Selectietests

Voor toelating tot enkele bijzondere Fontysopleidingen geldt dat je (behalve een geschikte vooropleiding) ook nog met goed gevolg een selectietest moet doorlopen. Dit is het geval bij alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, bij de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de opleiding Sportkunde.

Dit doen we niet voor niets: we willen er zeker van zijn dat je, door het bezitten van de noodzakelijke basisvaardigheden, een goede kans hebt om deze opleiding tot een goed einde te brengen.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Audities
  Voor alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelatingsexamen (auditie) moet doen.
  Je aanmelding bestaat uit twee stappen: je aanmelding bij Studielink (zie hiervoor de pagina 'Aanmelden' en je aanmelding voor toelating van de opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

  Bekijk onderstaande pagina van de opleiding van jouw keuze om precies te lezen wat de toelatingseisen inhouden.

  Sector Beeldend
  Sector Dans
  Sector Muziek
  Sector Theater

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Selectie sportieve opleidingen

  Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

  Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding wilt volgen, moet je deelnemen aan de toelatingstest (verplicht maar niet bindend) en een sportmedische keuring (bindend).

  Programma

  Praktijk: eigen vaardigheid Als toekomstig leraar Lichamelijke Opvoeding beschik je natuurlijk over voldoende eigen vaardigheid. Je moet tenslotte het goede voorbeeld geven, kennis hebben van de techniek en een veilige les kunnen creëren. Die eigen vaardigheid toetsen we tijdens het praktijkgedeelte van de toelatingstest.

  Motivatie en oriëntatie Maar wat we net zo belangrijk vinden, is hoe het met je motivatie en je oriëntatie op de opleiding gesteld is. Daarom hebben we naast het praktijkgedeelte van de toelating ook een deel van de dag ingeruimd om met jou te praten over waarom jij denkt dat de opleiding ALO bij jou past. Op basis van jouw voorbereiding ga je met docenten en studenten in gesprek zodat we samen een goed beeld krijgen van wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt.

  Advies Gedurende de dag en in het voorafgaande oriëntatietraject heb je voor jezelf vastgesteld in welke mate de opleiding ALO bij jou past en hebben wij een goed beeld gekregen van jou als toekomstig student. Aan het einde van de toelatingsdag hebben we samen een adviesgesprek. Dit advies is erop gericht je te helpen in het maken van de juiste keuze. Jij bent uiteindelijk degene die de definitieve keuze maakt.

  Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie

  Opleiding Sportkunde

  Voor de opleiding Sportkunde gelden aanvullende toelatingseisen: om toegelaten te kunnen worden neem je vooraf deel aan een toelatingstest en een sportmedische keuring (beide verplicht en bindend).

  Programma toelatingsdag De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de toelatingsdag:

  • Individueel gesprek: je hebt een gesprek met een docent over de online vragenlijst en je motivatiebrief.
  • Groepsgesprek: je stelt ouderejaarsstudenten vragen over de opleiding aan de hand van je voorbereiding.
  • Proeftoets: je maakt een toets aan de hand van de vooraf bestudeerde theorie.
  • Fysieke metingen.

  Uitslag   Binnen twee werkdagen na de toelatingsdag krijg je de resultaten toegestuurd. Er zijn twee opties:

  • Je resultaten zijn voldoende: je bent toelaatbaar. Op basis van de toelating en de uitkomsten van de online vragenlijst geven we je een studiekeuzeadvies. Je bent van harte welkom bij Fontys Sportkunde.
  • Je resultaten zijn onvoldoende: je bent niet toelaatbaar. Je kunt niet starten aan de opleiding en zonder verzwarende, bijzondere omstandigheden kun je niet herkansen.

  Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie