Huisstijl

Gebruik en richtlijnen pay-off Fontys for Society

De pay-off en het Fontyslogo zijn twee aparte elementen. Het logo in combinatie met >For Society is niét het nieuwe Fontyslogo en is géén standaard en vast onderdeel van de Fontys huisstijl.

Hier lees je de uitgangspunten wanneer de pay-off te gebruiken:

 • We gebruiken de pay-off altijd in alle uitingen die qua inhoud en uitstraling bijdragen aan de profilering van Fontys.
 • Het gaat om de momenten en middelen waarin onze studenten, medewerkers, werkveldpartners vertellen over studeren en werken bij Fontys. En de betekenis ervan. We gebruiken hem dus niet alleen om herkenbaar te zijn (profileren) maar vooral om onze maatschappelijke betekenis over het voetlicht (beeldvorming) te brengen.
 • We gebruiken de pay-off als zelfstandig element enkel in de middelen die we inzetten in het kader van representatie en afzender, bijvoorbeeld: standaard powerpoint presentaties, aankleding campus, visitekaartje, diploma- en omslagmap, rollup banners en ander representatiematerialen.
 • We gebruiken de pay-off niet in instructieve, functionele of instrumentele communicatie zoals de Fontyspas, in de bewegwijzering, in handleidingen, etc.
 • We gaan in onze communicatie geen titels of namen van events in combinatie met ‘for society’ gebruiken. Reden is dat deze combi’s tot versnippering leidt waardoor de kracht van één pay-off afneemt. Dus bijvoorbeeld niet Health for Society, of Automotive for Society. Er is één uitzondering: de minor AI for Society, deze bestond al voor pay-off.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Pay-off met of zonder Fontyslogo

  We koppelen de pay-off aan het Fontyslogo omdat we bekendheid willen creëren voor onze nieuwe positionering en For Society willen claimen en we op deze manier Fontys en onze betekenis verbinden. Maar, niet altijd. 

  Daarom hieronder de uitgangspunten voor het gebruik van >For Society. We gebruiken de pay-off zonder Fontyslogo, zelfstandig wanneer de inhoud/boodschap/titel of het beeld in de uiting de juiste lading geeft aan For Society. Het laat zien waar Fontys voor staat, dan is een logo niet nodig en dienend. Wanneer we de pay-off >For Society wel gebruiken in combinatie met het Fontyslogo dan staat: 

  • For Society altijd achter het Fontyslogo
  • For Society op hoogte van het woordmerk Fontys.


   Positionering en profilering

   Fontys sterker positioneren rondom de unieke combinatie van persoonlijke aandacht enerzijds en inhoudelijke breedte in aanbod en kennis anderzijds. Deze combinatie stelt ons in staat om impact te hebben op de samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen en kennis. 

   Dit doen we in ‘levensechte’ leer- en onderzoekomgevingen, waarin studenten, medewerkers en het werkveld leren in, van en met de praktijk. Eén merk Fontys, nieuwe pay-off For Society we dragen dat uit met één merknaam, waarmee we invulling geven aan de praktijkgerichte, multidisciplinaire en flexibele organisatie, die zich bezighoudt met relevante en grenzeloze ontwikkeling. 

   Een organisatie waarin mensen samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en talent in de regio; verbonden in een actieve community, waarin mensen contact houden met elkaar. De koers en ambities verwoord in organisatiestrategie Fontys for Society 2025, vragen om een nieuwe positionering, pay-off en merkstrategie. Immers, positionering en profilering dienen in lijn en dienend te zijn aan de organisatiestrategie en -identiteit 


   Logo 

   De betekenis van het logo staat nog steeds als een huis. Fontys betekent in latijn Bron, bron van kennis, ontwikkeling, vernieuwing en dynamiek. In combinatie met het beeldmerk: de vliegvis; een bijzondere vis met de eigenschap af en toe boven het water uit te stijgen en daarmee boven zijn soortgenoten. De vinnen van de vis vormen bovenmaatse vleugels. 

   Logo met vlak

   Het gebruik van het logo zorgt ervoor dat de afzender duidelijk zichtbaar is. Positie van het logo is afhankelijk van het middel en de boodschap. 

   Voorwaarden gebruik Fontyslogo 

   • Plaatsing van het Fontyslogo is vrij.
   • De hoogte en breedte van het logo blijven gelijk. Het is altijd een paarse vierkant vlak met witte tekst Fontys met vliegende vis, of een wit vierkantvlak met paarse tekst en vliegende vis.
   • Beeld- en woordmerk Fontys mogen nooit los van elkaar worden gebruikt, de 'vliegende vis' en 'Fontys' is een vaste combinatie.
   • Verkorte weergave van het Fontyslogo: het monogram (print, drukwerk) of de favicon (digitale uitingen).
   • Zwart-wit gebruik van het logo is ook toegestaan.

   Sfeerafbeelding Fontys
   Sfeerafbeelding Fontys
   Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys


   Kleur

   Hoofdkleur

   Hoofdkleur is en blijft paars. Dat is de huiskleur van Fontys waar Fontys op herkend wordt. In de uiting is paars duidelijk en zichtbaar aanwezig. 

   Accent/Signaal kleuren 

   Met een accent of signaal kleur wordt een boodschap of een actie extra onder de aandacht gebracht. Deze kleuren worden gebruikt op de Fontys website. Aan de voorkant (covers, omslagen, sjablonen, templates etc.) zijn deze kleuren in aanvulling op Fontys paars te gebruiken. Ook komen deze kleuren voor bij bijv. call-to-action communicatie. 

   Secundaire kleuren 

   Nieuw is het palet aan ondersteunende kleuren. Indien gewenst, kan de vormgeving verlevendigd worden door dit kleurenpalet. Voorwaarde is wel dat deze kleuren ‘in binnenwerk’ gebruikt worden, ze zijn altijd ondergeschikt aan paars, magenta en blauw. Het is niet de bedoeling dat Fontys in haar communicatie herkend gaat worden op deze kleuren. Wel is het mogelijk om een bepaalde kleur in de toegestane gradaties te gebruiken om de boodschap extra kracht bij te zetten. Bij duurzaamheid is bijvoorbeeld de kleur groen van toegevoegde waarde. Deze kleuren behoren niet tot het web-kleurgebruik. 

   Sfeerafbeelding Fontys


   Typografie

   Nieuw: Roboto is de huisstijlletter van Fontys en beschikbaar op de Fontys werkplekken (MS Office, Sharepoint, internet). 

   Dit open font wordt door alle devices geaccepteerd. Verschillende devices staan sinds 2022 het gebruik van een eigen lettertype niet meer toe. Daarom faseren we Fontys Frutiger uit. Roboto vervangt in 2023 ook het lettertype Arial in de ‘kantooromgeving’. Sjablonen in MS Office worden binnenkort aangepast. 

   Sfeerafbeelding Fontys


   Beeldstijl

   Fotografie en video

   Fontys is een ‘mensenorganisatie’, daarom zijn échte mensen het belangrijkste kenmerk in fotografie en video. We gebruiken liever geen stockfoto’s. Veel stockfoto’s zijn in het algemeen te glad: mooie mensen met een nep glimlach en stralend witte tanden. Deze foto’s vertellen niet ons verhaal en mensen herkennen zich niet in deze foto’s. Authentieke foto’s van onze eigen studenten, medewerkers en werkveldpartners zorgen juist voor herkenning en dragen bij aan trotse ambassadeurs die het verhaal van Fontys op hun eigen wijze inkleuren. 

   Goed om te weten

   • Beeldmateriaal laat de sfeer en beleving van studeren bij Fontys zien.
   • Daar horen authentieke, échte, inspirerende beelden bij met lichte en heldere kleuren.
   • Beeld is relevant en past bij de boodschap.
   • In onze communicatie ligt de focus op de ontvanger. We leven ons in in onze doelgroep, in woord maar ook in beeld.
   • Goede kwaliteit van beeldmateriaal vinden we belangrijk. Het geheel (vormgeving/beeldmateriaal) is professioneel.
   • Focus op studenten (inzoom) is vertrekpunt. Omgeving en achtergrond zijn vager waardoor accent nog meer op de mensen voor in beeld ligt.
   • We gebruiken bij voorkeur full colour foto’s.
   • De Fontys for Society styling stelt eisen aan de beeldfotografie en toepassingen ervan in verschillende middelen.
   • Bovendien is de Fontys website responsive. Dat betekent dat de foto voldoende ruimte boven, onder en aan zijkanten (= voldoende 'vlees') moet hebben. Voor elke toepassing kan dan een gewenste uitsnede door onze vormgevers gemaakt worden en kan het doelbeeld goed verwerkt worden.


   Beeldlijnen

   In kader van bouwen aan bekendheid onder bepaalde doelgroepen hebben we een aantal beeldstijlen ontwikkeld: 

   • Fontys Professionals, met als doel te laten zien dat wij onderwijsaanbod hebben voor werkenden, werkzoekende, up-to-date professionals, carrièreswitchers en andere professionals. Als student bij Fontys werk je aan je ontwikkeling, voor jezelf én de maatschappij van morgen.
   • Onderzoekscommunicatie om bedrijven, instellingen en organisatie te laten zien hoe studenten, medewerkers en werkveldpartners oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Iedereen werkt samen en leert van elkaar. Samen maken wij impact.
   • Werken bij Fontys om als werkgever te laten zien welke bijdrage jij als medewerker bij Fontys hebt. Op talentontwikkeling van studenten of op ontwikkeling van kennis bijvoorbeeld via onderzoek. Zo draag jij bij aan een betekenisvolle samenleving.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Communicatiestijl

   Tone of voice 

   Door alle technische ontwikkelingen heeft de communicatiestroom een enorme vlucht genomen. De grenzen tussen interne en externe communicatie vervagen. Communiceren doen we allemaal. Op allerlei verschillende manieren staan we in contact met de buitenwereld, onze stakeholders en studenten. De communicatiestijl, de manier waarop je als organisatie communiceert, maakt onderdeel uit van de stijl van het huis. 

   Fontys hanteert de volgende uitgangspunten: 

   • In de communicatie gebruiken we als aanspreekvorm ‘je’.
   • Tone of voice is betrokken, vriendelijk, uitnodigend.
   • De schrijfstijl bestaat uit jip & janneketaal (kort & compact - helder & duidelijk).

   Storytelling

   De vele (beeld)verhalen van onze medewerkers en studenten vormen de corporate story en kleuren het verhaal van Fontys. Via deze verhalen laten we zien wie we zijn, wat we doen en hoe we dat ervaren. Wat studeren en werken bij Fontys betekent. Hoe je als student, medewerker samen met werkveldpartner een betekenisvolle bijdrage levert aan de maatschappij van morgen. Immers, heel Fontys werkt aan impact. We stimuleren onze ambassadeurs dit te delen en geven hun verhalen en voorbeelden in onze communicatiemiddelen en -kanalen een plek. Online en offline. Onze potentiële studenten, de ouders, intermediairs, bedrijven, organisaties en andere stakeholders vormen zich een beeld van Fontys aan de hand van wat ze horen, zien, lezen en ervaren. Samen maken wij Fontys, samen werken wij aan impact. #wijzijnfontys

   Tekstassistent

   We hanteren de tekstassistent voor veelgebruikte onderwijstermen en Fontyswoorden. Deze tekstassistent kun je raadplegen via deze knop (let op: inloggen, alleen voor medewerkers):