Incassodata

Bij betaling in termijnen

Er wordt geïnd in maximaal 9 gelijke termijnen op of rond de 27e van de maand, met uitzondering van de eerste incasso op 13 september 2016. Afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving, schuift de incasso al dan niet door naar de volgende maand. Het nog te betalen bedrag wordt vervolgens verdeeld over de nog resterende termijnen tot en met mei.

Let op: Voor betaling in termijnen wordt € 24,00 administratiekosten per studiejaar berekend. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste termijn afgeschreven.

Bij betaling ineens

Als je start met je studie op 1 september vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond 13 september. Start je na 1 september, dan wordt op of rond 27e van de maand waarin je met je studie start geïncasseerd.

Let op: Als je je 'verzoek tot inschrijving' voor het huidig studiejaar na de datum van de laatste incasso (op of rond 29 mei 2017) hebt ingediend, is alleen betaling ineens mogelijk.

In alle gevallen (betaling in termijnen of ineens) ontvang je voorafgaand aan iedere incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de exacte datum van incasso.