Sprint naar content

Projectmanagement in Zorg, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (Deeltijd)

Startmoment(en)
Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Deeltijdminor
Let op dit is een deeltijd minor!

 • Inhoud
 • Wat je leert
 • Praktische informatie
 • Inschrijven

Organisaties in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn aan veel veranderingen onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd onder hoge druk en met beperkte middelen in termen van tijd, geld en menskracht. En dat wordt steeds vaker in projecten uitgevoerd. Door een bewezen methode toe te passen is de kans op slagen groter. In deze minor ga je aan de slag met de theorie en praktijk van projectmanagement.

We werken met een methode die internationaal gebruikt wordt (o.a. Prince2). Je leert daardoor de taal spreken die ook toepasbaar is op andere plekken. Samen met andere deeltijdstudenten die werkzaam zijn in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening leer je theorie en ga je in groepjes aan de slag met een project in de praktijk. Geen fictieve casus, maar een echt project bij jullie werkgevers.

Studenten die de minor hebben doorlopen geven aan een streepje voor te hebben binnen de organisatie en meer van projectmanagement af te weten dan collega's in de organisatie. Dit maakt het mogelijk te groeien in je huidige functie en ook op andere plekken in jouw of een andere organisatie deze kennis in te gaan zetten in de toekomst.

In de minor ga je een project als projectleider starten, initiëren, conceptualiseren, faseren, beheersen en afronden met behulp van het structurerings- en beheersingsinstrumentarium van een van de aangereikte methodieken, gebruikmakend van de benodigde competenties als projectmanager.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:

 • Projecten initiëren, opstarten, fases managen en beheersen, projecten succesvol afsluiten.
 • Competenties van de projectleider.
 • Opzet projectorganisatie.
 • Product decompositie en planning.
 • Kwaliteitsmanagement.
 • Omgaan met risico's, issues en wijzigingen.
Voertaal:Nederlands
Lesmateriaal:Nederlands
Locatie:Afwisselend bij Fontys Mens en Gezondheid en bij de opdrachtgever
Lestijden:1 dag per week, dinsdag of vrijdag (afhankelijk van startmoment en groepsindeling).
Maximaal aantal inschrijvingen:20
Deeltijd minor:Alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten met werkervaring of projectbetrokkenheid in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening.
Toetsing:De toetsing bestaat uit een projectplan en beheersingsverantwoording als groepsproduct. Daarnaast is er een individuele mondelinge toets en reflectie.
Ingangseisen:3e of 4e jaars hbo-student. Deeltijdstudent werkzaam in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverleningsorganisaties.
Studiepunten:30 ECTS
Inschrijving:Bij inschrijving zal een korte toelichting en motivatie gevraagd worden.

Vanaf 1 februari 2023 (00.00 uur) kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2023.
De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2023.

De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2024 loopt van 1 juli 2023 (00.00 uur) tot 15 december 2023.

Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je:

 • De propedeuse behaald hebben of;
 • Toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding.
Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Contactpersoon:
Jeroen Tops

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Mens en Gezondheid.

Fontys Mens en Gezondheid

Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Let op, dit is een deeltijd minor!

Deze minor is alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten met werkervaring of projectbetrokkenheid in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening.