Performance Coaching en Training

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
12 uur per week

 • Inhoud
 • Didactisch concept
 • Leerdoelen
 • Literatuur
 • Toetsing
 • Inschrijven
 • Aanvullende informatie
 • Contact

De ander mentaal sterk maken om een succes te bereiken is het uitgangspunt van de minor Performance Coaching and Training. De minor ‘Performance Coaching and Training’ werkt vanuit drie leerlijnen: theorie, vaardigheid en praktijk. De theorielijn verdiept zich in performance thema’s en de hieraan gekoppelde onderwerpen.

Binnen de vaardigheidsleerlijn van de minor Performance Coaching and Training leer je aan de hand van casussen mentale technieken toe te passen op jezelf en de ander binnen de context van individuele en team coaching. In de minor Performance Coaching en Training leert de student dus veel kennis en coachingsvaardigheden die specifiek gericht zijn op beter presteren.

Kenmerkend voor deze minor is dat de aangeleerde vaardigheden in de praktijk uitgevoerd en geoefend worden met “echte” klanten en opdrachtgevers. Dit betekent naast individuele coaching in het tweede deel ook teamcoaching gericht op een team of meerdere professionals (coach the coach).

Tegelijkertijd kan het geleerde ook direct toegepast worden op de eigen prestaties (studie, werk, sport, muziek en andere interesses). Binnen de minor wordt dit middels veel persoonlijke en toepassingsgerichte opdrachten gestimuleerd.

Met het behalen van de minor Performance Coaching and Training heb je een waardevolle aanvulling op jouw Hbo-diploma in de huidige prestatiegerichte maatschappij.

De minor ‘Performance Coaching and Training’ werkt zoals gezegd vanuit drie leerlijnen: theorie, vaardigheid en praktijk. De theorielijn is in beide blokken afgeleid van de methode Probleemgestuurd Onderwijs. Dit betekent dat je onder begeleiding van vakinhoudelijke begeleiders je jezelf actief verdiept binnen performance thema’s vanuit wetenschappelijk onderbouwde literatuur en de laatste evidence based artikelen.

Binnen de vaardigheidsleerlijn van de minor Performance Coaching and Training leer je aan de hand van casussen mentale technieken toe te passen op jezelf en de ander binnen de context van individuele coaching. In het tweede blok vaardigheid leer je trainingen te ontwerpen en te onderbouwen voor teamcasussen gebaseerd op de praktijk, gerelateerd aan een van de thema’s die aan bod komen in de theorielessen.

In de eerste praktijkopdracht van de minor Performance Coaching and Training begeleid je met een klasgenoot (in duo’s) een individu met als doel het optimaliseren van de mentale vaardigheden om te komen tot een betere prestatie. Dit gebeurt buiten schooltijd middels meerdere sessies.

De tweede opdracht voor de praktijk is het ontwikkelen en uitvoeren van een training/workshops voor een team of voor groep professionals (coach/train the coach). Zowel de intake als de workshop vinden buiten school plaats bij een echte opdrachtgever.

De internationale minor maakt gebruik van Engelstalig evidence based literatuur en boeken. Performance psychologie haalt zijn bestaansrecht uit de sportpsychologie. Dit betekent dat de kennis, inzichten en vaardigheden zijn gebaseerd op sportpsychologie.

Goed om te weten
De minor Performance Coaching en Training is een internationale minor. Er zijn altijd 2 klassen. In 1 klas wordt Engels gesproken (hier zullen de internationale studenten worden geplaatst in combinatie met de NL-aanmeldingen). In de andere klas wordt Nederlands gesproken.

Let op: dit is geen recht maar een variant. Omdat we een internationale minor zijn betekent dit dat in beide klassen alle boeken in het Engels zijn. Het werkmateriaal en de vraagstellingen in de toets zijn ook altijd voor beide klassen altijd in het Engels. De Nederlandse studenten mogen wel de antwoorden in de toetsen, assessments en verslagen in het Nederlands doen als ze dit wensen. Ook is dit geen recht maar een variant. Een woordenboek is tijdens de toets toegestaan.

Studenten die in de Engelse klas willen participeren mogen deze voorkeur door te geven. Er is geen garantie in welke klas (NL of ENG) je wordt geplaatst.

Coaching and Training werk je aan leerdoelen op het gebied van attitude, zelfreflectie, kennis en inzicht in de theorie en vaardigheid. Deze vind je uitgebreid terug in de handleidingen. Een aantal belangrijke leerdoelen zijn hier geformuleerd:

 • De student handelt professioneel als het gaat om vertrouwelijke informatie over de relatie tussen de coach en coachee, teams en/of professionals.
 • De student heeft een professionele en positieve houding in het coachingstraject om een individu of team/professionals te trainen rondom performance.
 • De student is in staat de relatie tussen een mentale technieken en de prestatie vanuit de theorie verklaren.
 • Begrijpen, beschrijven en toepassen van de basisprincipes performance psychologie om een individuele of teamprestatie te optimaliseren.
 • Begrijpen en beschrijven van het gebruik van performance psychologie om de prestatie te verbeteren middels de technieken: Relaxatie en energizers, Visualisatie, Positieve zelfspraak, Goal setting, Concentratie strategieën.
 • Begrijpen en beschrijven van het gebruik van performance psychologie om de prestatie van een groep te verbeteren middels diverse thema’s zoals groepscohesie, leiderschap, communicatie, stellen van groepsdoelen, teamwaarden en conflictmanagement, wedstrijdspanning, wedstrijddruk omgaan met druk van teamleden, feedback geven en ontvangen, motivatie, aandachtsstijlen, taak- en ego-oriëntatie, concentratie, omgaan met tegenslagen, (collectief) zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Mocht je al een voorproefje willen, een overzicht van de verplichte literatuur:

Williams, J. M. (2015). Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance. New York: McGraw Hill. ISBN 978-981-4577-49-6

Burton, D. and Raedeke, T.D. (2008). Sport psychology for Coaches. Leeds: Human Kinetics. ISBN 978-0-7360-3986-4

Cotterill, S. (2013). Team Psychology in Sports: Theory and Practice. Londen, United Kingdom: Routledge, Taylor and Francis Group. ISBN 978-0-67058-6

Elke periode wordt afgesloten met een theorietoets, vaardigheidstoets (assessment) en praktijkverslag.

Vanaf heden kun je je aanmelden voor de minors die starten in febuari 2021.
De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 15 december 2020.

Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

 • Bij de aanmelding voor de minor Performance Coaching en Training dien je ná de aanmelding ook een motivatiebrief te mailen naar minorpct@fontys.nl. Op basis hiervan ontvangt je feedback en een niet bindend minoradvies.
 • De inschrijving voor de minors die van start gaan in september wordt medio februari opengesteld. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 1 juli.
 • De inschrijving voor de minors die van start gaan in februari wordt aan het begin van juli opengesteld.. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 15 december
 • Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt! Dit geldt ook voor de minor Performance Coaching and Training.

Goed om te weten
De minor Performance Coaching en Training is een internationale minor. Concreet betekent dat we twee klassen gaan draaien, waarbij 1 klas Nederlands wordt gesproken en in 1 klas Engels wordt gesproken (hier zullen de internationale studenten worden geplaatst in combinatie met de Nederlandse aanmeldingen). Je mag een voorkeur aangeven, maar het is geen garantie dat je in jouw voorkeursklas wordt geplaatst. De Nederlandse studenten mogen de toetsen, assessments en verslagen in het Nederlands doen.

Gewenst studentprofiel

De minor ‘Performance Coaching and Training” is toegankelijk voor iedereen. Ervaring met gesprekstechnieken is gewenst en werkt in het voordeel bij de vaardigheidsleerlijn. Zo ook m.b.t. ontwikkelen en verzorgen van trainingen. Opleidingen die zich goed lenen voor deze minor, zijn de opleidingen die gericht zijn op een branche waar performance een rol speelt. Denk aan onderwijs, sport, kunst, muziek, business en HRM-werkveld.

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Meer informatie?

Voor algemene informatie en specifieke vragen over deze minor kun je mailen naar Nicole Ebben via de e-mail: minorpct@fontys.nl