Sporttests

Opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding

Als toekomstig docent Lichamelijke Opvoeding dien je gedurende de opleiding zelf ook een bepaald niveau van bewegingsvaardigheid te bereiken. Om na je havo of vwo toegelaten te worden tot het eerste jaar van de opleiding Lichamelijke Opvoeding, worden daarom eisen aan het startniveau van je bewegingsvaardigheid gesteld.

Tijdens het ‘Onderzoek Aanvullende Eisen’ onderzoeken wij je fysieke geschiktheid voor de opleiding. Het ‘Onderzoek Aanvullende Eisen’ wordt uitgevoerd gedurende een zogenaamde toelatingsdag. Deze dag kent een aantal stations waarop bewegingsvaardigheden op het gebied van spel, atletiek, zwemmen, bewegen en muziek, zelfverdediging en turnen worden getoetst.

Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie.

Opleiding Sportkunde

Voor toelating tot de opleiding Sportkunde, geldt géén ‘Onderzoek Aanvullende Eisen’. Je moet wel een medische sportkeuring ondergaan, de uitslag van de keuring is niet van invloed op je toelating.


mm/9/1/1/28722_fullimage_FSH_WELL_STUDENT_JBOK.png