Sprint naar content

Thema's

Thema's

Met praktijkgericht onderzoek en innovatie richten we ons binnen het Centre of Expertise Health op drie thema’s: gezondheidsvaardigheden, gezonde fysieke en sociale leefomgeving en samenzorg voor de toekomst.

Gezondheidsvaardigheden

Om een eerlijke kans te hebben op een gezond leven, is het in staat zijn om voor de eigen gezondheid te kunnen zorgen een voorwaarde. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het thema ‘gezondheidsvaardigheden’ besteedt daar aandacht aan. We kijken daarbij in de eerste plaats naar informatievaardigheden en digitale vaardigheden met betrekking tot gezondheidsonderwerpen. Daarnaast kijken we naar de rol van (toekomstige) professionals daarin en de (cultuur)sensitiviteit in hun werkzaamheden. Daarbij zetten wij sterk in op inclusief onderzoek en co-creatie met gebruikers met lage gezondheidsvaardigheden.

Sfeerafbeelding Fontys


Sfeerafbeelding Fontys

Gezonde fysieke en sociale leefomgeving

Een gezonde leefomgeving draagt direct bij aan gelijke kansen op gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een schonere lucht en een groene omgeving, maar ook om een goede sociale en financiele omgeving - denk aan stabiel inkomen, waardoor je bestaanszekerheid hebt. Het is dus belangrijk dat we blijven inzetten op een gezonde leefomgeving die mensen en hun netwerk stimuleert tot participatie, ontmoeting en een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld door te werken aan beweegvriendelijke omgevingen in de wijk, op het werk en op school, of door te bouwen aan een sociale leefomgeving waarin mensen zich vaardig voelen om zelf en samen te zorgen voor een gezond leven.


Samenzorg voor de toekomst

Door onder meer de vergrijzing, de hoge werkdruk en een onbevredigende arbeidscultuur en -voorwaarden zijn grote personeelstekorten in de zorg ontstaan, die de komende jaren naar verwachting alleen maar zullen oplopen. Dat leidt tot overbelasting bij zorgpersoneel en minder kwaliteit van zorg. Een gezonde arbeidsmarkt is nodig, waarbij zorgvraag en zorgaanbod beter in balans zijn. Fontys werkt al op verschillende manieren aan zowel het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers als het behouden van het huidige zorgpersoneel. Ook de inzet van (technologische) zorginnovaties kan hierbij een rol spelen: daardoor kan zorg verleend worden met minder personeel, wordt het mantelzorgsysteem ondersteund of neemt de vraag naar zorg af.

Sfeerafbeelding Fontys