• In het kort
  • Wat kun je van ons verwachten
  • Wat verwachten we van jou

In het kort

Pabo University is een in Nederland unieke opleiding, waar je je in vier jaar ontwikkelt tot een leerkracht die de onderwijskwaliteit in het basisonderwijs een extra impuls gaat geven.

In vier jaar rond je een hbo-Bachelor of Education (pabo) en een universitaire Master of Arts af. Dit traject biedt je extra mogelijkheden tot verdieping en verbreding, doordat je je kennis uitbreidt met een master in het domein Communicatie, Kunst en Cultuur (Tilburg University). Hiermee leg je een accent op onderwijsinnovatie en samenwerking met culturele instellingen in de omgeving van jouw basisschool.

Meer over de inhoud

Wat kun je van ons verwachten?

Pabo University is een opleiding voor vwo'ers (en hbo-afgestudeerden) die de uitdaging van een stevige studie aandurven én aankunnen. Om je daarop voor te bereiden, starten we in het voortraject van jouw studie voor een studiekeuzecheck en een speciale intakedag. We bespreken tijdens de intake wat jij van de opleiding verwacht, wat wij van jou verwachten en we bekijken samen of deze opleiding geschikt voor je is.

Jouw talenten staan tijdens de opleiding centraal. Je werkt zelfstandig en in groepsverband. Je wordt tijdens je opleiding begeleid door inspirerende docenten en vanaf het eerste jaar volg je colleges op Tilburg University ter voorbereiding op je master.

Wat verwachten wij van jou?

Je kunt je inleven in de leef- en belevingswereld van een kind. Je bent maatschappelijk betrokken en wilt het verschil maken voor kind en samen-leving. Je bent sterk gemotiveerd om samen met anderen het onderwijs te vernieuwen. Je bent creatief in het zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het leren te verhogen. Je bent ondernemend en gaat flexibel om met veranderingen. Je bent snel van begrip en bereid hard te werken.