Voortraject Beeldend

  • Oriëntatie
  • Wat leer je?
  • Evaluatie en beoordeling
  • Voor wie?
  • Wanneer en hoe lang?
  • Inschrijving en kosten
  • Toegang tot bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (ABV)
  • Toegang tot bachelor Vormgeving (ArtCoDe)
  • Programma
  • Agenda 'tonen op'

Oriëntatie

Heb je interesse in kunst en vormgeving? Wil je meer weten over de beeldende opleidingen en erachter komen welke opleiding bij je past? Het Voortraject Beeldend is een 15-daags traject voor zowel de bacheloropleiding Art, Communication and Design, alsook de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Deelnemers gaan beeldend te werk middels inspirerende praktijklessen en verschillende workshops. Daarnaast zijn er theoretische lesmomenten waarin kunstbeschouwing, (hedendaagse) design- en kunsttheorie en verbinding & doelgroep aan bod komen.

Wat leer je?

Door de gevarieerde en inspirerende praktijklessen, workhshops en theorielessen leer je de opleidingen kennen. Je leert een creatief proces op te starten en te onderhouden, je bouwt een portfolio middels verschillende creatieve werkwijzen, materialen en technieken. Daarnaast onderzoeken we of er een match is tussen jou en de opleiding(en) en begeleiden we je in het maken van een juiste studiekeuze. Je wordt uitgebreid geïnformeerd en krijgt persoonlijk advies. Je leert de opleidingslocatie op een veelzijdige manier kennen (werkplaatsen, studieomgevingen, de stad Tilburg, docenten en studenten).

Praktijklessen: Je werkt langere tijd aan drie doorlopende opdrachten, waarbij het opstarten van een beeldend proces centraal staat.

Workshops: Rondom de lopende praktijkopdrachten worden workshops georganiseerd. Je leert nieuwe media, materialen en technieken kennen.

Kunst- en Designtheorie: 'Kijken en Beschouwen' (met museumbezoek), Verbinding en Doelgroep', 'Design en Kunsttheorie' met de focus op 'Analyse en Onderzoek'.

Evaluatie en beoordeling

Er zijn een aantal momenten van beoordeling en feedback, bijvoorbeeld na afloop van een afgeronde opdracht wanneer de deelnemer feedback van de desbetreffende docent ontvangt. Halverwege het traject wordt tussentijds advies/feedback gegeven. Na afloop van het voortraject ontvangen de deelnemers een uitgebreide eindbeoordeling (op basis van competenties) en een persoonlijk advies.

Deelnemers worden beoordeeld op het beeldend proces, reflectie, omgevingsgerichtheid en communicatie. De criteria zijn gebaseerd op competenties die door de beeldende opleidingen worden gehanteerd.

Wordt het werk als voldoende beoordeeld, dan ontvangt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kan de deelnemer zich drie jaar lang zonder toelatingsassessment (mits voldaan aan alle vooropleidingseisen) inschrijven voor de propedeuse van de opleidingen ArtCoDe en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Voor wie?

De minimale participatie-eis: laatste of voorlaatste jaar van HAVO of VWO, bij voorkeur 16+. Ook wanneer het MBO/VO-diploma al enige tijd geleden is behaald, maar je je wilt oriënteren op een van beide Bachelor-opleidingen (wellicht deeltijd), ben je van harte welkom.

Het Voortraject Beeldend geeft deelnemers de gelegenheid zich te oriënteren en te bezinnen over wie ze zijn en wat ze willen worden (groei en ontwikkeling) vanuit een gegronde beeldvorming over kunst(educatie) binnen de beeldende kunst en vormgeving.

Je wordt voorbereidt op de studie die je wilt gaan volgen. Samen onderzoeken we welke opleiding bij je past: Art, Communication and Design of Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Wanneer en hoelang?

Het Voortraject Beeldend start twee keer per studiejaar, begin september en begin januari en omvat 14 zaterdagen (9.30-16.00u) en een doordeweekse bijeenkomst.

Het eerstvolgende Voortraject Beeldend start op zaterdag 9 januari en loopt tot en met zaterdag 22 mei 2021

Inschrijving en kosten

Je kunt je inschrijven via de knop "aanmelden" onder startdata (zodra de inschrijving geopend wordt).
De kosten bedragen € 450,00 inclusief materialen, exclusief fotoprints. Restitutie van het cursusgeld is bij onderbreking of voortijdige beëindiging in principe niet mogelijk.

De cursus gaat door bij voldoende inschrijvingen en onder voorbehoud van de in januari 2021 geldende Corona-maatregelen.

Toegang tot bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (ABV)

In combinatie met voldoende vooropleiding geeft het behaalde certificaat toegang tot de propedeuse van de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving.

Na het behalen van het certificaat kan direct inschrijving plaatsvinden bij Studielink en het Fontys aanmeldsysteem. Deelname aan het reguliere toelatingsassessment is in dit geval niet vereist. Het certificaat blijft twee jaar geldig.

Toegang tot bachelor Vormgeving (ArtCoDe)

In combinatie met voldoende vooropleiding geeft het behaalde certificaat toegang tot de propedeuse van de bachelor opleiding Vormgeving aan de Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe).

Na het behalen van het certificaat kan direct inschrijving plaatsvinden bij Studielink en het Fontys aanmeldsysteem. Deelname aan het reguliere toelatingsassessment is in dit geval niet vereist. Het certificaat blijft één jaar geldig.

Op het programma staan:

• Tweedimensionale vormgeving
Tijdens de lessen 2DV werk je met diverse tekenmaterialen. De opdrachten zijn gevarieerd. Bij het tekenen naar de waarneming - zoals portret en model - testen we je vaardigheden om een ruimtelijk gegeven te vertalen naar het platte vlak. Andere opdrachten zijn erop gericht je verbeelding te prikkelen. We werken dan naar tekst of thema. Zo leer je beeldende processen op gang te brengen en te onderhouden. In de grafiekwerkplaats maak je o.a. kennis met de etstechniek.

• Driedimensionale vormgeving
Drie docenten leiden je door dit veelzijdige vak. Ze laten je kennismaken met verschillende invalshoeken. Er is aandacht voor het object, de (architectonische) ruimte en ontwerpende aspecten. We werken afwisselend naar de waarneming en de verbeelding in diverse materialen.

• Fotografie
Bij fotografie bestaat veel aandacht voor de vormgeving en de zeggingskracht van de beelden. De gegeven opdrachten worden in de les gezamenlijk besproken. De nadruk ligt op het denken over de inhoud van de foto. Wat kan ik met mijn camera en wat valt er te ontdekken in de mogelijkheden van de beeldtaal?

• Audiovisuele- en animatie vormgeving
Aan de hand van een gekozen onderwerp maakt iedereen een eigen filmpje waarin ook een deel animatie is verwerkt. Aan de orde komen: de regie, het scenario, muziek/geluid en het monteren. De inhoud (het onderwerp) is een belangrijk onderdeel van de film.

• Kunstbeschouwing
Tijdens de kennismaking met kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing leer je kijken naar de verschillende verschijningsvormen van de beeldende kunst. We bespreken kunstenaars, opvattingen en thema’s. Je brengt ook een bezoek aan museum de Pont. Hier wordt van je verwacht dat je jouw mening over de hedendaagse kunst onder woorden leert brengen. Hiermee krijg je meer inzicht in de beeldende kunst in het algemeen en maak je kennis met vrije en toegepaste vormgeving.

• ArtCoDe / bachelor Vormgeving
De Academy for Art, Communication and Design (afgekort ArtCoDe) leidt binnen de bachelor Vormgeving studenten op tot conceptueel ingestelde, zelfstandige, eigenzinnige en gepassioneerde ontwerpers. Ze hebben een onderzoekende houding en mentaliteit en zijn kritisch maatschappelijk betrokken. ArtCoDe-studenten zien de omgeving als een ‘platform’ en leren om de regie in handen te nemen door middel van goede en heldere communicatie. Dit doen ze in de context van onze unieke open ruimte en podium georiënteerde Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. In deze lesblokken krijg je van de docent opdrachten waarbij het ontwerpproces centraal staat.

• Beroepsvoorbereiding
Hier krijg je een kijkje in de keuken van een docentenopleiding. Sleutelwoorden zijn communiceren, begeleiden en samenwerken. Hoe stimuleer je anderen om te werken met beelden en welke stijl en methodes gebruik je? Hoe leer je anderen de weg vinden in de veelzijdige wereld van de kunst?

De locatie van dit event wordt zo snel mogelijk hier bekend gemaakt.

Cursusniveau
Voortraject
Kosten
€ 450,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Tilburg

Meer weten?

Heb je nog vragen?
fhkabv@fontys.nl of
tel. 08850 70355.