• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

Wij laten je spelen

Wij leren je maken

De Academie voor Theater leidt je op tot Docent Theater, een van de meest inspirerende beroepen die er zijn. Een theaterdocent maakt theater, helpt verhalen vertellen en reflecteert op de wereld.

Als je bent afgestudeerd, kun je lesgeven, regisseren en theater maken. Je beschikt over praktische vaardigheden, een creatieve eigen stijl en een persoonlijke visie op theater. Je bent een geëngageerde, artistieke persoonlijkheid en je weet wat er speelt in het werkveld. Klaar om aan de slag te gaan.

Meer over de inhoud

Wat kun je van de studie verwachten?

De studie is als volgt opgebouwd:
1e jaar: ontwikkeling eigen theatrale vaardigheden, het 'eigen' instrument.
2e en 3e jaar: toepassen van theatrale vaardigheden in de praktijk (binnen- en buitenschools) via projecten en stages.
4e jaar: verdere ontwikkeling van eigen vakopvatting en relatie met de beroepspraktijk, in theorie (onderzoek) en praktijk (o.a. eindregie).

De opleiding kent een afwisselend programma van lessen, trainingen, producties, praktijklessen en stages.
Je verwerft kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van toneelspel, theorie, stem, beweging, didactiek en theatermaken.
Je hebt vakken als elementair spel, improvisatiespel, teksttoneel, spelprojecten, kunstgeschiedenis, dramaturgie, pedagogiek, didactiek, scènografie, koorzang, conceptontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou?

Jij wilt jouw passie voor theater overbrengen.
Je wilt acteren, regisseren en doceren.
De opleiding is niet makkelijk. Zelfstandigheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijk voor het slagen.

Voortraject

Bereid je voor op de selectiedagen en oriënteer je op de opleiding via een voortraject!

Voortraject Docent Theater

Al een hbo-bachelor in je bezit?

Dan kun je de verkorte opleiding tot Docent Theater volgen.

Aanmelden

Aanmelden doe je bij studielink.
Voor deze opleiding gebruik je:

Instituut Fontys Hogescholen
Locatie Tilburg
Opleiding B Docent Theater
Opleidingstype
Hbo-bachelor
Studievorm
Voltijd
Locatie
Tilburg
Startmoment(en)
September
Studieduur
48 maanden
Graad (titel)
Bachelor of Education

Fontys bachelor Docent Theater

Topopleiding 2017 & 2018

Open dag - 18 november

Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze