Voortraject Beeldend

  • Oriëntatie
  • Wat leer je?
  • Evaluatie en beoordeling
  • Voor wie?
  • Wanneer en hoe lang?
  • Inschrijving en kosten
  • Toegang tot bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (ABV)
  • Toegang tot bachelor Vormgeving (ArtCoDe)

Oriëntatie

Heb je interesse in kunst en vormgeving? Heb je creatieve aanleg en wil je meer weten over de beeldende opleidingen en erachter komen welke opleiding bij je past? Het Voortraject Beeldend is een 15-daags traject voor zowel de bacheloropleiding Art, Communication and Design, alsook de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

In dit voortraject gaan deelnemers beeldend te werk middels inspirerende praktijklessen en verschillende workshops. Daarnaast zijn er theoretische lesmomenten waarin kunstbeschouwing, (hedendaagse) design- en kunsttheorie en verbinding & doelgroep aan bod komen. Buiten praktijk- en theorielessen wordt een museum-, studio- en werkplaatsbezoek georganiseerd.

Wat leer je?

Je verwerft in deze cursus veel basisvaardigheden, waardoor je met meer succes (én plezier!) de beeldende opleidingen kunt volgen. Je maakt kennis met het opstarten en onderhouden van een creatief proces. Het docententeam wordt geassisteerd door studenten. Bij hen kun je terecht voor al je vragen. Ook kun je hen vragen naar hun ervaringen en persoonlijke ontwikkeling gedurende de opleiding.

Op de eerste dag krijg je informatie over en inzicht in onze opleidingen. Tijdens het traject ben je vooral praktisch bezig en is er aandacht voor verschillende disciplines. Dat betekent dat je het ene moment met een houtskooltje in de hand model tekent en een volgend lesblok multimediaal (en digitaal) bezig bent. Aan bod komen tekenen, fotografie, audiovisueel, interactief, grafische- en driedimensionale vormgeving, Bio Art en museumbezoek.Ook krijg je een lesblok Theorie der Kunsten.

Deelnemers leggen een beeldenbronnenboek aan dat ze continu aanvullen en altijd bij zich dragen. Het BBB is een persoonlijk archief van beleden, kunstwerken, ontwerpers, teksten, culturele activiteiten, gemaakte foto's etc. dat buiten de lessen wordt bijgehouden. In het BBB kan de deelnemer eigen proces en (creatieve) ontwikkeling vastleggen.

Evaluatie en beoordeling

Er zijn een aantal momenten van beoordeling en feedback, bijvoorbeeld na afloop van een afgeronde opdracht wanneer de deelnemer feedback van de desbetreffende docent ontvangt. Halverwege het traject wordt tussentijds advies/feedback gegeven. Na afloop van het voortraject ontvangen de deelnemers een uitgebreide eindbeoordeling (op basis van competenties) en een persoonlijk advies.

Deelnemers worden beoordeeld op het beeldend proces, reflectie, omgevingsgerichtheid en communicatie. De criteria zijn gebaseerd op competenties die door de beeldende opleidingen worden gehanteerd.

Wordt het werk als voldoende beoordeeld, dan ontvangt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kan de deelnemer zich drie jaar lang zonder toelatingsassessment (mits voldaan aan alle vooropleidingseisen) inschrijven voor de propedeuse van de opleidingen ArtCoDe en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Voor wie?

Alle geïnteresseerden zijn welkom, er zijn geen toelatingseisen. De minimale participatie-eis: laatste of voorlaatste jaar van HAVO of VWO, bij voorkeur 16+.

Het Voortraject Beeldend geeft deelnemers de gelegenheid zich te oriënteren en te bezinnen over wie ze zijn en wat ze willen worden (groei en ontwikkeling) vanuit een gegronde beeldvorming over kunst(educatie) binnen de beeldende kunst en vormgeving.

Je wordt voorbereidt op de studie die je wilt gaan volgen. Samen onderzoeken we welke opleiding bij je past: Art, Communication and Design of Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Wanneer en hoelang?

Het Voortraject Beeldend start twee keer per studiejaar, begin september en begin januari.

Het voortraject omvat 14 zaterdagen (9.30-16.00u) en 1 bijeenkomst op een andere dag.

De eerstvolgende startdatum van het Voortraject Beeldend is zaterdag 14 september 2019 (datum onder voorbehoud).

Inschrijving en kosten

Je kunt je inschrijven via de knop "aanmelden" onder startdata (zodra de inschrijving geopend wordt).

De kosten bedragen € 450,00 inclusief materialen, exclusief fotoprints. Restitutie van het cursusgeld is bij onderbreking of voortijdige beëindiging in principe niet mogelijk.

Let op: er kunnen maximaal 20 deelnemers toegelaten worden. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Toegang tot bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (ABV)

In combinatie met voldoende vooropleiding geeft het behaalde certificaat toegang tot de propedeuse van de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving.

Na het behalen van het certificaat kan direct inschrijving plaatsvinden bij Studielink en het Fontys aanmeldsysteem. Deelname aan het reguliere toelatingsassessment is in dit geval niet vereist. Het certificaat blijft drie jaar geldig.

Toegang tot bachelor Vormgeving (ArtCoDe)

In combinatie met voldoende vooropleiding geeft het behaalde certificaat toegang tot de propedeuse van de bachelor opleiding Vormgeving aan de Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe).

Na het behalen van het certificaat kan direct inschrijving plaatsvinden bij Studielink en het Fontys aanmeldsysteem. Deelname aan het reguliere toelatingsassessment is in dit geval niet vereist. Het certificaat blijft drie jaar geldig.

Cursusniveau
Voortraject
Kosten
€ 450,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Tilburg

Meer weten?

Heb je nog vragen?
fhkabv@fontys.nl of
tel. 08850 70355.