Automotive Management

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Eindhoven, Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Online voorlichting
 • Kom proefstuderen
 • En meer...

Stap in de dynamische wereld van autotechniek en mobiliteit en geef de toekomst vorm tijdens je opleiding Automotive Management. In de turbulente automotive sector liggen de uitdagingen voor het oprapen. Jij wilt toch als toekomstig manager aan de basis staan van grensverleggende oplossingen op het gebied van fossiele brandstoffen, duurzaamheid, elektrisch rijden en andere innovaties?

Over de opleiding

Automotive Management stoomt je klaar voor een managementfunctie in de automotive branche. In onze hightech Brainport Regio Einhoven en in de omgeving van Tilburg vind jij met een technisch bedrijfskundige achtergrond binnen no time een baan. In beide regio's zijn veel automotive bedrijven gevestigd. Je wordt voorbereid op die baan door een breed aanbod van vakken op het gebied van autotechniek, mobiliteit en management. Direct vanaf het eerste studiejaar neem je deel aan projecten, die zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. Gedurende de hele opleiding werk je samen met bedrijven in binnen- en buitenland aan bedrijfskundige uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld logistiek en innovatie. Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen van je managementvaardigheden zoals communiceren, leren presenteren en onderhandelen. Samen zorgen wij ervoor dat jij klaar bent voor een baan in de automotive branche. 

Waarom kiezen voor een opleiding Automotive Management in Eindhoven of Tilburg?

 • Je werkt aan opdrachten voor echte bedrijven in de automotive-industrie.
 • De dichtbij gelegen Automotive Campus in Helmond is de nationale en internationale hotspot voor automotive bedrijven.
 • Je werkt in kleine projectgroepen waar veel begeleiding en aandacht is voor jouw persoonlijke ontwikkeling en managementvaardigheden.
 • Je studeert in een van de belangrijkste hightech regio's van de wereld, de Brainport Regio Eindhoven of in de regio Tilburg die bekend staat om zijn 'slimme dienstverlening-industrie'.
 • Je volgt (praktijk)lessen in een moderne, technische omgeving waar elke docent jouw naam kent.
 • Je krijgt les van docenten die veelal afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.
 • Al tijdens de afstudeerperiode vinden veel studenten een baan.
 • Na je opleiding kun je starten met het hoogste hbo-startsalaris.(Bron)

 

Wat ga je leren?

Je gaat werken in een snel en constant veranderende wereld. Mobiliteitsconcepten worden opnieuw uitgevonden en van deze veranderingen kun jij deel uitmaken. Als manager moet je initiatief nemen, durven, doen, vooruitdenken, van veel bedrijfsprocessen iets weten en die kennis toepassen in complexe situaties. Alleen dan help jij een bedrijf beter te presteren.

Automotive Management bereidt je hierop voor door: 

 • Je een goede mix tussen theorie (kennis) en praktijk aan te bieden.
 • Je aan veel bedrijfsopdrachten en projecten te laten werken.
 • Je vaardigheden te leren als: ontwerpen, plannen, samenwerken en leidinggeven.
 • Je een breed vakkenpakket aan te bieden als: logistiek en techniek, bedrijfseconomie, organisatiekunde, marketing, personeelsmanagement en autotechniek.
 

Matt en Wimco, studenten Automotive Management

Bekijk hier onze studieweek >>

 

Hoe ziet je week eruit?

Studeren is hard werken. En dat is niet erg, als er maar afwisseling in zit. Daar doen we alles aan bij Automotive Management. 

 • Het ene moment volg je een les organisatiekunde;
 • Het volgende moment ontdek je de techniek van een auto in onze eigen werkplaats;
 • Dan voer je weer opdrachten uit voor echte bedrijven uit de automotive-industrie;
 • Samen met je medestudenten presenteer je de resultaten aan het bedrijf;
 • Na een week hard werken vier je de behaalde resultaten met je projectgroep.

Meer weten? Bekijk de Sneakpreview studieweek!

In onderstaande infografic is het aantal eerstejaarsstudenten van al onze technisch bedrijfskundige opleidingen in Eindhoven bij elkaar opgeteld: Automtotive Management, Bedrijfsmanagement MKB en Technische Bedrijfskunde.

 
 

Studie in cijfers

 
 
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Aantal eerstejaars
 
348
119
Lesuren per week
 
12-18
12-18
Door naar het tweede jaar
 
72%
66%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 55%
45%
 
HBO-bachelor of hoger 58%
51%
Doorstuderen
 
19%
27%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
95%
werkloos
2%
van de werkende afgestudeerden
 
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Aantal eerstejaars
 
51
119
Lesuren per week
 
12-18
12-18
Door naar het tweede jaar
 
72%
66%
Diploma gehaald
 
Deze opleiding 55%
45%
 
HBO-bachelor of hoger 58%
51%
Doorstuderen
 
19%
27%
Arbeidsmarkt
 
-
werk op niveau
95%
werkloos
2%
van de werkende afgestudeerden
Bron: Studie in Cijfers Laatst bijgewerkt op 19-09-2020
sk123-logo-full
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij met wiA of wiB
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij met wiA of wiB
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je:
- 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start) of,
- 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start?
Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+. 

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Opfriscursus wiskunde 
Kun jij wel een opfriscursus wiskunde gebruiken? Klik hier voor meer informatie.

Check-in gesprek (Studiekeuzecheck) Nadat jij jezelf hebt aangemeld via Studielink, ontvang je van ons een welkomstmail. Daarin verzoeken we je de vragenlijst van de Studiekeuzecheck in te vullen. Als je de vragenlijst ingevuld hebt, word je uitgenodigd een keuze te maken uit één van de check-in bijeenkomsten. Daarna volgt een individueel gesprek met een studieloopbaanbegeleider. De resultaten van de door jou ingevulde studiekeuzecheck worden hier besproken en er is ruimte voor het stellen van je vragen. Aan het einde van het gesprek volgt er een goed onderbouwd advies in hoeverre wij inschatten dat de opleiding bij je past. Dit advies is bedoeld om je zo goed mogelijk te helpen bij je definitieve studiekeuze en de start van je studie. Er wordt dus niets getest!

Wil je goed voorbereid deelnemen aan het gesprek, oriënteer je dan goed via een van onze 'online events'.

Heb jij nog praktische vragen? Bekijk dan deze video waarin Ramon je helpt een goede start te maken bij de opleiding Technische Bedrijfskunde!

 

Je kunt de opleiding Automotive Management eigenlijk zien als een toegangskaartje voor de automotive branche!”

Murat, student Automotive Management

Lees meer over ervaringen van studenten >

 

Opbouw

Direct vanaf het eerste studiejaar ga je deelnemen aan vier bedrijfsmanagementprojecten. (Automotive Management is een afstudeerrichting van Bedrijfsmanagement MKB.) Deze projecten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven. De studentengroepen stellen per toerbeurt een voorzitter en een projectleider aan. Je neemt deel aan workshops als 'onderhandelen' en 'besluitvorming'. Ook presentatie- en gesprekstechnieken en international business komen aan de orde. Natuurlijk sta je er niet alleen voor! Je kunt altijd rekenen op begeleiding van docenten.

In het eerste jaar bestaan je weken uit:

 • 15 uur colleges/lessen
 • 15 uur projecten/praktijk
 • 10 uur zelfstudie

Je volgt vakken als logistiek en techniek, bedrijfseconomie, organisatiekunde, marketing en personeelsmanagement.

Propedeuse in één jaar Vanwege het afschaffen van de basisbeurs door de overheid besteden wij extra aandacht aan het nominaal doorlopen van je opleiding. Daarom hebben wij besloten dat je in één jaar je propedeuse moet halen. Het grote voordeel is dat je hiermee na een jaar duidelijkheid hebt over of je op de opleiding kan blijven en als je mag blijven, kun jij je aandacht ook écht richten op je tweede jaar. Ruim 70% behaalt de propedeuse in één jaar. Dit is hoger dan het hbo-gemiddelde in twee jaar. Er halen dus meer studenten hun propedeuse en ook nog eens in een kortere tijd.

Studenten vertellen: "De opleiding kent een breed vakkenpakket, als zelfstandig ondernemer heb ik hier veel profijt van omdat je met alles rekening moet houden."

Studenten vertellen over de lessen

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

In het tweede jaar ga je door met het volgen van de vakken uit het eerste jaar en met het uitwerken van projecten. Je werkt in deze projecten met een groepje medestudenten samen. De opleiding is primair een managementopleiding. Daarom ligt in het eerste en tweede jaar de nadruk op het ontwikkelen van je algemene managementvaardigheden. Het verkrijgen van inzicht en het leren ontwerpen, plannen, uitvoeren, leidinggeven, samenwerken, communiceren en professioneel handelen lopen als rode draad door alle projecten en lesprogramma’s heen. Samenwerken en leidinggeven zijn belangrijke competenties, omdat het twee elementen zijn waarmee een manager te maken krijgt.

In het tweede jaar zijn er verdeeld over het jaar in totaal vier automotive weken. In het derde en vierde jaar ben je heel specifiek met automotive bezig.  

Studenten vertellen: "Als je de lesstof bijhoudt, is het goed te doen."

In contact met bedrijven

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Minor 
De eerste helft van het derde jaar volg je een minor van een half jaar. Met de keuze voor je minor, geef jij een persoonlijke invulling aan je opleiding. Tijdens deze periode volg je de techniekvakken en leer je de basisbeginselen van autotechniek op het vereiste niveau dat je nodig hebt als toekomstig manager in de automotive branche. Een flinke dosis technische kennis van de principes van een auto is onmisbaar. 

Stage 
In de tweede helft van het derde jaar ga je op stage. Je past dan je kennis en ervaring toe in het bedrijfsleven, in binnen- of buitenland. Je krijgt intensieve begeleiding vanuit de opleiding en je bedrijfsstageplek. Elk bedrijf is weer anders door bijvoorbeeld de activiteiten, de grootte en de cultuur binnen het bedrijf. Deze stage loop je altijd individueel. 

Afstuderen 
Je laatste jaar staat in het teken van een innovatieproject en je afstuderen. In de afstudeerfase in het vierde jaar doe je onderzoek binnen een mkb-bedrijf in de automotive branche. Je stelt het onderzoek op in overleg met je afstudeerbedrijf en je afstudeerbegeleider van de opleiding. Je schrijft een rapport over het onderzoek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de resultaten van je onderzoek leiden tot verbetering van inzichten in de markt, in de organisatie of in andere processen. Vaak is een afstudeeropdracht dé opstap naar een baan in een bedrijf in de automotive branche. 
 
 

Na je opleiding

Als afgestudeerde van Automotive Management kun je in de automotivebranche gaan werken in een managementfunctie op het gebied van bedrijfskunde, maar ook commercie, financiën, organisatiekunde of logistiek. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij: 

 • grote dealerbedrijven
 • importeurs
 • leasebedrijven
 • ontwikkelcentra
 • productiebedrijven
 • een eigen bedrijf

Doorstuderen

Wil je liever doorstuderen? Na het afronden van de opleiding kiest een groeiend aantal afgestudeerden voor een (universitaire) masteropleiding.

 

Afgestudeerd, en dan?

 

Meer weten over de opleiding Automotive Management

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Maak kennis met een studieweek. Scroll door de agenda en krijg een sneakpreview van onze opleiding en het beroep. Je kunt onder andere minicolleges volgen en opdrachten maken. Zo krijg je een beeld of de opleiding bij je past.

Open de Sneakpreview
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   
Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
Meld je uiterlijk vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink – dashboard.

Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Antwoord op alle praktische vragen

Hoe moet je je aanmelden? Ben ik toelaatbaar? Kan ik wiskunde bijspijkeren? Ramon weet hoe het zit!

Belangrijk: Aanmelden voor Automotive Management via Studielink

Automotive Management is een specialisatie van Bedrijfsmanagement MKB. Wanneer jij je als eerstejaars aanmeldt voor de technisch bedrijfskundige opleiding Automotive Management in Studielink, zoek je eerst naar de opleiding Technische Bedrijfskunde van Fontys. In Studielink staat de opleiding aangegeven als volgt: Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement MKB - Automotive Management.

Vergelijkbare technisch bedrijfskundige opleidingen

 • In een mkb-bedrijf werken, een eigen bedrijf starten of een (familie)bedrijf overnemen, is dat wat jij na je studie wilt? Lijkt het je wat om in een klein tot middelgroot bedrijf de touwtjes in handen te hebben? Je bezig te houden met financiën, commercie, logistiek en ondernemerschap binnen een technische omgeving? Dan past Bedrijfsmanagement MKB perfect bij jou.
 • Ben jij die aanstaande technisch bedrijfskundige analyticus die oplossingsgericht aan de slag wil met (verbeteringen in) bedrijfsprocessen en organisatieveranderingen? Wil jij zorgen voor vooruitgang en het beter presteren van een groot (internationaal) bedrijf? Dan is de praktische, uitdagende en brede technische managementopleiding Technische Bedrijfskunde iets voor jou!
 • Wil je de opleiding Technsiche Bedrijfskunde in het Engels volgen, met een internationale groep klasgenoten? Neem dan een kijkje bij de internationale opleiding Industrial Engineering & Management.

Techstart: een gezamenlijke propedeuse van alle technologische opleidingen in Eindhoven

Je wilt een opleiding in de technologie volgen, maar welke? Wat houden de opleidingen in? Als je nog niet weet welke opleiding het beste bij jou past, kun je vanaf nu kiezen voor Techstart, een gezamenlijke propedeuse van verschillende technologische opleidingen binnen Fontys. Wil je er meer van weten? Kijk hier.