Gezondheid (voltijd)

 • 4 jaar
 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Voltijd
Venlo

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • Online voorlichting
 • Kom proefstuderen
 • En meer...

Leren over gezondheid? Met aandacht voor preventie en leefstijl? Want gezondheid is veel meer dan alleen niet ziek-zijn. Zie jij mogelijkheden om technologie in te zetten voor gezondheidsinnovaties? Wil jij bijdragen aan vernieuwende oplossingen voor een gezonder Nederland? Dan is de opleiding Gezondheid iets voor jou.

Over de opleiding

In vier jaar tijd leiden we jou op tot dé vakinhoudelijk specialist op het gebied van gezondheid, preventie en technologische zorginnovatie. Jij hebt invloed op je eigen leerroute, dat is bijzonder. Geen uitgekauwd programma, jouw talent en motivatie staan centraal. Met veel flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief. Onderwijs vindt grotendeels plaats vanuit echte praktijksituaties al vanaf week 4! Door de diversiteit van ons netwerk kies je zelf een plek die bij je past.

Geen teksten stampen om een toets te halen, maar continu nieuwe dingen bedenken en dat bewijzen. Laten zien wat je in huis hebt. Zo integreren we leren, werken en innoveren. Vooruitzicht op een baan is bijzonder goed, zeker met zo’n rijk gevuld CV met minimaal drie werkgevers en zes werkplekken. De bachelor Gezondheid is écht op vele manieren een opleiding van de toekomst.

Waarom opleiding Gezondheid?

 • Je hebt invloed op je eigen leerroute
 • Leren uit de praktijk: praktijkvraagstukken bij Professionele Werkplaatsen
 • Unieke opleiding in Nederland met veel ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen
 • Bevlogen professionals en docenten die je helpen om het beste uit jezelf te halen
 • Een bijdrage leveren aan een gezondere maatschappij
 • Bij afronden opleiding automatisch gecertificeerd leefstijlcoach
 • Vooruitzicht op een baan is bijzonder goed
 

Wat ga je leren?

We leren je wat gezondheid is en hoe je het planmatig kunt bevorderen. Met veel aandacht voor preventie en technologische zorginnovatie. Positieve gezondheid is het uitgangspunt. Je verdiept je in gezondheidsvraagstukken. Dit doe je door nauwkeurig te observeren, grondig te onderzoeken en kritisch te zijn. Je leert samenwerken, communiceren en ondernemend te zijn.

 • Bijdragen aan actuele praktijkvraagstukken en effectief leren communiceren
 • Kennis over gezondheid in alle levensfases, technologie, inrichting van het gezondheidslandschap en onderzoeksvaardigheden
 

Bij de opleiding Gezondheid wordt altijd vanuit de blik van positieve gezondheid gekeken naar de gezondheidssituatie van de burger.

 

Hoe ziet je week eruit?

Vanaf week 4 start je al bij een Professionele Werkplaats voor drie dagen per week. Theorie en praktijk wordt zowel fysiek als online aangeboden op jouw nieuwe werkplek.

In overleg met de opleiding en je werkplaats stel jij jouw eigen leerroute vast om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Het unieke karakter van de bachelor Gezondheid biedt jou de mogelijkheid om vanuit jouw eigen denkkader, theorie en praktijk met elkaar te verweven en hiernaar te handelen. Zo kun jij gedurende de lesweken vormgeven aan jouw eigen planning in samenspraak met anderen. Natuurlijk is er regelmatig overleg en afstemming met allen die hierbij betrokken zijn, zoals ook jouw medestudenten. Jouw medestudenten willen graag hun ervaringen delen met jou om samen te werken aan ieders persoonlijke doelen.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Eén vak niet in jouw pakket? 
Heb je een havo- of vwo-diploma maar mis je een vak om aan de vooropleidingseisen te voldoen? Dan heb je bij Fontys de kans om alsnog te worden toegelaten bij de opleiding van jouw keuze door het behalen van een toelatingstoets.

Niet de juiste vooropleiding?  
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je:
- 21 jaar of ouder op het moment dat de Fontys-opleiding tussentijds start (dat wil zeggen dat de opleiding niet in september start) of,
- 21 jaar of ouder op 1 oktober indien de Fontys-opleiding in september start?
Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+. 

Buitenlands diploma
Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat dit aan de Nederlandse normen voldoet. Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen. Contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

De opleiding Gezondheid is ingericht als een samenhangend geheel van focussen, waarin de student aan de slag gaat op Professionele Werkplaatsen.

 

Opbouw

De opleiding Gezondheid is ingericht als een geheel van focussen, waarin de student aan de slag gaat op Professionele Werkplaatsen. In de focus wordt gezondheid altijd benaderd vanuit positieve gezondheid. In het 4-jarige curriculum staan de eerste zes focussen vast. Dit zorgt voor een stevige basis aan kennis en vaardigheden. Vervolgens maak je een keuze uit een aantal mogelijkheden om jouw keuzefocus in te vullen.

Iedere student heeft gedurende zijn opleiding de mogelijkheid om maximaal één keer, in plaats van een keuzefocus, een interne of externe minor te volgen ter grootte van 30 EC. De student volgt deze minor in leerjaar 3.

Focus 1: Gezondheid

Maak kennis met de opleiding, diverse aspecten van gezondheid en met verschillende partijen in de gezondheidsomgeving. Je benadert gezondheidsvraagstukken vanuit het perspectief van de burger en de impact daarvan op de andere pijlers van positieve gezondheid. Hierbij is er aandacht voor (technologische) innovaties.   


Focus 2: Gezondheid per levensfase

Brengt de gezondheid van een groep in kaart en volgt daarbij het ontstaan, verloop en de gevolgen van kwetsbare factoren op veerkracht. De levensfase en de leefstijl van de mens staat hierbij centraal. Ook wordt gekeken naar de gezondheid in Nederland. Daarbij leert de student om samen te werken met medestudenten en professionals.


Focus 3: Gezondheid in de regio

Hoe pak je planmatig gezondheidsvoorlichting aan en werk je aan het realiseren van gedragsverandering. Hierbij is aandacht voor communicatie, informatievoorziening en het planmatig opzetten van gezondheidsbevordering in de regio. 


Focus 4: Gezondheid in de maatschappij

Het analyseren en aanpassen van de invloed van de leef- en werkomgeving op de gezondheid van een doelgroep, rekening houdend met de organisatie, technologische kansen, het omgaan met data en belangrijke wet- en regelgeving en financiering van de (in)formele zorgen voorzieningen.

Focus 5: Inclusieve Gezondheid

Hoe creëer je gelijke kansen op gezondheid en zet je in op gelijkwaardige toegang van zorg en welzijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rechten, diversiteit, waardigheid en diversiteit binnen de samenleving. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die AI geeft voor het bereiken van gelijke kansen op gezondheid.


Focus 6: Internationale Gezondheid

Tijdens deze focus is aandacht voor internationale gezondheidsvraagstukken met bijbehorende ethische en morele vraagstukken. 


Focus 7: Keuzefocus

Bijvoorbeeld: Technologie in de zorg / Gezond ouder worden / Transitie in de zorg

Focus 8: Keuzefocus

Leefstijlcoaching  / Internationale Gezondheid / Gezondheid in de politiek


Focus 9: Minor

Focus 10: Businessplan

Bijvoorbeeld: Businessplan (inclusief implementatie) voor domotica en gezondheid


Focus 11: Afstudeerproject

Bijvoorbeeld: evaluatie en verbeteracties op basis van businessplan

 
 

Na je opleiding

Na je opleiding Gezondheid kun je op diverse plaatsen aan de slag met aandachtsgebied preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Zorginnovator bij zorginstellingen
 • Beleidsmedeweker bij de gemeente
 • Gezondheidsbevorderaar bij scholen
 • Preventiemedewerker bij de GGD

Doorstuderen

Er zijn passende hbo-masters zoals Healthy Ageing Professional, maar je kunt na je studie ook een universitaire master volgen. Denk bijvoorbeeld aan Gezondheidswetenschappen. Daarnaast biedt de bachelor Gezondheid (oud)studenten de mogelijkheid om bij te scholen op specifieke actuele gezondheidthema’s in de vorm van een cursus, themadag, symposium en/of online onderwijs.

 

Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan het werk als zorginnovator, beleidsmedewerker, gezondheidsbevorderaar of preventiemedewerker.

 

Kom kennismaken

Kom kennismaken

 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events

Wil je meer weten over de opleiding? In de week van 15 tot 19 november vinden online voorlichtingen plaats. Tijdens deze presentatie hoor je veel ins en outs over de opleiding. Je krijgt gelegenheid om je vragen te stellen en je kunt meeluisteren naar de antwoorden op vragen die anderen stellen. We ontmoeten je graag online!

Aanmelden kan vanaf 12 oktober.

We sturen je graag een uitnodiging voor de volgende (online) open dagen en andere evenementen die je helpen bij je studiekeuze. Laat hieronder je gegevens achter en we houden je op de hoogte.

Houd mij op de hoogte

Je studeert samen met andere scholieren een dag bij een opleiding. Voor deze groep is een speciaal programma samengesteld, zodat je een goed beeld krijgt van hoe de opleiding in elkaar zit. Je maakt kennis met studenten en docenten en je ervaart wat het studeren bij Fontys inhoudt. 

We sturen je graag een uitnodiging voor de volgende (online) open dagen en evenementen zoals proefstuderen. Laat hieronder je gegevens achter en we houden je op de hoogte.

Houd mij op de hoogte

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.
Houd naast je collegegeld ook rekening met kosten voor introductie, boeken, readers, excursies en laptop.   
Op DUO kun je zien of je recht hebt op studiefinanciering of een studenten-reisproduct voor je OV-chipkaart. 

Stap 1: Je meldt je aan via Studielink.
Meld je uiterlijk vóór 1 mei aan, zodat je nog ruim de tijd hebt om de stappen van je inschrijving te voltooien en je check-in gesprek te voeren.

Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink – dashboard.

Stap 2: Je wordt uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.
De Studiekeuzecheck zorgt ervoor dat we je vanaf het begin begeleiding op maat kunnen bieden. Dat vergroot je kans op studiesucces. De studiekeuzecheck bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een check-in gesprek met je opleiding. Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken. Uitgebreide informatie vind je op de Studiekeuzecheck, jouw check-in bij Fontys.

Stap 3: Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf 15 mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail. De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

In de factsheet vind je de belangrijkste opleidingsinformatie handig op een rij.

Download de factsheet

Heb je nog vragen over studeren, huisvesting en studiefinanciering? Neem dan contact op met het Student Service Centre.