengen binnen een sportclub;

•   kan vanuit meerdere perspectieven naar een praktijksituatie kijken.

Concreet

Door deze minor ontwikkel jij je als professional met oog voor kinderen, jongeren, ouders, trainers en de organisatie. Hierbij verwerf jij kennis en vaardigheden met als doel om pedagogische ondersteuning te kunnen bieden binnen een sportclub. Je gaat binnen de club aan de slag met drie interventies op het niveau van:

·  de jeugdspeler (b.v. faalangst, pestproblematiek of gedragsproblemen),

·  de trainer/ouder (b.v. positief coachen),

·  de club (b.v. het ontwerpen van pedagogisch beleid).

Toetsing

Tijdens deze minor leer je om als sportpedagoog aanbevelingen te geven aan de sportorganisatie ter verbetering van het pedagogisch klimaat. Deze aanbevelingen voer je ook zelf uit in de praktijk op een sportclub. De minor wordt afgesloten wanneer een voldoende resultaat voor onderstaande toetsen en verslagen behaald wordt.

·  Onderzoeksverslag (periode 1)

·  Kennistoets (periode 1)

·  Portfolio (periode 2)

·  Posterpresentatie (periode 2)

Sfeerafbeelding Fontys

  Na het volgen van de minor pedagoog in de sport heb je het volgende in huis:

  • Beleid, Innovatie en Advisering: je kunt adviezen uitbrengen en innovaties initiëren op pedagogisch gebied bij een sportclub.

  • (Mede-)opvoeders ondersteunen en coachen: je hebt zicht op de opvoedvragen van ouders en/of trainers die spelen binnen een club en kunt hierin ondersteunen.

   • Kinderen/Jongeren begeleiden en stimuleren: je kunt op pedagogische wijze contact maken met kinderen en ze individueel en in groepen begeleiden en stimuleren op sportgebied.

   • Bevorderen van eigen ontwikkeling en samenwerking: je weet hoe je inzicht krijgt in je eigen ontwikkeling en je samenwerkingsvaardigheden en hoe daarmee aan de slag te gaan.

   Tini en een studente

   De minor is toegankelijk voor iedere HBO-student met affiniteit voor sport, kinderen/jongeren en sociale processen. Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse van de eigen opleiding behaald hebben en toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen.

   Sfeerafbeelding Fontys

   De inschrijving voor de minors die van start gaan in september 2019 is sinds begin februari opengesteld. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 1 juli. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

   De inschrijving voor minors die starten in februari 2020 gaat begin juli 2019 open.

   De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.
   Hij bestaat uit 16 uur stage bij een sportorganisatie naar keuze en twee lesdagen: één dag in Eindhoven, één dag in Sittard (de lessen starten om 10.00 uur). Verder is er één dag zelfstudie. Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

   Je krijgt vanuit de opleiding ondersteuning in verschillende disciplines die gerelateerd zijn aan pedagogiek in de sport, zoals onder andere Pedagogiek, Opvoedingsondersteuning en Sportpsychologie. In de workshops die worden aangeboden leer je verschillende vaardigheden die je in de sportpraktijk gaat inzetten in je pedagogisch handelen. Daarnaast werk je aan je eigen reflectie door middel van de feedback van docenten, medestudenten en de stagebegeleider op jouw ontwikkeling.

   De minor Pedagoog in de Sport sluit aan op het beleid van de regering om scholen, wijkteams en sportverenigingen samen te laten werken om het zo mogelijk te maken dat alle jongeren dagelijks meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.
   Sfeerafbeelding Fontys

   Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2018-2019 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

   De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.

   Meer informatie

   Voor algemene informatie kun je mailen naar pedagogieksittard@fontys.nl

   Heb je specifieke vragen over deze minor dan kun je contact opnemen met:

   Sanne Voorwinden: s.voorwinden@fontys.nl

   Cyriel Gielen: c.gielen@fontys.nl

   Sfeerafbeelding Fontys

   Bijzonderheden

   1 lesdag in Eindhoven en 1 lesdag in Sittard. Daarnaast besteed je 2 dagen aan werkplekleren bij een sportclub (dit kan ook in de avonduren of in het weekend)