Monolithisch merk

    De centrale belofte 'Heel Fontys werkt aan impact' betekent dat het logisch is om Fontys te gaan positioneren vanuit het perspectief van een ‘monolithisch merk’. Bij een monolithisch merk gebruikt de organisatie één naam en één visuele identiteit voor álle producten. De naam van de organisatie is tevens de merknaam op alle uitingen. Daarmee wordt het merk Fontys krachtiger geladen en sterker herkenbaar. 

    De basis van dit zogenaamde monolithische kader zijn twee uitgangspunten:

    1. Fontys heeft één centrale belofte en boodschap, verpakt in één centrale pay-off. Alle onderdelen van Fontys dragen bij aan het invullen en onderbouwen van die belofte en boodschap.
    2. We communiceren vanuit Fontys perspectief en niet vanuit het perspectief van de organisatie-entiteit. Hiermee streven we naar eenheid en coherentie in onze uitstraling.