Foto van persoon

Docentonderzoeker

M.D. (Muriel) van Doorn

Binnen het lectoraat Mens en Technologie zal Muriel zich de komende tijd bezig gaan houden met het thema Ouderen en Dementie en inzet van technologie. Deze interesse is ontstaan na het van dichtbij meemaken van het verloop van deze ziekte en te zien wat het met de mensen in de directe omgeving doet (van mantelzorger tot kleinkinderen).

Ook heeft ze bewondering gekregen voor de mensen in de zorg die hiermee te maken krijgen op professioneel vlak en die over het algemeen met geduld en betrokkenheid deze mensen verzorgen en begeleiden.

Muriel hoopt met haar onderzoek bij te kunnen dragen aan een dementie-vriendelijke samenleving, waarbij de inzet van technologische ontwikkelingen en hulpmiddelen een belangrijke rol zal spelen. Daarnaast is het haar ambitie om de mensen met dementie zélf, hun naasten (mantelzorgers, familie), én de zorgmedewerkers te ondersteunen, te ontlasten en hun kwaliteit van leven/werkgeluk te verhogen. Ook hierbij weer kijkend naar de mogelijkheden en kansen die technologie te bieden heeft.


Contact

Foto van persoon

M.D. (Muriel) van Doorn

Docentonderzoeker