Voortraject Beeldend

  • Oriëntatie
  • Wat leer je?
  • Evaluatie en beoordeling
  • Voor wie?
  • Wanneer en hoe lang?
  • Inschrijving en kosten
  • Toegang tot bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (ABV)
  • Toegang tot bachelor Vormgeving (ArtCoDe)

Oriëntatie

Heb je interesse in kunst en vormgeving? Wil je meer weten over de beeldende opleidingen en erachter komen welke opleiding bij je past? Het Voortraject Beeldend is een 15-daags traject voor zowel de bacheloropleiding Art, Communication and Design, alsook de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Deelnemers gaan beeldend te werk middels inspirerende praktijklessen en verschillende workshops. Daarnaast zijn er theoretische lesmomenten waarin kunstbeschouwing, (hedendaagse) design- en kunsttheorie en verbinding & doelgroep aan bod komen.

Wat leer je?

Door de gevarieerde en inspirerende praktijklessen, workhshops en theorielessen leer je de opleidingen kennen. Je leert een creatief proces op te starten en te onderhouden, je bouwt een portfolio middels verschillende creatieve werkwijzen, materialen en technieken. Daarnaast onderzoeken we of er een match is tussen jou en de opleiding(en) en begeleiden we je in het maken van een juiste studiekeuze. Je wordt uitgebreid geïnformeerd en krijgt persoonlijk advies. Je leert de opleidingslocatie op een veelzijdige manier kennen (werkplaatsen, studieomgevingen, de stad Tilburg, docenten en studenten).

Praktijklessen: Je werkt langere tijd aan drie doorlopende opdrachten, waarbij het opstarten van een beeldend proces centraal staat.

Workshops: Rondom de lopende praktijkopdrachten worden workshops georganiseerd. Je leert nieuwe media, materialen en technieken kennen.

Kunst- en Designtheorie: 'Kijken en Beschouwen' (met museumbezoek), Verbinding en Doelgroep', 'Design en Kunsttheorie' met de focus op 'Analyse en Onderzoek'.

Evaluatie en beoordeling

Er zijn een aantal momenten van beoordeling en feedback, bijvoorbeeld na afloop van een afgeronde opdracht wanneer de deelnemer feedback van de desbetreffende docent ontvangt. Halverwege het traject wordt tussentijds advies/feedback gegeven. Na afloop van het voortraject ontvangen de deelnemers een uitgebreide eindbeoordeling (op basis van competenties) en een persoonlijk advies.

Deelnemers worden beoordeeld op het beeldend proces, reflectie, omgevingsgerichtheid en communicatie. De criteria zijn gebaseerd op competenties die door de beeldende opleidingen worden gehanteerd.

Wordt het werk als voldoende beoordeeld, dan ontvangt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kan de deelnemer zich drie jaar lang zonder toelatingsassessment (mits voldaan aan alle vooropleidingseisen) inschrijven voor de propedeuse van de opleidingen ArtCoDe en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Voor wie?

De minimale participatie-eis: laatste of voorlaatste jaar van HAVO of VWO, bij voorkeur 16+. Ook wanneer het MBO/VO-diploma al enige tijd geleden is behaald, maar je je wilt oriënteren op een van beide Bachelor-opleidingen (wellicht deeltijd), ben je van harte welkom.

Het Voortraject Beeldend geeft deelnemers de gelegenheid zich te oriënteren en te bezinnen over wie ze zijn en wat ze willen worden (groei en ontwikkeling) vanuit een gegronde beeldvorming over kunst(educatie) binnen de beeldende kunst en vormgeving.

Je wordt voorbereidt op de studie die je wilt gaan volgen. Samen onderzoeken we welke opleiding bij je past: Art, Communication and Design of Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Wanneer en hoelang?

Het Voortraject Beeldend start twee keer per studiejaar, begin september en begin januari en omvat 14 zaterdagen (9.30-16.00u) en een doordeweekse bijeenkomst.

Er zijn geen plaatsen meer in de groep die in januari 2020 start. Als je op de wachtlijst geplaatst wilt worden, mail dit naar FHKabv@fontys.nl of FHKartcode@fontys.nl

Het eerstvolgende Voortraject Beeldend start in september 2020. Inschrijving voor hiervoor staat vanaf medio mei 2020 open.

Inschrijving en kosten

Je kunt je inschrijven via de knop "aanmelden" onder startdata (zodra de inschrijving geopend wordt).

De kosten bedragen € 450,00 inclusief materialen, exclusief fotoprints. Restitutie van het cursusgeld is bij onderbreking of voortijdige beëindiging in principe niet mogelijk.

Let op: er kunnen maximaal 20 deelnemers toegelaten worden. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Toegang tot bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (ABV)

In combinatie met voldoende vooropleiding geeft het behaalde certificaat toegang tot de propedeuse van de bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving.

Na het behalen van het certificaat kan direct inschrijving plaatsvinden bij Studielink en het Fontys aanmeldsysteem. Deelname aan het reguliere toelatingsassessment is in dit geval niet vereist. Het certificaat blijft drie jaar geldig.

Toegang tot bachelor Vormgeving (ArtCoDe)

In combinatie met voldoende vooropleiding geeft het behaalde certificaat toegang tot de propedeuse van de bachelor opleiding Vormgeving aan de Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe).

Na het behalen van het certificaat kan direct inschrijving plaatsvinden bij Studielink en het Fontys aanmeldsysteem. Deelname aan het reguliere toelatingsassessment is in dit geval niet vereist. Het certificaat blijft drie jaar geldig.

Opleidingstype
Voortraject
Studievorm
Voltijd
Locatie
Tilburg
Startmoment(en)
September
Studieduur
10 maanden
Graad (titel)
niet van toepassing
Sfeerafbeelding Fontys

Open dag - 21 maart

Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze

Meer weten?

Heb je nog vragen?
fhkabv@fontys.nl of
tel. 08850 70355.