Sprint naar content

Verpleegkundig leiderschap

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week
 • Inhoud
 • Voor wie?
 • Modules en leerdoelen
 • Ingangseisen en toetsing
 • Aanmelden
 • Literatuur
 • Contact

Zorg wordt steeds complexer. Zorgtrajecten gaan steeds vaker over de grenzen van afdelingen, vakgebieden en organisaties heen. Als verpleegkundige vervul je een centrale rol als je kijkt naar de kwaliteitsverbetering en de veiligheid van de zorg. Verpleegkundig leiderschap wordt daarom steeds belangrijker. In deze minor krijg je inzicht in wat verpleegkundig leiderschap betekent en ontwikkel je de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt. Deze minor verpleegkundig leiderschap wordt aangeboden door Fontys Mens en Gezondheid.

De minor wordt voornamelijk online aangeboden (groepsgrote minimaal 10 en maximaal 15 studenten). Dit betekent dat je:

 • Je eigen studietempo kan bepalen. Je communiceert online met je groepsdocent.

Je soms naar Eindhoven gaat voor een dag met workshops (max. 8 dagen verspreid over de minor).

Volg je de bacheloropleiding Verpleegkunde? Ben je ambitieus en gedreven? Wil je invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg? Dan zit je in de minor ‘Verpleegkundig leiderschap’ op je plek. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De minor wordt standaard aangeboden in de blokken van een half jaar. Voor varianten (in deeltijd óf duaal) bestaat de mogelijkheid om de minor over het jaar te verdelen (bij minimaal 10 studenten).

Kernmodule

Je gaat een verpleegkundig leider voor 3 dagen ‘schaduwen’. Je volgt, observeert en interviewt hem of haar. Op deze manier kun je de theorie toetsen in de praktijk.

Keuzemodule verpleegkundig leiderschap op het microniveau

Je focust je op vakinhoudelijk leiderschap en gedeeld leiderschap binnen teams. Je onderzoekt teamdynamieken en kunt een beargumenteerd pleidooi houden over het belang van verpleegkundig leiderschap. Je hebt maximaal 3 lessen met de klas.

Keuzemodule verpleegkundig ondernemerschap

Aan de hand van een businessmodel signaleer je binnen jouw organisatie een praktijkprobleem. Dit probleem analyseer je en je komt met een (technologische) oplossing. Je hebt maximaal 5 lessen met de klas.

Leerdoelen

 • Het vertalen van inzichten van verpleegkundig leiderschap naar de casuïstiek uit de beroepspraktijk

 • Beargumenteren wat verpleegkundig leiderschap voor jou betekent

 • Onderscheiden van vakinhoudelijk en gedeeld leiderschap in het dagelijks werk en daar een onderbouwd pleidooi over geven (voor diegenen die keuzemodule A volgen)

 • Formuleren van een persoonlijk leerdoel over het ontwikkelen van eigen leiderschapscompetenties.

 • Ontwikkelen en presenteren van een innovatief plan om een praktijkprobleem op te lossen (voor diegenen die keuzemodule B volgen).

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Verpleegkunde.

Toetsing

De minor wordt online aangeboden via CANVAS. Op maximaal 8 woensdagen zijn er bijeenkomsten in Eindhoven.

Vanaf 1 februari 2023 (00.00 uur) kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2023.
De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2023.

De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2024 loopt van 1 juli 2023 (00.00 uur) tot 15 december 2023.

Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je:

 • De propedeuse behaald hebben of;
 • Toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding.

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst

 • Vermeulen, H., Holleman, G., Huis, A., Ista, E., & Lalleman, P. (Reds.). (2018). Verpleegkundig leiderschap (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 • Lalleman PCB, Bouma J, Smid GAC, Rasiah J and Schuurmans MJ (in press) Peer-to-peer shadowing as a technique for the development of nurse middle managers clinical leadership: an explorative study. Leadership in Health Services.

 • Cardiff, S., McCormack, B., & McCance, T. (2018). Person‐centred Leadership: a relational approach to leadership derived through action research. Journal of clinical nursing.

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Mens en Gezondheid.

Contactpersoon: Pauline Vorsselmans