Life Sciences

Life Sciences

Life Sciences houdt zich bezig met het opzetten van (targeted) moleculaire testen (DNA/RNA/eiwitten) en waar mogelijk het ontwikkelen van user friendly helpful devices.

Life Sciences is een van de speerpunten van het Lectoraat Applied Natural Sciences. In het speerpunt komen 4 thema’s aan bod:

1. Cellular and Molecular Biology,2. Diagnostics and Test Development,3. Genomics,4. Food Biochemistry

Sfeerafbeelding Fontys

Dr. Anne Loonen, coördinator: “In samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), onderzoeken we de aanwezigheid van resistentiegenen in een hoog- en een laag risico-omgeving, respectievelijk een ziekenhuis en Fontys.

Sfeerafbeelding Fontys

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber en Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Als door kweek resistente bacteriën of door moleculaire methoden resistentiegenen zijn aangetroffen onderzoeken we welke dat zijn en hoe verspreiding plaats zou hebben kunnen vinden. We samplen in het ziekenhuis en bij Fontys.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan Papillomavirus (HPV). Er zijn meer dan 100 HPV typen bekend, 40 zijn er seksueel overdraagbaar en ongeveer 15 typen zijn hoog risico in relatie tot ontwikkeling van kanker. Sinds januari 2017 is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker veranderd. Nu wordt middels DNA amplificatie technieken eerst onderzocht of een vrouw hoog risico HPV positief is. Daarna volgt cytologisch onderzoek (cervix cellen bekijken onder de microscoop). Het JBZ is een van de vijf screeningscentra in Nederland. Om zoveel mogelijk vrouwen deel te laten nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een zelfafnameset (ZAS) worden aangevraagd. Vrouwen nemen dan bij zichzelf vaginaal materiaal af t.b.v. HPV DNA onderzoek. Het is nog niet bekend of transport naar het laboratorium invloed heeft op de stabiliteit van HPV DNA en RNA op de ZAS. Dit onderzoeken we momenteel.

De ontwikkelingen binnen Thin Films and Functional Materials, een van de andere onderzoeksthema's, zijn voor DTD natuurlijk ook van belang. Er loopt een subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van point of care testen voor biologische parameters.

We werken samen met de Oulu University of Applied Sciences in Finland. Onze docenten doen jaarlijks mee aan de Internationale Teacher Exchange Week in Oulu en onze Finse collega’s geven les bij ons. Er vinden studentuitwisselingen plaats en we kijken nu ook samen met Oulu University en een Belgische partner naar een Erasmus Capacity Building aanvraag waarmee we labfaciliteiten en onderwijs kunnen verbeteren in Kenia.”

Samen met Goffin Molecular Technologies BV (een innovatief bedrijf dat primair reagentia en moleculaire testen verkoopt) ontwikkelen we een test voor bacteriële vaginose, een disbalans in de vaginale flora. De veranderde richtlijnen voor huisartsen stelt DNA diagnostiek (PCR) i.p.v. kweek voor. Een goede reden om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe tests. Goffin heeft geen labs, wij nu wel.”

We hebben aparte ruimtes om contaminatie van samples/experimenten te voorkomen en we hebben faciliteiten voor celkweek en cellulaire assays. Een strikte scheiding van handelingen moet besmetting voorkomen. Door de richtlijnen te volgen zijn de faciliteiten op ons lab gelijk aan die van een professionele instelling.”

Equipment

Sfeerafbeelding Fontys

Werken in het UV cabinet, droplet generator en sealer

Sfeerafbeelding Fontys

MinION long read sequencer

Sfeerafbeelding Fontys

Flongle

Sfeerafbeelding Fontys

Victor spectrofotometer

Sfeerafbeelding Fontys

AB7500 PCR

Sfeerafbeelding Fontys

96 wells plaat in Plate Reader van ddPCR

Sfeerafbeelding Fontys

Analyse lab moleculaire biologie

Sfeerafbeelding Fontys

Overzichtsfoto lectoraat TFFM, Solar Fuels

Sfeerafbeelding Fontys

NextGen PCR

Sfeerafbeelding Fontys

Tapestation: meten van RNA en DNA kwaliteit


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences

Foto van persoon

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences

Foto van persoon

Dr. E.M. (Ester) Rieter

Docentonderzoeker Life Sciences: Cellular and Molecular Biology
Foto van persoon

Dr. P.A. (Paul) Passarinho

Docentonderzoeker Life Sciences: Genomics
Foto van persoon

Dr. E.H.M. (Edith) Brusselaars-Lempens

Docentonderzoeker Life Sciences: Food Biochemistry
Foto van persoon

Dr. D.M.P.H.J. (Daniëlle) Boesten

Docentonderzoeker Life Sciences: Food Biochemistry

Onderzoeksprojecten


Contact

Foto van persoon

Dr. A.J.M. (Anne) Loonen

Lector Life Sciences
Foto van persoon

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences