Lectoraat van Smart Society / Domein Economie

De Ondernemende Regio

Het lectoraat De Ondernemende Regio is een van de onderzoeksgroepen verbonden aan Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het richt zich op het regionaal vestigingsklimaat en de regionale leefkwaliteit, niet alleen in de Brainport regio, maar ook daarbuiten.


Over het lectoraat

Het lectoraat wil nieuwe bouwstenen en innovaties opsporen om een ondernemende regio te blijven. Bovendien wil het een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en de verklaring voor pijlers van duurzame economische groei in de (Brainport) regio.

Onder leiding van lector dr. Cees-Jan Pen werken docent-onderzoekers aan diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksthema's worden bovendien ingebed in het onderwijs, waardoor ook studenten bijdragen aan het onderzoek van De Ondernemende Regio.

Cees-Jan Pen over circulaire bedrijventerreinen

Onderzoeksthema's

Het lectoraat wil enerzijds een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en verklaring voor pijlers duurzame economische groei (Brainport)regio en anderzijds het praktijkgericht opsporen van nieuwe bouwstenen/innovaties rondom digitalisering en klimaatverandering om een veerkrachtige regio te blijven.

Op basis van de ontwikkelingen in de regio en gesignaleerde trends focust het lectoraat zich op drie onderzoeksthema’s:

Circulaire economie

Een economisch model dat uitgaat van oneindige groei past niet bij een wereld met eindige resources. Toch is dit ons gangbare economische model. Een groeiende wereldbevolking en toenemende klimaatproblematiek vragen om vernieuwende strategieën en economische modellen om in de nabij toekomst in onze energie- en grondstoffenbehoefte te kunnen blijven voorzien. Deze hernieuwde aanpak kan worden samengevat als het concept circulaire economie (CE).

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Het lectoraat legt de nadruk van het onderzoek op de vestigingsplaatsvoorwaarden (basics) die in de regio en het stedelijk gebied in het bijzonder, op orde moeten zijn. Voor het onderwerp ‘Quality of life’ werkt het lectoraat meer op het terrein van de ‘supplyside’ vestigingsplaatstheorieën. Kortom: banen volgen mensen, in plaats van andersom. Mede daarom krijgt ‘quality of life’ en het bredere ‘waardebegrip’ zoveel aandacht in ons onderzoek. Dit samen is het regionaal ecosysteem waarom Brainport onder meer de slimste regio is en een uniek samenspel kent van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Stedelijke innovatiemilieus, zoals creatieve broedplaatsen en campussen, maken integraal onderdeel uit van dit ondernemende ecosysteem en zijn daarom nadrukkelijk onderwerp van onderzoek door het lectoraat.

Impact van big data op het regionaal MKB

Big data zal de dagelijkse praktijk van het MKB steeds ingrijpender gaan veranderen. De omvangrijke datasets uit bedrijfsbronnen bevatten een schat aan informatie. MKB-bedrijven kunnen profiteren van slim gebruik van big data bijvoorbeeld ter versterking van hun marktpositie en ter verbetering van  technologieontwikkeling. Organisaties kunnen dankzij big data ook op grote schaal steeds beter maatwerk leveren aan klanten. En big data zal steeds belangrijker worden om goede beslissingen te kunnen nemen. Nog weinig MKB-ers passen echter het enorme potentieel van big data toe.

Onderzoeksprijs 2019


Lector

Dr. C.J. (Cees-Jan) Pen

Lector De Ondernemende regio

Dr. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. 


Kennisteam

M.A.A.H. (Mirjam) Baars-van Moorsel

Docentonderzoeker

B.A.M. (Bart) de Zwart

Docentonderzoeker

drs. MRICS. H.P. (Peter) ter Hark

Docentonderzoeker

drs. BBA. T. (Timo) Klinckenberg

Docent-onderzoeker

J.E. (Jos) Janssen

Docent-onderzoeker

C. (Chris) Maliepaard

Docentonderzoeker

N.B. (Nico) Schram

Docentonderzoeker

D.L.W.A. (Dankeld) Vanmeenen

Docentonderzoeker


Onderzoeksprojecten

Het lectoraat voert zowel binnen als buiten Fontys samen met partners projecten uit op het gebied van de ondernemende regio. Aansluitend bij de ondernemersagenda NVO-NCW Brabant (2018) onderzoekt het lectoraat wat ontwikkelingen betekenen voor (nieuwe) businessmodellen en strategieën van regionale ondernemers.

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten en projecten vanuit het lectoraat De Ondernemende Regio.


Afstudeerprojecten

Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van circulaire economie, duurzame verstedelijking en impact van big data voor het MKB. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een masterstudie, of het ontwikkelen van een eerste publicatie. Door afstudeeropdrachten uit te voeren brengen we studenten in contact met bedrijven en publieke organisaties in de Brainport regio. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende professionals.

Naast de lopende onderzoeksprogramma’s worden binnen het lectoraat verschillende afstudeerprojecten uitgevoerd. Momenteel werken studenten onder meer aan de onderstaande onderwerpen, passend bij de onderzoeksthema’s van het lectoraat.

 • Circulair ondernemen;
 • Vastgoedconcepten voor de creatieve industrie;
 • Waardering van bedrijventerreinen;
 • Verzakelijking van bedrijventerreinen;
 • Stedelijke herverkaveling;
 • Kennisfinancieringsmogelijkheden voor het MKB;
 • Informal investors;
 • Crowdfunding;
 • Urban farming.

Publicaties en media

 • Pen, C.J. et al. (2021, 21 juli). Brabant sterker uit de crisis. Brabant Advies
 • Pen, C.J. (2021, 5 juli). Compactere en vitalere binnensteden. Agora
 • Pen, C.J. (2021, 8 juni). Circulariteit bedrijventerreinen: hoge eisen, weinig slagkracht bij gemeenten. Stadszaken
 • Pen, C.J. en Straaten, R. van der (2021, 5 juni). Parkstad pioniert aan een toekomstbestendige winkelmarkt. De Growth Daily.
 • Zanden, J. van der en Pen, C.J. (2021, 3 juni). Hoge eisen, weinig slagkracht bij gemeenten. ROmagazine 2021-6.
 • Pen, C.J. en Wenneker, M. (2021, 18 mei). Door te investeren in een nieuwe wijkaanpak investeren we in een duurzame toekomst. Ruimte en Wonen
 • Pen, C.J. (2020, maart 26). Recensie, Slimme streken; de kracht van het platteland’ Gert Jan Hospers. Ruimte en Wonen
 • Pen, C.J. (2019, 19 november). Recensie, Productive Amsterdam, Space for a new economy. Ruimte en Wonen
 • Zwart, B. de (2019, 14 juni). Bloeiende broedplaatsen. Kansen voor een duurzaam huisvestingsmodel voor makers in de stad. Boekman
 • Pen, C.J. (2019, 1 juni). De donkere plannen wolk. Aeneas
 • Pen, C.J. (2019, 28 februari). Meer Horeca, meer winkelomzet. Real Estate Research Quarterly
 • Collectief Circulaire Economie (2017). 4'33 Time for a circular economy. Eindhoven: Fontys Hogescholen
 • Pen, C.J. (2017, 3 juli). Provincies daadkrachtiger bij aanpakken winkelleegstand. Binnenlands Bestuur
 • Pen, C.J. (2017, 28 februari). Tilburg loopt voorop. Tilburg.com
 • Pen, C.J. (2017, 2 februari). Een nuchtere kijk op de retailmarkt. Vastgoedmarkt
 • Pen, C.J. (2017, 4 januari). Ruimtelijke kletskoek: wie staan in de top 5?. Vastgoed Journaal
 • Zwart, B. de (2016, 8 september). What’s Next? Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. De Architect

 • Pen, C.J. (2021, 15 juni) Stenen stapelen in frisse weilanden is achterhaald. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2021, 6 juni). Blog 'Sterker uit de corona-crisis'. Brabant Advies https://bit.ly/2RvOQrw
 • Pen, C.J. en Wernaart, B. (2021, 24 april). Grote datacenters zijn hard nodig, maar vervuilen de horizon en water. Dat kan een stuk beter. Noordhollands Dagblad
 • Pen, C.J. (2021, 20 april). Minister van ruimte moet niet alleen geld voor huizen vrij maken maar ook gemeentes helpen bouwen. Eindhovens Dagblad
 • Pen, C.J. (2021, 12 april). Er ligt een dringende opdracht voor een nieuwe minister van Ruimte. Brabants Dagblad
 • Zwart, B. de (2021, 20 maart). Broedplaatsen verbreden de welvaart. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2021, 3 februari). Bossche binnenstad verdient een wenkend perspectief. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2020, 24 november). Waarom ranglijstjesdenken voor regio’s toch zinvol kan zijn. Innovation Origins
 • Pen, C.J. (2020, 9 november). Opinie: wil de stad nog wel een haven? Nieuwsblad Transport  
 • Pen, C.J. (2020, 23 oktober). Alle hens aan dek in de binnenstad. Binnenlands Bestuur
 • Pen, C.J. (2020, 15 oktober). Wij willen geen wegwerpdozen. Stadsleven.nu
 • Pen, C.J. (2020, 30 september). Huidige planning van distributiecentra is niet meer van deze tijd. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Pen, C.J. (2020, 17 september). Tijd voor harde eisen aan distributiecentra. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2020, 2 juni). Brainport glas is halfvol maar met een vreemd nasmaakje. Innovation Origins
 • Pen, C.J. (2020, 5 mei). De nachtmerrie van de spookwinkelcentra. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2020, 11 april). Veerkrachtig Brainport? Innovation Origins
 • Pen, C.J. (2020, 29 januari). Nostalgie helpt ons niet verder. Nederlands Dagblad
 • Pen, C.J. (2020, 17 januari). Autoluwe binnenstad: durf eerste stap te zetten. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2019, 30 november). Column: Om tafel: de noodzaak van een integrale aanpak van de afdeling Economische Zaken. Kringen
 • Pen, C.J. (2019, 16 november). Eindhoven kan hoogte in met stevig klimaatprogramma. Eindhovens Dagblad
 • Pen, C.J. (2019, 31 augustus). ‘Verdozing van Brabant vraagt om regie’. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2019, 28 januari). Welke factoren jagen de prijs van woningen op. Volkskrant
 • Baars-van Moorsel, M. (2019, 22 januari). Ouders moeten houding over gamen aanpassen. Volkskrant
 • Pen, C.J. (2018, 30 november). Column Kloppende centra. Kringen
 • Pen, C.J. (2018, 30 november). Column Ondernemend binnenstads management. Kringen
 • Pen, C.J. (2018, 16 juli). Wat staat er op het menu in de binnenstad? Eindhovens Dagblad 
 • Pen, C.J. (2018, 9 maart). De binnenstad moet er ook zijn voor kinderen en ouderen. Eindhovens Dagblad
 • Pen, C.J. (2018, 19 januari). Er valt wat te kiezen voor de Eindhovense binnenstad. Eindhovens Dagblad  
 • Pen, C.J. (2017, 21 december). Column: Het waterbedeffect. Service Studievereniging  
 • Pen, C.J. (2017, 21 juni). Stress op de kantorenmarkt. Binnenlands Bestuur
 • Pen, C.J. (2017, 1 mei). Rust aan de Kust. Groenlinks Provincie Zeeland
 • Pen, C.J. (2017, 29 maart). Een eigen smoel voor je binnenstad. Brabants Dagblad
 • Pen, C.J. (2017, 10 februari). Brouwerseiland; gemeente pak eerst bestaande bebouwing aan. Bescherm de Kust
 • Pen, C.J. (2017, 9 februari). Breng weer leven in de binnenstad. Eindhovens Dagblad
 • Pen, C.J. (2016, 8 september). Opinie regio moet kiezen voor sterke stad. Eindhovens Dagblad
 • Pen, C.J. (2016, 1 september). Help de lokale economie, plant een boom. Innovation Origins
 • Weinig liefde voor het bedrijventerrein. (2021-09-15). Binnenlands Bestuur.
 • Hoe ziet de binnenstad er uit in 2030? (2021-09-13). Retailtrends
 • Afscheid van de cityring: ‘Een geweldig plan, als het maar niet van dat geknutsel wordt’ (2021-09-06). Brabants Dagblad
 • Winkels verduurzamen met een slakkengang, ‘groot risico voor toekomstbestendige binnensteden’ (2021-08-13). Stadszaken
 • Luxevilla’s schieten als paddenstoelen uit de grond. ‘Vakantiehuisjes zijn interessante beleggingsobjecten’ (2021-08-13). Trouw
 • Snakken naar de ideale thuiswerkplek: kom maar op met die woonwerkwoning (2021-08-10). Cobouw
 • VJ Zomerreeks over logistiek ‘Maak betere distributiecentra passend in het landschap’ (2021-08-06). Vastgoedjournaal
 • Waar geen woningen mogen staan, rukken de vakantiehuisjes op (2021-08-06). NRC Next
 • Rapport PBL over circulaire economie is weinig concreet: ‘Waar blijft de uitvoeringsagenda?’ (2021-07-23). Stadszaken
 • Minder toerisme heeft ingrijpende gevolgen: ‘Inperken leidt tot tweedeling in de stad’ (2021-07-15). AD
 • Nederland zoekt plek voor miljoen huizen, dus trekt het lege weiland (2021-6-11). Trouw.
 • EIB wil bouwen in het groen uit de taboesfeer halen. Een ouderwetse gedachte volgens dr. Cees Jan Pen: 'Inbreiding biedt veel mogelijkheden (2021-6-8). Friesch Dagblad.
 • ‘Stop de verdozing van Nederland’ (2021-04-20). Nemo Kennislink
 • Menging, vergroening, beleving en meer lucht (2021-04-19). VVG
 • Positieve reacties op plannen voor centrum in Helmond: ‘Maar kom je in de toekomst geen winkels tekort?’ (2021-04-15). Eindhovens Dagblad
 • ‘Ik wil plekken zien, niet alleen erover lezen’ (2021-04-12). NRC
 • Levert een nieuwe minister ook nieuwe kansen op? (2021-04-06). BT
 • Retail realisme bij transformatie winkelcentrum Rijswijk (2021-03-29). Stedelijke Transformatie
 • Column Tracy Metz: Weg met de winkelstraat (2021-03-22). Marketing tribune
 • Fontysstudenten verkennen verduurzaming bedrijfsterreinen met games (2021-03-19). Emerce
 • Geld infrastructuur naar duurzame verstedelijking (2021-03-13). Innovation Origins
 • Amersfoortse binnenstad is populair, maar stad moet aan de bak om dat te blijven (2021-02-25). Algemeen Dagblad
 • Hoe komt ondernemend Culemborg de crisis door? (2021-02-19). Financieel Dagblad
 • Citycentrum: werk aan de winkel (2021-02-07). Veldhovens Weekblad
 • Lector Cees-Jan Pen pleit voor het bredere welvaartsdenken (2021-02-02). Bron
 • De Ondernemende Ambtenaar (2021-01-30). P+
 • Studenten Fontys onderzoeken toekomst Citycentrum Veldhoven: ‘Een typisch voorbeeld van een tafellaken- en servetverhaal’ (2021-01-29). Eindhovens Dagblad
 • Fontys-studenten willen Citycentrum Veldhoven verbeteren (2021-01-29). Studio040
 • Gemeente Oosterhout koopt overdekt winkelcentrum (2021-01-04). Binnenlands Bestuur
 • Een gemeente die een winkelcentrum koopt? ‘Oosterhout is een koploper’ (2021-01-01). BN de Stem
 • Trends en ontwikkelingen in retailland tijdens en na corona (2020-12-17). Stichting CLOK
 • Kantoorpand aanhouden of wegdoen? (2020-12-08). EW Magazine
 • Waarom ranglijstjesdenken voor regio’s toch zinvol kan zijn (2020-11-24). Innovation Origins
 • Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken (2020-11-13). Gebiedsontwikkeling.nu
 • Amsterdamse haven wil uitbreiden naar het groen van Haarlemmermeer (2020-11-11). Parool
 • Stad vergeet de werkgelegenheid (2020-11-10). De Telegraaf
 • Bouwplek zat in de buitenstad (2020-11-06). Binnenlands Bestuur
 • Overal leegstand van winkels, maar niét in de Sniederslaan in Bladel (2020-11-03). Eindhovens Dagblad
 • ‘Laat de Tilburgse binnenstad geen gatenkaas worden’ (2020-10-30). Brabants Dagblad
 • De moeizame ombouw van winkel naar wonen (2020-10-14). Elsevier
 • Het is nu of nooit voor WoensXL in Eindhoven, leegstand neemt toe dus ingrijpen is nodig (2020-10-01). Eindhovens Dagblad
 • Parkeren voor de deur kan niet en gratis bezorgen bestaat niet (2020-10-01). Verkeerskunde
 • Huidige planning van distributiecentra is niet meer van deze tijd (2020-09-30). Gebiedsontwikkeling.nu
 • Voorland Oss: vechtend ten onder in de strijd tegen de leegstand (2020-09-26). Financieel Dagblad
 • Door heel Nederland rechtszaken over nieuwe detailhandel (2020-09-16). Gebiedsontwikkeling.nu
 • Fontys Hogescholen start onderzoek naar energiebesparing regionaal bedrijfsterrein (2020-09-15). Led Magazine
 • CORONA ALS VLIEGWIEL VOOR ASSER BINNENSTAD (2020-09-11). Binnenlands Bestuur
 • STUDENTEN FONTYS BRENGEN GEVOLGEN ENERGIEMAATREGELEN IN BEELD (2020-09-11). Ondernemend Venlo
 • Regionale bedrijfsterreinen witte vlek bij de energietransitie (2020-09-09). Innovation Origins
 • Winkelgebieden post-corona (2020-09-08). Schoenvisie
 • Bedrijventerreinen als blinde vlek bij het gemeentebeleid (2020-09-08). Stadszaken
 • Levendige bibliotheek moet winkelcentra opschudden (2020-09-05). Financieel Dagblad
 • ‘Stel veel hardere eisen aan locaties nieuwe XXL-distributiecentra’ (2020-08-31). Logistiek.nl
 • Winkelgebieden post-corona (2020-08-19). Textilia
 • Dit zijn de genomineerden voor de BT Circular Economy Award (2020-08-04). Stadszaken
 • Er zijn al teveel winkels en nu blijven de klanten ook nog weg (2020-07-23). Trouw
 • Groen uit de crisis betekent aandacht voor andere sectoren economie (2020-07-11). Innovation Origins
 • Enquête naar woningbehoefte Westerhoven (2020-07-07). Eindhovens Dagblad
 • De hoogtevrees voorbij (2020-07-06). Eigen Huis magazine
 • Exclusief interview: de binnenstad na corona (2020-06-25). Kennisnetwerk regionale economie
 • Voortgang stedelijke economie (2020-06-12). Gemeente Tilburg
 • Fontys wants to develop a ‘vision’ for WoensXL (2020-05-20). Eindhovennews.nl
 • Fontys gaat WoensXL herontwikkelen (2020-05-19). Studio040
 • Aanvulling NOVI: kabinet stuurt op hogere eisen en sterke concentratie logistiek (2020-04-30). Stadszaken
 • Steun nodig voor retail (2020-04-24). Eindhovens Dagblad
 • Fontys start onderzoek naar toekomst WoensXL (2020-04-24). Studio040
 • Interview Cees-Jan Pen (2020-04-23). VSM Kwartaalrapportage Q1
 • De neerwaartse spiraal van de retail (2020-04-16). Bron
 • Interview Cees-Jan Pen (2020-04-08). Kwartaalrapportage Van Santvoort Makelaars
 • ‘Hét moment om de bezem te halen door planvoorraad winkels’ (2020-04-07). Vastgoedmarkt
 • Zo pakken gemeenten lokale transformatie aan (2020-03-23). Stadszaken
 • Weg met de winkelstraat (2020-03-19). NRC
 • In geen enkele Brabantse binnenstad wonen zoveel mensen als in Breda (2020-03-14). BN De Stem
 • Breda is baas over eigen stad: Amsterdammers nemen binnenstad nog niet over (2020-03-07). BN De Stem
 • Voorsorteren op toekomstproof logistiek vastgoed (2020-03-03). Stadszaken
 • Feyenoord City versterkt kwetsbaar gebied (2020-03-02). Vastgoedmarkt
 • De xxl-distributiecentra rukken op (2020-02-21). Binnenlands Bestuur
 • Groeiend verzet in Brabant tegen XXL-distributiecentra (2020-02-19). Logistiek.nl
 • Financiering voor onderzoek over toekomst creatieve broedplaatsen (2020-02-03). Fontys
 • De binnenstadsbattle tussen vastgoed en de menselijke maat (2020-01-23). Innovation Origins
 • Duurzame transitie vraagt sterke overheid (2019-12-11). Innovation Origins
 • ‘Boze winkeliers moeten ook in spiegel kijken’ (2019-11-13). Bron
 • Alleen Duits-Vlaams-Nederlandse superstad kan de concurrentie aan (2019-11-10). Innovation Origins
 • Dat het centrum van Veldhoven oogt als een rotte kies baart me zorgen (2019-11-01). Innovation Origins
 • Interview met Cees-Jan Pen “Regionale economie onderbelicht in gebiedsontwikkeling” (2019-10-31). Gebiedsontwikkeling.nu
 • Werklocaties ‘toekomstproof’: scherpere voorwaarden nodig (2019-10-11). Brabant Advies
 • Verduurzaming bedrijventerreinen blijkt cruciaal voor energietransitie (2019-10-10). Gebiedsontwikkeling.nu/
 • Parkeerschijf moet Deurnese centrum 'redden' (2019-10-03). Brabants Dagblad
 • Parkeren in Den Bosch moet niet de melkkoe zijn (2019-09-21). Brabants Dagblad
 • Versteningsdrang zit ‘quality of life’ in de weg (2019-08-30). Innovation Origins
 • Dat Nederland versteent is wel agenderend, gelukkig geen realiteit.(2019-08-26). Stadszaken
 • Geef discounters geen kans aan de stadsrand.(2019-08-19). Binnenlands bestuur
 • Strijd om winkels buiten het stadshart leidt tot rechtszaken tegen gemeenten.(2019-08-19). Financieel Dagblad
 • Bemoedigende voortzetting van onze ruimtelijke ordeningstraditie (2019-08-08). ROM
 • Winkels verdwijnen, woningen en horecazaken verschijnen in Brabantse binnensteden. (2019-07-30) Brabants Dagblad
 • Hoe de euforie rond Hudson’s Bay verdween (2019-06-21). Brabants Dagblad
 • Streep door omgevingsplan Hembrug nuttige les voor gemeenten ‘Participatie is wat anders dan alleen informeren’ (2019-05-01). ROM
 • Ondernemend Binnenstads Management (2019-05-01). Stadszaken
 • Pop-up stores laten zien hoe de winkelstraat voorgoed verandert (2019-04-03). Vrij Nederland
 • De ondernemende binnensteden (2019-04-02). ROM
 • 10 ruimtelijke randvoorwaarden voor circulaire werklocaties (2019-03-27). Stadzaken
 • Zoeken naar evenwicht met soms pijnlijke keuzes (2019-03-07). ROM
 • Huurtransactie data: nemen maar niet geven (2018-12-21). ProperyNL
 • Helmond mag wel wat sneller aan de slag met het verfraaien van het centrum (2018-10-05). Eindhovens Dagblad
 • Ondernemend Binnenstadsmanagement: omgaan met transitie (2018-08-03). Innovation Origins
 • ‘Eindhovense binnenstad is dé koopstad en werklocatie in Brabant’ (2018-01-27). Eindhovens Dagblad
 • Deskundige waarschuwt: Innovatief Tilburg wint het van ‘oude mensenstad’ Den Bosch (2017-09-21). Brabants Dagblad
 • Deskundige over Hudson’s Bay in Tilburg en Den Bosch: de vlag kan uit (2017-09-20). Brabants Dagblad
 • Bedrijventerreinen in het slop (2017-09-15). Binnenlands Bestuur
 • Samen in actie tegen lege bedrijventerreinen (2017-09-09). Trouw
 • Nieuwe outletcentra zien toekomst te rooskleurig (2017-07-21). Algemeen Dagblad
 • Pand Bijenkorf een jaar leeg; ‘Er moet dit jaar wel iets gaan gebeuren’ (2017-03-07). Brabants Dagblad
 • Koester gaten in centrum (2017-02-10). Brabants Dagblad
 • Wat meer nuchterheid graag (2017-02-02). Retailtrends
 • Uit de retailcrisis? We juichen te vroeg. (2017-01-17). Stadszaken
 • Hooguit helft verwacht bezoekersaantal voor outlet Zoetermeer (2017-01-16). Vastgoedmarkt
 • Wethouder, u verkoopt geen stofzuigers maar luchtkastelen (2017-01-11). Streekblad Zoetermeer
 • Raadleden moeten verder kijken dan winkelbelang van Den Bosch (2016-06-21). Brabants Dagblad
 • Tegenstanders verliezen: ook Zevenaar krijgt fashion outlet (2016-05-18). Vastgoed Journaal
 • Lokt gratis parkeren voor stille winkelstraat (2016-05-07). Trouw
 • Breder perspectief op woningbouw voor de G32 (2016-04-13). Stadszaken
 • Weg langs de snelweg (2016-03-24). Binnenlands bestuur
 • Einde hectare denken moet leegstand in Brabant terugdringen (2016-03-08). Vastgoed Journaal
 • Lusten en lasten van de versmarkt (2016-03-03). BN de Stem
 • Megabouwmarkten slopen Twentse binnensteden (2016-01-31). Tubantia
 • Meevallende winkelleegstand versluiert de problemen in middelgrote steden (2016-01-15). Vastgoed Journaal
 • Unieke gemeentelijke samenwerking (2016-01-04). Binnenlands Bestuur

Fontys for Society: Balans in de Eindhovense binnenstad: mens versus economie

Samen werken aan een duurzaam Fontys: Verduurzamen en veranderen met impact

  BV Binnenstad

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  BV Binnenstad - Wat maakt een stad aantrekkelijk? (Afl. 1)

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  BV Binnenstad - Waarom lijken alle winkelstraten op elkaar? (afl. 2)

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  BV Binnenstad - Waarom staan panden in de binnenstad zo lang leeg? (afl. 3)

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  BV Binnenstad - Van wie is de binnenstad? (afl. 4)

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.
   

  Agenda

  NEMO lezing - Moral Machine

  11 november 2021 20.00 - 21.30 uur

  FECT-Symposium Circulaire Transitie in de maak

  19 november 2021 Gebouw R5, Eindhoven 09.30 - 17.00 uur

  Lectorale Rede Bart Wernaart

  20 januari 2022 13.00 - 17.00 uur

   

  Contact

  De Ondernemende Regio