Visuele uitstraling

Bij de positionering en aangescherpte profilering van Fontys hoort een sterke en herkenbare visuele uitstraling. In dit concept rondom de pijl is een veelvoud van toepassingen mogelijk, waardoor eigenheid en variatie mogelijk is en het tegelijk een geheel vormt. 

PIJL IN VISUELE UITSTRALING 

Een herkenbare look & feel die oogt als één familie met eenzelfde dna, maar die in gebruik en toepassingen veel diversiteit heeft. 

De pijl heeft in de look & feel een sleutelrol, staat symbool voor ‘richting’ en zegt iets over wat de koers van Fontys betekent. Het pad dat we samen lopen. Door de pijl worden we gewezen op een doel. De pijl spoort ons aan om in beweging te komen. Kortom: actie, verandering, nieuwe vergezichten. 

In het licht van de pay-off For Society zegt de pijl vooral: we gaan verder, vooruit, de toekomst is deze kant op. 

In dit concept rondom de pijl is een veelvoud van toepassingen mogelijk, waardoor eigenheid en variatie mogelijk is en het tegelijk een geheel vormt.