Selectie sportieve opleidingen

Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding wilt volgen, moet je deelnemen aan de toelatingstest (verplicht maar niet bindend) en een sportmedische keuring (bindend).

Programma

Praktijk: eigen vaardigheid Als toekomstig leraar Lichamelijke Opvoeding beschik je natuurlijk over voldoende eigen vaardigheid. Je moet tenslotte het goede voorbeeld geven, kennis hebben van de techniek en een veilige les kunnen creëren. Die eigen vaardigheid toetsen we tijdens het praktijkgedeelte van de toelatingstest.

Motivatie en oriëntatie Maar wat we net zo belangrijk vinden, is hoe het met je motivatie en je oriëntatie op de opleiding gesteld is. Daarom hebben we naast het praktijkgedeelte van de toelating ook een deel van de dag ingeruimd om met jou te praten over waarom jij denkt dat de opleiding ALO bij jou past. Op basis van jouw voorbereiding ga je met docenten en studenten in gesprek zodat we samen een goed beeld krijgen van wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt.

Advies Gedurende de dag en in het voorafgaande oriëntatietraject heb je voor jezelf vastgesteld in welke mate de opleiding ALO bij jou past en hebben wij een goed beeld gekregen van jou als toekomstig student. Aan het einde van de toelatingsdag hebben we samen een adviesgesprek. Dit advies is erop gericht je te helpen in het maken van de juiste keuze. Jij bent uiteindelijk degene die de definitieve keuze maakt.

Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie

Opleiding Sportkunde

Voor de opleiding Sportkunde gelden aanvullende toelatingseisen: om toegelaten te kunnen worden neem je vooraf deel aan een toelatingstest en een sportmedische keuring (beide verplicht en bindend).

Programma toelatingsdag De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de toelatingsdag:

  • Individueel gesprek: je hebt een gesprek met een docent over de online vragenlijst en je motivatiebrief.
  • Groepsgesprek: je stelt ouderejaarsstudenten vragen over de opleiding aan de hand van je voorbereiding.
  • Proeftoets: je maakt een toets aan de hand van de vooraf bestudeerde theorie.
  • Fysieke metingen.

Uitslag   Binnen twee werkdagen na de toelatingsdag krijg je de resultaten toegestuurd. Er zijn twee opties:

  • Je resultaten zijn voldoende: je bent toelaatbaar. Op basis van de toelating en de uitkomsten van de online vragenlijst geven we je een studiekeuzeadvies. Je bent van harte welkom bij Fontys Sportkunde.
  • Je resultaten zijn onvoldoende: je bent niet toelaatbaar. Je kunt niet starten aan de opleiding en zonder verzwarende, bijzondere omstandigheden kun je niet herkansen.

Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie