• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Denk je na over maatschappelijke vraagstukken? Vind je sociologische en politicologische thema’s interessant? En vind je het leuk om leraar te worden? Dan is leraar maatschappijleer misschien wel iets voor jou. Als leraar maatschappijleer heb je een veelzijdige baan. Tot je takenpakket behoren o.a.: lessen ontwerpen, lessen geven aan vmbo- en mbo-leerlingen, toetsen ontwikkelen, het begeleiden en coachen van leerlingen en het voeren van (soms moeilijke) gesprekken met leerlingen en hun ouders.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten

Tijdens de opleiding word je geleidelijk opgeleid om alle facetten van goed leraarschap te beheersen. Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af. Naast het leren van de inhoud en de didactiek van het schoolvak, leer je ook vaardigheden op het gebied van pedagogiek, doen van onderzoek en organiseren. Reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als professionele leraar. Je ontwikkelt hiermee de juiste beroepshouding en leert jezelf continu verbeteren.

Wat verwachten wij van jou

Je beheerst als leraar verschillende competenties. Dit betreffen interpersoonlijke, pedagogische, (vak)didactische, vakinhoudelijke en organisatorische competenties en onderzoekend en reflectief vermogen. Natuurlijk moet je als leraar ook samenwerken, bijvoorbeeld met collega’s.

Voor het schoolvak maatschappijleer of burgerschap geldt dat de inhoud vaak abstract is en daarom verwachten we van studenten een hoge taalvaardigheid en analytisch vermogen.