Project

Hybride leernetwerken

Hybride leeromgevingen veroveren steeds meer terrein. Veelal zijn deze omgevingen gericht op het leren van de student in de praktijk. Meer en meer worden deze leeromgevingen ingericht op een manier zodat werkveldpartners, docenten én studenten samen werken aan complexe opdrachten.

Wat houdt het project in?

In het project Hybride Leernetwerken, binnen het TEC for Society thema Learning Society, worden rondom expertscholen hybride leernetwerken gevormd met studenten, leerkrachten, schoolleiders, opleiders-onderzoekers die samenwerken aan een innovatievraagstuk van de expertschool. Middels design thinking of onderzoekend leren wordt het vraagstuk aangepakt.

Projectdoelstelling

Het onderzoek richt zich op het evalueren van de sociale configuratie van leernetwerken en de waarde ervan voor deelnemers met als doel het identificeren van indicatoren die ten grondslag liggen aan successen en dilemma’s bij het sociale leren. Met de instrumenten ontwikkeld tijdens dit project kunnen nieuwe impulsen worden gegeven aan het sociale leren in hybride leeromgevingen en kan verder onderzoek plaatsvinden.

Periode

2019 - 2020


Contact

Foto van persoon

T. (Tanja) Stöver

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap