• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

Wij laten je spelen / Wij leren je maken

De Academie voor Theater leidt je op tot Docent Theater, een van de meest inspirerende beroepen die er zijn. Een theaterdocent maakt theater, helpt verhalen vertellen en reflecteert op de wereld.

Als je bent afgestudeerd, kun je lesgeven, regisseren en theater maken. Je beschikt over praktische vaardigheden, een creatieve eigen stijl en een persoonlijke visie op theater. Je bent een geëngageerde, artistieke persoonlijkheid en je weet wat er speelt in het werkveld. Klaar om aan de slag te gaan.

Meer over de inhoud

Wat kun je van de studie verwachten?

De opleiding kent een creatief en afwisselend programma van lessen, trainingen, producties, praktijklessen en stages. Je verwerft kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van toneelspel, theorie, stem, beweging, didactiek en theatermaken. Je hebt vakken als elementair spel, improvisatiespel, teksttoneel, spel- en maak projecten, dramaturgie, didactiek, onderwijskunde, scènografie, koorzang, conceptontwikkeling.

In ieder studiejaar oriënteer je je op het werkveld door middel van snuffelstages, werkveldoriëntatie, les- en regiestages in binnen- of buitenland.

De opleiding beschikt hiervoor over een toegewijd docententeam die je helpt je doelen te realiseren, waarbij veel aandacht is voor je eigenheid en persoonlijke ontwikkeling

In de Keuzegids HBO Voltijd 2019 heeft Fontys Academie voor Theater (wederom) het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen.

Wat verwachten wij van jou?

Jij wilt jouw passie voor theater delen en overbrengen op anderen. Je wilt acteren, regisseren en doceren. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen leerproces en hebt daarnaast een grote mate van zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.