Minor Global Development Issues

De wereld wordt gekenmerkt door diverse ontwikkelingsvraagstukken, zoals ruimtelijke ongelijkheid, de tegenstelling arm tegen rijk, milieuvraagstukken, de productie van voldoende en veilig voedsel voor iedereen, gewelddadige conflicten en ziektes. Al deze vraagstukken zijn veroorzaakt door mensen en zouden per definitie ook door mensen moeten worden opgelost. Als burgers, consumenten en aanstaande professionals zijn studenten nauw betrokken bij mondiale ontwikkelingsvraagstukken. Dat vraag om weloverwogen keuzes en het vermogen de juiste vragen te kunnen stellen op het terrein van duurzame ontwikkeling, rechtvaardigheid en interculturaliteit. Zo kunnen studenten betrokken raken bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Als je geen deel van de oplossing bent, dan ben je deel van het probleem!

Doel

Het doel van de minor is om studenten in staat te stellen op grond van kennis, inzicht en vaardigheden een veilige en krachtige omgeving voor zichzelf en voor anderen te kunnen scheppen met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit. De minor is vooral gericht op het verwerven van en flexibel gebruiken van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken in toekomstige beroepssituaties. Met betrekking tot mondiale ontwikkelingsvraagstukken en interculturaliteit in het algemeen, hanteert de minor het volgende doel:

De student kan mondiale ontwikkelingsvraagstukken signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, vanuit de eigen professie, de vier zogeheten bestaansdimensies en een interculturele omgeving.

Met dit doel is de minor in staat een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van verschillende bacheloropleidingen binnen verschillende beroepscontexten. Studenten gaan de laatste vier weken van de minor naar een ontwikkelingsland voor hun meesterproef (stage). Deze meesterproef mag dienen ter verdieping of juiste ter verbreding van de major. Voorbeelden van stages:

  • Een student Communication & Multimedia Design maakt voor de 1% Club de promotievideo voor de campagneweek ‘De Week van de Nieuwe Rijken’.
  • Een student Bestuurskunde organiseert activiteiten voor jongeren in Malawi.
  • Een student van de Fontys Academy for Creative Industries maakt , in opdracht van de Stichting Gandong Kariu, een videoreportage over het duurzaam landbouwproject ‘Dusun Seihutu’ in de gemeente Kariu (Molukken).
  • Een student van de opleiding journalistiek verzorgt de rubriek duurzame tips voor het maandblad One World.
  • Een student van de lerarenopleiding ondersteunt een uitwisselingsproject tussen scholen in Nederlands en Roemenië.
  • Een student Journalistiek interviewt studenten met een studiebeurs van een studiebeurzenproject op het platteland van India.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2016-2017 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Praktische informatie

Voertalen: Nederlands en Engels.
Minimum aantal studenten voor Engelse variant: is standaard 20, anders gaat de minor niet door. De student krijgt daarvan tijdig bericht.

Duur: 20 weken fulltime
Contacturen: 15-20 per week
Studiepunten: 30 ects
Periode: september 2016 – februari 2017 & februari 2017 - juli 2017
Locatie: Fontys Tilburg, Mollergebouw.

Inhoud

De minor gaat over deze thema's:
- Rechtvaardigheid
- Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk
- Cultuur en interculturaliteit
- Meesterproef in de praktijk

Contact

Dominique Angel
dominique.angel@fontys.nl
08850 79558